Licence revidenta i stručnog nadzora

2021

UPI 107-7-2085-14 DOO NIK COM
UPI-072-7-69-3 DOO STUDIO PRIZMA
UPI-072-7-53-1 INTER PROJEKT DOO
UPI-072-7-47-3 DOO EUROZOX
UPI-072-7-46-3 DOO MD MOMO
UPI-072-7-28-1 TEMKO DOO
UPI-107-7-807-8 DOO ARHITEKTURA AUREA
UPI-072-7-512-7 M-PRO CONSULTING& ENGINEERING
UPI-072-7-17-3 DOO ENTASIS
UPI-072-7-16-3 DOO ARHITEKTONSKI ATELJE
UPI-072-7-15-3 NDOO ARHIENT
UPI-072-7-8-3 DOO MONTPLAN
UPI-072-7-1-1 MB PROING DOO
UPI 072-7-600-1 NALEX DOO
UPI-072-7-604-3 DOO ARCHILINE
UPI-072-7-598-1 DOO BOKATIM
UPI-072-7-594-3 DOO CRTA


2020

UPI-107-7-642-2 MONTEPUT DOO
UPI-072-7-586-3 DOO SODRA COMPANY
UPI-072-7-575-3 DOO A 21
UPI-072-7-563-4 DOO ROMB ART
UPI-072-7-563-3 DOO PROJEKT SISTEM
UPI-072-7-557-3 DOO ARGUSS
UPI-072-7-555-3 DOO ARHILINE
UPI-072-7-543-3 DOO ARCHISOFT
UPI-072-7-540-3 DOO GEOPROJEKT PERIŠIĆ
UPI-072-7-539-3 DOO RAKUSAM
UPI-072-7-533-3 DOO CIVIL ENGINEER
UPI-072-7-526-3 DOO SMART STUDIO
UPI-072-7-521-3 DOO ARHIMAR
UPI-072-7-516-3 DOO ARHIDESIGN
UPI-072-7-512-2 DOO M-PROJEKT
UPI-072-7-508-3 DOO AGNECIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG
UPI-072-7-502-3 DOO MK PROJEKT
UPI-072-7-485-3 ORTO PROJEKT DOO
UPI-072-7-483-3 DOO STUDIO PROJECT
UPI-072-7-482-3 DOO R&O GRADNJA
UPI-072-7-464-5 DOO AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE
UPI-072-7-446-3 DOO V-PROJEKT
UPI-072-7-477-3 DOO ARHI GRAD
UPI-072-7-471-3 DOO OREOS PROJEKT
UPI-072-7-457-3 DOO INGENIUM
UPI-072-7-453-3 DOO BMR BAOŠIĆ
UPI-072-7-450-3 DOO ART CONSTRUCTION
UPI-072-7-444-3 DOO NIB PROJEKT
UPI-072-7-452-3 DOO AMBIJENT MV
UPI-072-7-325-3 DOO 369 STUDIO
UPI-072-7-253-3 MONTENEGRO PROJEKT DOO
UPI-072-7-237-2 SISTEM-MNE DOO
UPI-072-7-231-2 ING-INVEST DOO
UPI-107-7-230-4 MEPING PRO DOO
UPI-072-7-214-2 DING DOO
UPI-072-7-176-2 MET & ALU PLAST DOO
UPI-072-7-59-2 OLIVER - ING DOO


2019

UPI-107-7-775-2 ING-IMPULS DOO
UPI-107-7-763-2 STRUCTUREARCH GROUP DOO
UPI-107-7-700-2 RMA INŽENJERING DOO
UPI-107-7-637-2 ARCH AND SOUL DOO
UPI-107-7-631-2 DECOM MONTENEGRO DOO
UPI-107-7-562-2 CONCEPT PROJECT DOO
UPI-107-7-486-2 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO DOO
UPI-107-7-429-2 BATES DOO
UPI-107-7-289-2-1 GEOTECHICS PROJECTS & CONSULTING DOO
UPI-107-7-2047-6 EUROPROJEKT DOO
UPI 107-7-3227_5 CIVIL ENGINEER DOO
UPI-107-7-155-2 MEDMEX ARCHITECTS DOO
UPI-107-7-236-2 CINETICS MOBILITY CONSTRUICTION DOO
UPI-107-7-133-2 PROJECTMAN DOO
UPI-107-7-102-2 NIK COM


2018

UPI-107-7-2041-7 i 2042-7 URBI PRO
UPI-107-7-2314-2 A TEAM DOO
UPI-107-7-3573-2 SUN INVEST DOO
UPI-107-7-3426-2 MMK CONTROL DOO
UPI-107-7-3380-2 PREDUZEĆE ZA GRADJEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIIVANJA A.D.
UPI-107-7-3232-2 AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE
UPI
UPI-107-7-3183-3-1 REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVNJE AD
UPI-107-7-3031-2 AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ DOO
UPI-107-7-2023_2 INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAZIVANJE U OBLASTI ZASTITE NA RADU
UPI-107-7-1861-2 SIMES INŽENJERING DOO PODGORICA
UPI-107-7-1507-2 VU-TI inženjering DOO BAR
UPI-107-7-1423_2 Reving doo
UPI-107-7-715_2 PG PROJECTING D.O.O.
UPI-107-7-3519-4 GENESIS PROJECT DOO
UPI-107-7-3955-2 STUDIO K DOO
UPI-107-7-3999-2 ARHIBOX DOO NIKŠIĆ
UPI-107-7-3068-2 MAGELING DOO
UPI-107-7-2713-2 ARHITEKTONIKA DOO
UPI-107-7-2579-2 KOV-ATELJE DOO
UPI-107-7-3352-2 ING-IMPULS DOO

UPI-107-7-1780-14 DOO CAU-CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM