Licence projektanata i izvođača radova

2020


20192018

UPI-107-7-3541-2 BAJROVIĆ DOO UPI-1074-7-3499-2 LUMENLUX BUDVA DOO UPI-107-7-2731-2 FORT GROUP DOO
UPI-107-7-2724-2 RE ARCH DOO
UPI-107-7-2721-2 FLEMER STONE -AG DOO
UPI-107-7-2719-2 PROARCH DOO
UPI-107-7-2718-2 MD ENGINEERING DOO
UPI-107-7-2714-2 GRADNJA INŽENJERING DOO
UPI-107-7-2686-2 M & INVEST DOO
UPI-107-7-2673-4 STUDIO FAADU DOO
UPI-107-7-2630-2 PUTNA IZGRADNJA DOO ROŽAJE
UPI-107-7-2624-2 TK-LINK DOO
UPI-107-7-2604-2 NIB-PROJEKT DOO
UPI-107-7-2601-2 MAGMA DOO
UPI-107-7-2498-2 ZONINIG DOO HERCEG NOVI
UPI 107-7-24872 A-TIM STUDIO DOO
UPI-107-7-2483-2 ARHINGINŽENJERING DOO BIJELO POLJE
UPI-107-7-2338-2 GENESIS PROJECT DOO
UPI-107-7-2258-2 R & O GRADNJA DOO
UPI-107-7-3177-2 GRADDARK DOO PODGORICA UPI-107-7-1748-2 AB CAD DOO
UPI-107-7-1704-2 STUDIO URBANE ARHITEKTURE TETRAKTIS DOO
UPI-107-7-1701-5 A.G. INFOPLAN
UPI-107-7-1699-2 EKOBOKA PROJEKT DOO
UPI-107-7-1696-2 RED FLAME MONTENEGRO DOO PODGORICA
UPI-107-7-1681-2 HIPERION DOO NIKŠIĆ
UPI-107-7-1675-2 VITREUM MONTENEGRO DOO
UPI-107-7-1657-2 PROSTOR-PROJEKT DOO
UPI-107-7-1606-2 RUEN KOMPANI DOO MAKEDONIJA - D.S.D. PODGORICA
UPI-107-7-1562-5 POLITROPUS ALTERNATIVE
UPI-107-7-1545-2 A.B.DESIGN DOO PODGORICA
UPI-107-7-1539-2 GENCON GROUP DOO ULCINJ
UPI-107-7-1412-2 MD-MOMO DOO
UPI-107-7-1408-2 PROJEKTOR DOO
UPI-107-7-1381-2 NEKSAN DOO
UPI-107-7-1345-2 LINEAARS DOO CETINJE
UPI-107-7-1898-2 ALATEL DOO
UPI-107-7-2215-2 ALES ˛& TEKO DOO
UPI-107-7-2201-2 NOVATERM DOO
UPI-107-7-1941-2 SI-ING DOO
UPI-107-7-1934-2 BEST INVESTMENT
UPI-107-7-1883-2 SIPA DOO
UPI-107-7-1861-2 SIMES INŽENJERING DOO PODGORICA
UPI-107-7-1786-2 ARK DOO HERCEG NOVI
UPI-107-7-1744-2 VIGORIS ECOTECH DOO PODGORICA
UPI-107-7-1701-2 A.G. PROJEKT
UPI-107-7-1695-2 HIDROFOKUS DOO
UPI-107-7-1613-2 ENFORMA DOO KOTOR
UPI-107-7-1493-4 GALOP INŽENJERING DOO
UPI-107-7-1479-2 CG RAD DOO Podgorica
 UPI-107-7-1388-2 TERMMONT DOO