Manja slova Veća slova RSS
>

Obavjestenje: Produžava se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Obavjestenje: Produžava se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Datum objave: 18.03.2020 12:02 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Imajući u vidu interesovanje javnosti za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i privremene mjere protiv širenja korona virusa koje je donijela Vlada Crne Gore a zbog kojih je zainteresovanoj javnosti potrebno više vremena da objedini svoje predloge i sugestije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se PRODUŽAVA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA do 1.aprila 2020. godine.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sprovodi se dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku na e–mail adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me na Obrascu 4 Uredbe ili na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske brigade,br.19, Podgorica.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, u roku od 15 dana od isteka vremena trajanja javne rasprave, sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e –uprave.

Ranije upućen Javni poziv, sa prilozima, nalazi se na internet stranici Ministarstva
http://www.mrt.gov.me/vijesti/222240/Javna-rasprava-o-Nacrtu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-planiranju-prostora-i-izgradnji-objekata.html,  kao i na portalu e-uprave http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=249.