Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

29.04.2021.

Извјештај о јавној расправи Нацрта Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима" и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима"

Извјештај о јавној расправи Нацрта Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима" и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима" Извјештај о јавној расправи Нацрта Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима" и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима"

29.03.2021.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије управљања квалитета ваздуха за период 2021-2029. година.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије управљања квалитета ваздуха за период 2021-2029. година.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије управљања квалитета ваздуха за период 2021-2029. година.

29.03.2021.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Бијело Поље и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Бијело Поље

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Бијело Поље и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Бијело Поље

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Бијело Поље и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Бијело Поље

03.02.2021.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима", Општина Беране и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима", Општина Беране и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима", Општина Беране и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину, одржаће се у организацији Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма у периоду од 04.02. до 24.02.2021.године...

15.01.2021.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу ИВ националног извјештаја о спровођењу конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу ИВ националног извјештаја о спровођењу конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине

У складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 041/18), Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је дана 30. новембра 2020. године Јавним позивом обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе о Предлогу ИВ националног извјештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине. Јавна расправа је трајала до 30. децембра 2020. године (30 дана)...

14.01.2021.

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МИНАМАТСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЖИВИ, С АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 И ИЗВЈЕШТАЈЕМ О МИНАМАТА ИНИЦИЈАЛНОЈ ПРОЦЈЕНИ

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МИНАМАТСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЖИВИ, С АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 И ИЗВЈЕШТАЈЕМ О МИНАМАТА ИНИЦИЈАЛНОЈ ПРОЦЈЕНИ

У складу са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл. лист ЦГ“, број 41/18), Министарство је дана 4. децембра 2020. обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Нацрт националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени...

11.01.2021.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља) и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља).

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља) и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља).

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља) и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела - Рт Св. Недеља).

30.12.2020.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта предлога Акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта предлога Акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта предлога Акта о проглашењу заштићеног подручја “Платамуни” и Нацрту Студије заштите

16.12.2020.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана општине Гусиње

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана општине Гусиње

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи о Нацрту Просторно-урбанистичког плана општине Гусиње

04.12.2020.

Јавна распра о Нацрту националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени.

Јавна распра о Нацрту националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени.

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 041/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив научној и стручној јавности, научноистраживачким установама и установама високог образовања, привредним субјектима, невладиним организацијама, грађанима и свим заинтересованим субјектима, за учешће у јавној расправи о Нацрту националног плана имплементације Минаматске конвенције о живи, с Акционим планом за период 2021-2025 и Извјештајем о Минамата иницијалној процјени...