Tehnički pregledi

2020

UPI 063_774_4 Uprava javnih radova
UPI 063_690_3 Hidroenergijao Montenegro DOO
UPI 063_665_2 Ministarstvo kulture
UPI 063_616_3 Mrkic Nikola
UPI 063_301_2 Casa Vadanos DOO 
UPI 063_115_6 MHE Vrbnica
UPI 063_79_5 JP Regionalni vodovod crnogorsko primorje.pdf
UPI 063_125_5 Zeta energy DOO
UPI 063_157_2 Sall hidro power plant Kutsra DOO Andrijevica
UPI 063_154_2 Sall hidro power plant Kutsra DOO Andrijevica
UPI 063_153_2 Sall hidro power plant Kutsra DOO Andrijevica
UPI 063_152_2 Sall hidro power plant Kutsra DOO Andrijevica
UPI 063_151_2 Sall hidro power plant Kutsra DOO Andrijevica
UPI 063_616_3 Mrkic Nikola
UPI 063_109_4 Crnogorski elektroprenosni sistem AD
UPI 1063_1425_2_2019 Spaic Davor iz Sarajeva i Miljanic Radovan


2019

UPI 1063_1386_2 Uprava za saobracaj
UPI 1063_1359_4 Elektroprivreda Crne Gore ad
UPI 1063_1348_2 Opstina Berane
UPI 1063_1267_2 Uprava za saobracaj
UPI 1063_1244_4 Elektroprivreda Crne Gore ad
UPI 1063_1215_4 Porto of Adria ad
UPI 1063_1203_4 Ministarstvo prosvjete
UPI 1063_1202_4 Ministarstvo prosvjete
UPI 1063_1163_2 Sas company doo Podgorica
UPI 1063_1135_3 Bar-kod doo
UPI 1063_1112_3 Azmont investments doo
UPI 1063_1110_2 Ministarstvo prosvjete
UPI 1063_1056_2 Azmont Investments doo
UPI 1063_1018_2 Veselin Nikcevic
UPI 1063_988_3 Lustica development ad
UPI 1063_911_4 Sportski objekti doo Podgorica Kosarkaski savez Crne Gore Glavni grad Podgorica
UPI 1063_906_2 Azmont investments doo
UPI 1063_905_2 Azmont investments doo 
UPI 1063_825_2 Ministarstvo prosvjete
UPI 1063_789_4 Radulovic Andro i Radulovic Darko
UPI 1063_724_2 PM 1.5 doo
UPI 1063_549_2 Azmont investments doo 
UPI 1063_452_2 Meso-promet doo
UPI 1063_430_2 Vujovic Jovo
UPI 1063_391_4 Dragica Kornic
UPI 1063_365_2 Imperio Holdings imited doo
UPI 1063_335_2 Hidroenergija Montenegro doo
UPI 1063_311_2 Lustica development ad
UPI 1063_308_3 Azmont investments doo
UPI 1063_236_4 OD FERIENANALAGE LUHMANN PRAHL SANDER
UPI 1063_161_4 PM 1.14 doo
UPI 1063_248_2 Fair player doo Kotor
UPI 1063_156_4 Uprava za saobracaj
UPI 1064_99_4 Lustica development ad
UPI 1063_98_4 Imperio Holdings Limited doo
UPI 1063_54_4 Petrol Crna Gora MNE doo
UPI 1063_43_4 Euronix trade doo i Hotelska grupa Budvanska rivijera ad
UPI 1064_972_3_2018 Uprava za saobracaj
UPI 1064_934_5_2018 Ministarstvo unutrasnjih poslova


2018

UPI 1064_998_2 Opstina Bijelo Polje
UPI 1064_968_3 Lustica development ad
UPI 1064_951_4 Opstina Niksic
UPI 1064_940_2 Gojcaj Nikola Gojcaj Mario i Gojcaj Leonardo
UPI 1064_898_2 Direkcija javnih radova
UPI 1064_868_2 Elektroprivrefa Crne Gore
UPI 1064_851_4 Celebic Milenko
UPI 1064_837_5 Mozura wind park doo
UPI 1064_823_5 Lustica development ad
UPI 1064_822_7 Lustica development
UPI 1064_818_4 Direkcija za saobracaj
UPI 1064_817_3 Direkcija za saobracaj
UPI 1064_793_4 Humci bs doo
UPI 1064_788_2 Ministarstvo prosvete
UPI 1064_772_2 Messer tehnogas ad Beograd Fabrika Niksic
UPI 1064_722_2 Solcomp doo
UPI 1064_715_2 Ruza vjetrova doo i Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
UPI 1064_646 3 LUSTICA DEVELOPMENT AD
UPI 1064_645_3 Lustica development ad
UPI 1064_640_4 Lustica development ad
UPI 1054_622_3 Ina - Crna Gora
UPI 1064_602_2 Imperio Holding Limited doo
UPI 1064_601_2 Zetagradnja Petrovac doo i Ljetopis star doo
UPI 1064_596_4 Silk resort & spa doo
UPI 1064_589_4 Lustica development ad
UPI 1064_537_6 Sea trade doo
UPI 1064_516_2 Crnogorski elektrodistributivni sistem doo
UPI 1064_507_4 Crnogorski elektrodistributivni sistem doo
UPI 1064_507_2 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1064_468_3 Lustica Development ad
UPI 1064_455_5 Specijalana bolnica Codra
UPI 1064_437_3 Opstina Bar
UPI 1064_435_7 Debt management project 1 Montenegro doo
UPI 1064_395_3 Lustica development ad
UPI 1064_394_3 Lustica development ad
UPI 1064_389_5 Ruza vjetrova doo
UPI 1064_369_3 Serzman inkorporated doo
UPI 1064_349_2 Opstina Berane
UPI 1064_319_3 Energo invest group punimicnik Jugopetrol ad Podgorica
UPI 1064_299_6 Javno preduzece za nacionalne parkove Crne Gore
UPI 1064_282_4 Jugopetrol ad.pdf
UPI 1064_264_3 CEDIS d.o.o.
UPI 1064_256_4 Deponija doo
UPI 1064_239_2 Kalamper doo
UPI 1064_200_2 PM power doo
UPI 1064_124_4 Lustica development ad
UPI 1064_42_3 Ina-Crna Gora doo
UPI 1064_33_4 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1064_29_2 Kadmos doo
UPI 1064_3_2 Hemomont doo
UPI 1054_1186_3 Crnogorski elektrodistributivni sistem doo
UPI 1054_1185_4 Crnogorski elektrodistributivni sistem doo
UPI 1054_1130_5_2017 Ministarstvo prosvjete Ju srednja elektrotehnicka skola vaso Aligrudic
UPI 1054_1054_4 Opstina Pljevlja

 

 

 

 

 

 

 

2017

UPI 1054_1006_2 Opstina Berane
UPI 1054_1102_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_926_6 PM 1.5 doo
UPI 1054_1061_4 Praxis doo
UPI 1054_1053_4 Opstina Berane
UPI 1054_1045_4 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_1044_4 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_1029_3 Lustica development doo
1054_979_4 Crnogorske elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_925_4 Kap Uniprom doo
UPI 1054_970_2 Stan prom doo
UPI 1054_971_2 Voli trade doo
UPI 1054_944_3 Jugopetrol ad
UPI 1054_903_2 Buducnost doo
UPI 1054_914_6 Jugopetrol AD
UPI 1054_704_6 Kronor doo
UPI 1054_800_4 Medin Djordje
UPI 1054_635_4 Ministarstvo Prosvjete
UPI 1054_733_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_674_4 PM 1.5 doo i PM Hotels doo
UPI 1054_694_2 Direkcija za saobracaj.pdf
UPI 1054_732_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_728_4 Hidro Bistrica doo
UPI 1054_634_4 Navar inc doo
UPI 1054_633_4 Navar inc doo
UPI 1054_724_2 Sarz trade doo
UPI 1054_677_3 JU Osnovna skola Savo Ilic
UPI 1054_478_8 Dva Goluba doo Nusret Mekic ovlasceni punomocnik
UPI 1054_515_2 Mesopromet doo i Opstina Tivat
UPI 1054_550_3 PM 1.5 doo
UPI 1054_474_14 Sea trade doo
UPI 1054_524_2 Hit Montenegro doo
UPI 1054_389_4 Direkcija javnih radova
UPI 1054_245_3 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_357_2 INC doo Ivanovic Nikola i Ivan
UPI 1054_361_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_224_4 Energo invest group doo
1054_251_4 Ruza vjetrova doo
1054_250_4 Ruza vjetrova doo
UPI 1054_230_4 Admiral holding doo
UPI 1054_186_4 Pavgord CG doo
UPI 1054_123_3 Kalamper doo
UPI 1054_74_2 Igma energy doo
UPI 1054_66_3 Lustica development ad
UPI 1054_1082_2 Celebic doo
UPI 1054_1054_1091_2_2016 Privatna ustanova Osnovna skola British internacional School Arcadia academy

 

 

2016

UPI 1054_969_4 JPMD CG
UPI 1054_1061_4 Alba petrol doo
UPI 1054_1044_2 Ministarstvo prosvjete
UPI 1054_1029_2 Carine doo
UPI 1054_992_5 Krnovo green energy doo
UPI 1054_942_4 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_961_2 Celebic doo
UPI 1054_896_6 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_954_2 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_930_3 Deponija doo
UPI 1054_926_4 Nikola Jovic Punomocinik Labovic Miodraga i Nosovic Nikole.
UPI 1054_907_4 Sik Polimlje doo
UPI 1054_936_2 Masihat islamske zajednice u CG
UPI 1054_895_4 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_927_2 Navar icorporated doo
UPI 1054_897_4 Mitropolija crnogorsko primorska
UPI 1054_886_3 Navar incorporated doo
UPI 1054_862_4 Specijalna bolnica Codra
UPI 1054_824_4 Lojd -auto doo
UPI 1054_858_4 Carine doo
UPI 1054_830_5 Hotel Crna Gora doo
UPI 1054_715_4 CEDIS doo
UPI 1054_789_3 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_770_3 Celebic doo
UPI 1054_773_3 Kontrola letenja Srbije i Crne Gore Smatsa doo Beograd dio stranog drustva terminalna kontrola letenja Podgorica
UPI 1054_714_2 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_704_4 Telenor doo
UPI 105_717_2 Direkcija za sobracaj
UPI 1054_736_3 Navar incoporated doo
UPI 1054_713_2 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_621_4 Carine doo
UPI 1054_640_2 Elektrodistribucija CG ad
UPI 1054_605_4 Olive invest doo
UPI 1054_621_4 Carine doo
UPI 1054_527_4 Petrol Crna Gora MNE doo
UPI 1054_451_5 Elektroprivreda Crne Gore ad
UPI 1054_517_2 Ruza vjetrova doo
UPI 1054_502_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_252_2 Kronor doo
UPI 1054_305_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_125_2 Opstina Niksic
UPI 1054_88_5 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 1054_54_4 JZU dom zdravlja dr Nika Labovic i JZU opsta bolnica Berane
UPI 1054_58_2 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_53_2 Jugopetrol ad
UPI 1054_31_2 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 105_25_2 Mesihat islamske zajednice
UPI 0504_820_4 IP d.o.o.

 

 

2015

UPI 0504_846_2 Direkcija za saobracaj
UPI 0504_774_3 Elektroprivreda Crne Gore ad
UPI 0504_739_2 Knezevic Veljko
UPI 0504_699_4 Ministarstvo prosjete i JU OS Mustafa Pecanin
UPI 0504_698_4 Osnovna skola Ristan Pavlovic
UPI 0504_692_2 Elektroprivreda Crne Gore ad Niksic
UPI 0504_692_2 Elektroprivreda Crne Gore ad Niksic
UPI 0504_688_4 JU za smjestaj,rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci
UPI 0504_648_4 Igma energy d.o.o.
UPI 0504_270_8 JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
UP I 0504_553_6 Ministarstvo prosvjete
UPI 0504_598_4 Elektroprivreda Crne Gore ad Noksic FC Distribucija Podgorica
UPI 0504_612_2 Filotoc Zoran, Dragan i Aleksandar
UPI 0504_592_3 Hotels restaurants Primorje ad.
UPI 0504_538_4 Lido Mar d.o.o.
UPI 0504_420_2 Carine d.o.o.
UP I 0504_401_2 Kalamper d.o.o.
UPI 0504_395_2 Ministarstvo zdravlja CG Klinicki centar CG
UPI 0504_302_4 PM 1.9. d.o.o.
UPI 0504_227_2 Carinvest d.o.o.
UPI 0504_207_2 Adriatic marinas d.o.o.
UPI 0504_99_2 Lustica development a.d.
UPI 0504_70_6 Petrol Crna Gora d.o.o.
UPI 0504_102_2 Lustica development a.d.
UPI 0504_29_2 Opstina Niksic

 

 

 

 

2014

UPI 0504_828_2 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 0504_824_2 Hidroenergija montenegro d.o.o.
UPI 0504_823_2 Hidroenergija montenegro d.o.o.
UPI 0504_822_2 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 0504_817_2 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 0504_813_2 Castellana CO d.o.o.
UPI 0504_818_2 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 0504_793_3 Marko Markovic
UPI 0503_805_2 Direkcija za saobracaj
UPI 0504_792_3 Glavni grad Podgorica
UPI 0504_769_5 WTE otpadne vode Budva d.o.o.
UPI 0504_791_3 CMC a.d.
UPI 0504_715_4 Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić Elektrodistribucija Podgorica
UPI 0504_716_4 Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić Elektrodistribucija Podgorica
UPI 0504_734_3 Ministarstvi prosvete Crne Gore Podgorica JPU Duso Basegic Bijelo Polje
UPI 0504_722_ 2 Ministarstvo saobracaja i pomorstva Direkcija za saobracaj
UPI 0504_711_2 Synergy d.o.o.
UPI 0504_691_2 Synergy d.o.o.
UPI 0504_612_2 Sajo d.o.o. i Jančić Mićo
UPI 0504_656_2 Hunguest hotels Montenegro d.o.o.
UPI 0504_650_2 Opstina Zabljak
UPI 0504_376_5 HTP Mimoza
UPI 0504_460_3 Adriatic marinas d.o.o.
UPI 0504_204_4 Free energy d.o.o.
UPI 0504_463_2 Direkcija za saobracaj
UPI 0504_429_2 JU Centar za socijalni rad opstina Bijelo Polje i Mojkovac
UPI 0504-265-2 Ekomedika doo
UPI 0504-137-4 Solcomp doo i Sofranac Neboisa
UPI 0504-233-2 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 0504-136-3 Direkcuja za saobracaj
UPI 0504-48-3 Islamska zajednica u Crnoj Gori
UPI 0504-14-2 Crnogorski elektroprenosni sistem

 

 

 

 

2013

 

UPI 0504-725-4 Crnogorski elaktroprenosni sistem ad
UPI 0504-754-5 Eling doo
UPI 0504-781-2 Osnovna skola za obrazovanje stranih drzavljana Qsi internacional school Montenegro
UPI 0504-712-3 Doo Hemera
UPI 0504-731-3 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 0504-642-6 Vjeniko petrol doo
UPI 0504-700-4 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 0504-688-2 Ministarstvo prosvete
UPI 0504-646-3 Javna predskolska ustanova Bambi
UPI 0504-658-3 Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja
UPI 0504-651-2 Ministarstvo prosvete
UPI 0504-648-2 Ministarstvo prosvete i javne pedagoska ustanova Duso Basegic
05-1654-4 Adriatic Marinas doo
UPI 0504-572-4 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UP i 0504-553-4 HTP Miločer
UPI 0504-594-4 Doo Mitrovic Co
UPI 0504-594-5 Doo Mitrovic Co
UPI 0504-552-2 Elektroprivreda Crne Gore ad Nikšić
UPI 0504-554-2 Direkcija za saobraćaj
UPI 0504-556-2 Hidroenergija Montenegro doo
UPI 0504-90-2 Elektroprivreda Crne Gore ad Niksic
0504-425-2 AMD Zarubica company doo
UPI 0504-296-2 Direkcija za saobracaj
UPI 0504-128-4 Direkcija za saobracaj
up I 0504-23-3 Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore ad Podgorica
up I 0504-73-1 Eko Per doo Šavnik
UP I 0504-6-2 Direkcija za saobracaj

 

 

 

2012

 

UP I 05-191-7 Direkcija za saobracaj
UP I 05-295-4 Zavod za zbrinjavanje izbjeglica
UP I 05-336-2 Direkcija za saobracaj
UP I 0504-306-2 Ministarstvo prosvjete i sporta i JU OS Gornja Zeta
Zeljeznicka infrastruktura CG UP I 0504-256-2
UP I 05-191-2 Direkcija za saobracaj
CG elektroprenosni sistem 0504 - 1298 - 3
CG elektroprenosni sistem UP I 0504 - 5 - 3
CG elektroprenosni sistem UP I 0504 - 8 - 3
Direkcija za saobracaj 05 - 5265 - 4 - 2011
Opstina Bar - Deponija Mozura 0504 - 1741 - 5

 

2011

 

Agencija za elektronske komunikacije i postansku djelatnost 05 - 4251 - 2
Celebic doo i Celebic real estate doo 0502 - 1792 - 1 - 11
Direkcija za saobracaj 05 - 3459 - 4
Ibon doo 0502 - 867 - 2 - 11
IM Goranovic 05 - 4882 - 3
Kalic Safet i Tajson doo 0502 - 1520 - 1 - 11