Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом

Јавни позив за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом
Датум објаве: 29.07.2019 12:43 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу члана 33 став 3 Закона о зарадама запослених у јавном сектору ("Службени лист ЦГ", бр. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 и 34/19) и Одлуке о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору, а у вези са Закључком Владе ЦГ бр. 07-3038 од 11. јула 2019. године, Министар Министарства одрживог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом

1. Позивају се сви запослени који имају најмање шест година радног стажа од којих посљедњу годину у јавном сектору, а који су заинтересовани за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине да до 30. августа 2019. године поднесу Канцеларији за људске ресурсе у Министарству одрживог развоја и туризма захтјев за споразумни престанак радног односа.
2. Запослени може да оствари право на отпремнину у висини до 50% мјесечне бруто зараде за сваку годину радног стажа, с тим да износ отпремнине не може бити већи од 15 бруто зарада запосленог.
3. Запослени који испуњава услове за одлазак у пензију и ако му до 67 година живота недостају до двије године, може остварити право на отпремнину у износу до шест бруто зарада.
4. Висина бруто зараде одређује се као просјечан износ посљедње три бруто зараде које су запосленом припадале прије исплате отпремнине.
5. О захтјеву заинтересованог запосленог одлучит ће се до 30. септембра 2019. године.
6. Запосленом радни однос престаје даном исплате отпремнине.
7. Запослени коме радни однос престане на основу писаног споразума (споразумни престанак радног односа), а оствари право на отпремнину, не може засновати радни однос у јавном сектору, укључујући све институције, правна лица и привредна друштва обухваћена чланом 41 Закона о зарадама запослених у јавном сектору, у периоду од пет година од дана споразумног престанка радног односа.
8. Ограничење из тачке 7 овог позива не односи се на запосленог који врати цјелокупни износ исплаћене отпремнине.


Прилози: 
Јавни позив за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом

1. Таблица симулације износа отпемнине по основу споразумног престанка радног односа, на примјеру селектованих звања у јавном сектору
2. Образац захтјева за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине