Licenca revizora za mašinsku djelatnost

2020


2019


2018

UPI-107-7-1446-2 BILJANA KNEŽEVIĆ
UPI-107-7-1394-2 SLAVKO KREZOVIĆ
UPI-107-7-1726-2 BORISLAV DRAGOVIĆ
UPI-107-7-1955-2 MEHO TOKOVIĆ
UPI-107-7-1990-2 BOŽIDAR MEDJEDOVIĆ
UPI-107-7-3037-2 ALEKSANDAR STRUGAR