Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima
Datum objave: 09.03.2020 14:14 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, objavljuje

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 9.marta do 23.marta 2020.godine.

Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima zainteresovanim za pitanja koja se uređuju ovim zakonom.

Izmjene i dopune Zakona o građevinskim proizvodima potrebno je izvršiti u cilju usaglašavanja sa Regulativom br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9.marta 2011.godine o utvrđivanju harmonizovanih uslova za plasman građevinskih proizvoda na tržište i prestanku važenja Direktiva Savjeta 89/106/EEC.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima, u cilju potpunije razmjene informacija, učestvovanja zainteresovanih strana i otklanjanja negativnih posljedica u primjeni propisa.

Inicijative, predloge, sugestije i komentare možete slati e-mail-om na adresu bozana.lekic@mrt.gov.me ili na portal e-uprave ili poštom na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javne konsultacije – izrada Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima“).

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja je Božana Lekić, tel: 020 446 -286.