Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

11.01.2021.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља) и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља).

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља) и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља). Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља) и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља).

30.12.2020.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта предлога Акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта предлога Акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта предлога Акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

16.12.2020.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана општине Гусиње

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана општине Гусиње

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана општине Гусиње

04.12.2020.

Јавна распра о Нацрту националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени.

Јавна распра о Нацрту националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени.

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 041/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив научној и стручној јавности, научноистраживачким установама и установама високог образовања, привредним субјектима, невладиним организацијама, грађанима и свим заинтересованим субјектима, за учешће у јавној расправи о Нацрту националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени...

30.11.2020.

Јавна расправа о Предлогу ИВ националног извјештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуске конвенције)

Јавна расправа о Предлогу ИВ националног извјештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуске конвенције)

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

18.11.2020.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Плав и Мишљење савјета на извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Плав

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Плав и Мишљење савјета на извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Плав

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Плав и Мишљење савјета на извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Плав

17.11.2020.

Јавна расправа о Нацрту акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

Јавна расправа о Нацрту акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 041/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив...

17.11.2020.

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта Акционог плана за испуњење завршних мјерила у поглављу 27 – Животна средина и климатске промјене

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта Акционог плана за испуњење завршних мјерила у поглављу 27 – Животна средина и климатске промјене

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта Акционог плана за испуњење завршних мјерила у поглављу 27 – Животна средина и климатске промјене

14.11.2020.

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о грађевинским производима

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о грађевинским производима

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ( “Службени лист ЦГ”, број 41/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

04.11.2020.

Министарство одрживог развоја и туризма оглашава јавну расправу о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Драч - путнички терминал" у Главном граду Подгорица

Министарство одрживог развоја и туризма оглашава јавну расправу о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Драч - путнички терминал" у Главном граду Подгорица

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Драч - путнички терминал" у Главном граду Подгорица, одржаће се у организацији Министарства одрживог развоја и туризма у периоду од 05.11. до 25.11.2020.године...