Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога националног плана за сушу и сарадњу са УНЦЦД

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога националног плана за сушу и сарадњу са УНЦЦД
Датум објаве: 09.03.2020 09:51 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“ број 41/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује


Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога националног плана за сушу и сарадњу са УНЦЦД

Црна Гора је ратификовала УН Конвенцију о борби против деградације земљишта (унццд) 2007.године, усвајањем Закона о ратификацији ове Конвенције. На састанку земаља чланица Конвенције одржаном у Ордосу, Кина, 2017.године, усвојена је Иницијатива за сушу, чиме је ово питање додатно апострофирано на глобалном нивоу. Црна Гора је подржала ову иницијативу и тиме исказала спремност да уско сарађује са Секретаријатом Конвенције и Глобалним Механизмом као њеним имплементационим тијелом, на свим будућим активностима на овом пољу.

Као земља која је пружила подршку Иницијативи за сушу, Црна Гора је добила могућност да уз подршку Глобалног Механизма, у наредном периоду приступи изради Националног плана за сушу. 

Уз подршку Глобалног Механизма као имплементационог тијела Конвенције, у наредном периоду планирана је и припрема пројектног приједлога са циљем реализације мјера за унапријеђење заштите земљишта.

Као надлежни орган за имплементацију Конвенције, Министарство одрживог развоја и туризма, образује Радну групу за израду Националног плана за сушу и израду пројектног приједлога за еализацију мјера за унапријеђење заштите земљишта.

Позивају се невладине организације које се баве питањима из области заштите животне средине да предложе свог представника у Радној групи. Број представника невладиних организација у радном тијелу: један (1).

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија акта);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је невладина организација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографију представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјаву представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на обрасцу прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (Образац 2), у року од десет (10) дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарству одрживог развоја и туризма, радним данима од 7 до 15 часова, или поштом на адресу: ИВ Пролетерске бригаде 19, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у Радној групи за израду Предлога Националног плана за сушу.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Директорат за за животну средину.