Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

Datum objave: 30.05.2015 09:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 
15.06.2015. godine, održati 

JAVNA RASPRAVA 

o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

 

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtom Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte" i predloženim planskim rješenjima.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na predmetna planska dokumenta.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Kotor, biće organizovan okrugli sto na kojem će nacrti izmjena i dopuna planskih dokumenata biti prezentirani od strane Obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Kotoru 09.06.2015. godine od 11-13 h u multimedijalnoj sali Crkve Svetog Pavla u Starom gradu.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, nacrti izmjena i dopuna planskih dokumenata će biti dostupni javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Nacrti izmjena i dopuna planskih dokumenata će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Plan mozete pruzeti ovdje:

Izmjene i dopune Dryavne studije lokacije Sektor 38-Bigova i Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije Traste