Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti

Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti
Datum objave: 25.03.2020 12:39 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, sačinilo je

IZVJEŠTAJ
O OBAVLJENOM KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma uputilo je Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima.

Zainteresovana javnost je pozvana da dostavi svoje inicijative, prerdloge, sugestije i komentare elektronskim putem na e-mail: bozana.lekic@mrt.gov.me  ili na portal e-uprave ili poštom na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica.

Konsultacije su trajale 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i Portalu e-uprave, od 09.03.2020.godine do 23.03.2020.godine.
Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti bila je Božana Lekić, samostalna savjetnica III u Direktoratu za građevinarstvo.

U periodu određenom za konsultovanje zainteresovane javnosti, nije bilo zainteresovanih subjekata za učešće u konsultacijama, i nije bilo dostavljenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: 25.03.2020.godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Podgorica.
Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovona za pripremu nacrta zakona: Direktorat za građevinarstvo.