Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti  i   Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"
Datum objave: 21.06.2019 14:31 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28", mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine


Upoznavanje zainteresovane javnosti je sprovodeno se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Sl. list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28", objavljen je na internet stranici:
http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/199366/PRETHODNO-UcEscE-JAVNOSTI-na-Koncept-Izmjena-i-dopuna-Drzavne-studije-lokacije-Dio-Sektora-27-i-Sektor-28-u-periodu-od-17-05-do.html

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogle su se dostaviti ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti pristiglo je 26 sugestija i to:

1. Bujković Ljubica, broj 104-342/30 od 13.06.2019.godine, za parcele broj 609 i 610 KO Radovići;
2. Bujković Ljubica, broj 104-342/31 od 13.06.2019.godine,za parcelu broj 608 KO Radovići;
3. Jokić Nedjeljko, Lakić Radoje i Radenović Radmila, broj 104-342/33 od 14.06.2019.godine, za parcele 66/1, 66/2 i 66/3;
4. Anatoly Bolushevskii, broj 104-342/34 od 14.06.2019.godine za parcele 110/1 i 110/2 KO Bogišići;
5. Andrii Barkanov, broj 104-342/35 od 14.06.2019.godine, za parcelu 110/2 KO Bogišići;
6. Anatoly Bolushevskii, broj 104-342/36 od 14.06.2019.godine za parcelu 110/2 KO Bogišići;
7. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/37 od 14.06.2019.godine, za parcele 586 i 588 KO Gošići;
8. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/38 od 14.06.2019.godine, za parcele 597/1 i 597/2 KO Gošići;
9. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/39 od 14.06.2019.godine, za parcelu 725 KO Gošići;
10. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/40 od 14.06.2019.godine, za parcelu 704 KO Gošići;
11. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/41 od 14.06.2019.godine za parcele 716,718 i 721 KO Gošići;
12. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/42 od 14.06.2019.godine, za parcele 648,657,660,661,666 i 691 KO Gošići;
13. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/43 od 14.06.2019.godine, za parcelu 677 KO Gošići;
14. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/44 od 14.06.2019.godine, za parcele 668,669,671,672 i 678/1 KO Gošići;
15. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/45 od 14.06.2019.godine, za parcelu 675 KO Gošići;
16. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/46 od 14.06.2019.godine, za parcelu 656/2 KO Gošići;
17. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/47 od 14.06.2019.godine, za parcelu 625,627/1,627/2,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,642,646 i 653 KO Gošići;
18. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/48 od 14.06.2019.godine, za parcele 616/1 i 617/1 KO Gošići;
19. Oykumena Montenegro.d.o.o, broj 104-342/49 od 14.06.2019.godine, za parcelu 747 KO Gošići;
20. Labud Mihović, broj 104-342/50 od 14.06.2019.godine, za parcele 67/1,68/2 i 68/3 KO Bogišići;
21. “MCG” d.o.o. i Darko Šipčić, broj 104-342/51 od 14.06.2019.godine, za parcele 676, 674 i 673 KO Gošići;
22. Nikola Ivošević, broj 104-342/52 od 17.06.2019.godine, za parcele 608/2 616 i 615/2, 615/1 i 614 KO Radovići;
23. Rezo Lapiashvili, broj 104-342/54 od 17.06.2019.godine, za parcele 554 I 556/;
24. Špiro Ivošević, broj 104-342/55 od 17.06.2019.godine, za parcelu 612 KO Radovići;
25. Nedjeljko Jokić, broj 104-342/56 od 17.06.2019.godine, za parcele 67/1, 68/2 i 68/3 KO Bogišići;
26. Vasko Ivošević i Nikola Ivošević, broj 104-342/57 od 17.06.2019.godine, za parcele 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5 i 67/6 KO Bogišići;
27. Blagoje Peković,broj 104-342/59 od 17.06.2019.godine, za parcele 228/1,228/2,228/3,228/4,228/5, 229 i 230 KO Milovići;
28. Diana Madzhtova, broj 104-342/60 od 17.06.2019.godine, za parcele 25/1,25/3,25/4,25/5,26,27,28,29,30/1,30/2,30/3,30/4,20/1,20/2,22/1,22/2,23,
17/1,17/2, KO Milovići;
29. SEA trade d.o.o., broj 104-342/63 od 18.06.2019.godine, za parcele 67/1,68/2 i 68/3 KO Bogišići;

U istom periodu, Koncept plana dostavljen je sljedećim institucijama i organima za tehničke uslove:

Ministarstvo finansija mf@mif.gov.me
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kabinet@msp.gov.me
Ministarstvo unutrašnjih poslova vanredne.mup@mup.gov.me
Uprava za zaštitu kulturnih dobara uzkd@t-com.me
Uprava za vode upravazavode@uzv.gov.me
Uprava za nekretnine nekretnine@t-com.me
Uprava za imovinu upravazaimovinu@gov.me
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ekip@ekip.me
Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore acv@caa.me
Direktorat za životnu sredinu ivana.vojinovic@mrt.gov.me
Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu olivera.brajovic@mrt.gov.me
Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj dragan.asanovic@mrt.gov.me
Direktorat za građevinarstvo tatjana.vujosevic@mrt.gov.me
CEDIS info@cedis.me
Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. office@cges.me
Uprava za saobraćaj upravazasaobracaj@uzs.gov.me
Regionalni vodovod Crnogorsko primorje direktor@regionalnivodovod.me headoffice@regionalnivodovod.me
Opština Tivat kabinet@opstinativat.com
Vodovod i kanalizacija doo Tivat vik-tivat@t-com.me
EPCG office@epcg.com


U predviđenom roku, na dostavljeni Koncept nije pristigao nijedan predlog ili sugestija.