Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodnim uslugama
Datum objave: 08.10.2019 09:54 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


NOVO: Izmjena Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

 

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

Javna rasprava se sprovodi organizovanjem okruglih stolova i dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku na e-mail adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me, na Obrascu 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ili na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma: IV proleterske brigade 19, Podgorica.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portal e-Uprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portal e-Uprava.

Prilozi:
Nacrt zakona o vodnim uslugama sa obrazloženjem
- RIA obrazac
- Program javne rasprave
- Obrazac 4