ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

2021

UPI 01_2_1 Uprava za saobraćaj
UPI 01_1_1 CEDIS


2020

UPI 06_810_1 CEDIS
UPI 06_809_1 CEDIS
UPI 06_804_1 Lustica Development
UPI 06_803_1 DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem
UPI 06_787_1 CGES
UPI 06_764_1 C&S Energy
UPI 06_667_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 06_661_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 06_619_1 Novi gas doo
UPI 06_615_1 Danilo Petrovic
UPI 06_607_1 Uprava za saobracaj
UPI 06_585_1 OHM Mamula Montenegro DSD
UPI 06_584_1 Navar Incirporated doo
UPI 06_565_1 CEDIS
UPI 06_540_1 Hidroenergija Andrijevica D.O.O.
UPI 06_525_1 Hidroenergija Andrijevica D.O.O.
UPI 06_519_1 Uprava za saobracaj
UPI 06_490_1 Voinovic okolista DOO
UPI 06_473_1 DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem
UPI 06_472_1 DOO Lukana
UPI 06_467_1 CEDIS
UPI 06_466_1 CEDIS
UPI 06_433_1 Uprava za saobracaj
UPI 06_431_1 Jugopetrol ad
UPI 06_411_1 Vodovod i kanalizacija Podgorica
UPI 06_377_1 mHE Vrbnica d.o.o.
UPI 06_332_1 CEDIS
UPI 06_324_1 Green les DOO
UPI 06_311_1 StructurARCG group doo
UPI 06_305_1 CEDIS
UPI 06_299_1 Opstina Mojkovac
UPI 06_298_1 GALAXY EUROPE doo
UPI 06_287_1 CEDIS
UPI 06_279_1 CEDIS
UPI 06_278_1 CEDIS
UPI 06_245_1 Uprava za saobracaj
UPI 06_240_1 DOO Vodovod i kanalizacija - Bar
UPI 06_230_1 Marina hydro Doo
UPI 06_225_1 Lukoil Doo
UPI 06_224_1 EPCG
UPI 06_199_1 Lustica Development AD
UPI 06_194_1 Jugopetrol AD
UPI 06_192_1 CEDIS
UPI 06_184_1 Azmont Investments d.o.o.
UPI 06_181_2 Avio petrol d.o.o.
UPI 06_180_1 Northstar d.o.o.
UPI 06_179_1 Petrovic Zeljko
UPI 06_177_1 mHE Vrbnica
UPI 06_169_1 C&S Energy DOO
UPI 06_139_1 Uprava za saobraćaj
UPI 106_111_1 Crnogorski elektroprenosni sistem AD
UPI 06_90_1 Ministarstvo poljoprivrede i rurarnog razvoja
UPI 06_82_1 Ministarstvo unutrasnjih poslova
UPI 06_71_1 Eletroprivreda Crne Gore AD
UPI 06_54_1 Privredno drustvo Doo Hotels group Montenegro star
UPI 06_53_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 06_34_1 Djekic doo
UPI 06_31_1 Jugopetrol ad
UPI 06_19_1 Jugopetrol ad
UPI 06_10_1 Elektroprivreda Crne Gore ad Nikšić


2019

UPI 106_1428_1 Opština Bar
UPI 106_1426_1 Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
UPI 106_1408_1 Voyinovich okolista
UPI 106_1398_1 Viridi Progressum
UPI 106_1397_1 Uniprom-metali doo
UPI 106_1392_1 Green les doo
UPI 106_1390_1 Ministarstvo poljoprivrede i rurarnog razvoja
UPI 106_1380_1 C&S Energy doo
UPI 106_1365_1 Glavni grad Podgorica
UPI 106_1364_1 Uprava za saobraćaj
UPI 106_1357_1 BB hidrodoo
UPI 106_1278_1 Jugopetrol ad
UPI 106_1262_1 Pavgord CG doo
UPI 106_1258_1 Hydro Ljestanica doo
UPI 106_1252_1 CEDIS
UPI 106_1225_1 Navar incorporated doo
UPI 106_1218_1 CEDIS
UPI 106_1214_1 Jugopetrol ad
UPI 106_1206_1 Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
UPI 106_1197_1 Energo invest doo
UPI 106_1196_1 Uprava javnih radova
UPI 106_1176_1 Jugopetrol ad Hellenic petroleum group
UPI 106_1145_1 Lukana doo
UPI 106_1137_1 Power ab group
UPI 106_1131_1 Azmont investments
UPI 106_1114_1 Jugopetrol ad
UPI 106_1104_1 CEDIS
UPI 106_1065_1 Toscelik alloyed angineering steel
UPI 106_1063_1 Rakovic Rados
UPI 106_1039_1 Elektroprivreda Crne Gore ad
UPI 106_1033_1 Uprava za saobracaj
UPI 106_1021_1 Durmitor development doo
UPI 106_1000_1 Azmont invstments
UPI 106_983_1 Uprava za saobracaj
UPI 106_960_1 MHE Vrbnica doo
UPI 106_947_1 Jugopetrol ad
UPI 106_918_1 Opstina Mojkovac
UPI 106_909_1 Voyinovic okolista doo
UPI 106_896_1 Carine doo
UPI 106_876_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 106_875_1 CGES
UPI 106_835_1 CEDIS
UPI 106_762_1 Azmont investments
UPI 106_759_1 Uprava javnih radova
UPI 106_758_1 Uprava javnih radova
UPI 106_744_1 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 106_688_1 Kosarkaski savez Crne Gore
UPI 106_670_1 Green Solutions doo
UPI 106_654_1 Jugopetrol ad
UPI 106_646_1 Toscelik alloyed engineering steel
UPI 106_592_1 Slavija doo
UPI 106_568_1 Petrol Crna Gora
UPI 106_565_1 Sindikat Uprave policije
UPI 106_548_1 Kolarevic Aco
UPI 106_540_1 Green Solutions doo
UPI 106_522_1 Uprava javnih radova
UPI 106_441_1 Jugopetrol ad
UPI 106_397_1 Jugopetrol AD
UPI 106_392_1 Rudi energy doo
UPI 106_386_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 106_364_1 Food style MNE doo
UPI 106_344_1 Green Solution doo
UPI 106_343_1CEDIS
UPI 106_321_1 Uprava za saobracaj
UPI 106_304_1 CEDIS
UPI 106_283_1 Uprava za saobracaj
UPI 106_273_1 Doo Crnogorski elektrodistributivni sistem
UPI 106_267_1 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 106_266_1 Opština Mojkovac
UPI 106_263_1 Azmont investments
UPI 106_260_1 Milovic Jovana
UPI 106_254_1 HTP Milocer doo
UPI 106_253_1 Viridi progressum doo
UPI 106_249_1 Petrol Crna Gora MNE
UPI 106_241_1 Jugoprtrol ad
UPI 106_239_1 Azmont investments
UPI 106_232_1 Azmont investments
UPI 106_227_1 Azmont investments
UPI 106_226_1 Azmont investments
UPI 106_206_1 Opstina Mojkovac
UPI 106_202_1 Jugopetrol ad
UPI 106_201_1 Lustica Development ad
UPI 106_134_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 106_109_1 Knjaz doo
UPI 106_102_1 Jugopetrol ad
UPI 106_93_1 Jugopetrol ad Hellenic petroleum group
UPI 106_90_1 Uprava za saobracaj
UPI 106_83_1 Ministarstvo saobaracaja i pomorstva
UPI 106_77_1 Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore ad Podgorica
UPI 106_68_1 Petrol Crna Gora doo
UPI 106_64_1 Doo Crnogorski elektrodistributivni sistem
UPI 106_54_1 CEDIS
UPI 106_52_1 CEDIS
UPI 106_44_1 Green club doo
UPI 106_29_1 OHM Mamula Montenegro DSD Tivat
UPI 106_21_1 Opstina Pljevlja


2018

UPI 106_1000_1 Petrol Crna Gora
UPI 106_775_1 CEDIS
UPI 106_706_15 Jugopetrol ad
UPI 105_113 _33 Kordic Vladimir
UPI 106_941_8 Uniprom energy
UPI 106_995_1 ID plus
UPI 106_994_1 Ministrarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 106_985_1 Jugopetrol a.d. Podgorica
UPI 106_960_2 Hidroenergija Montenegro doo
UPI 106_959_6 Imperio Holdings Limited doo
UPI 106_953_2 Jasen Doo
UPI 106_945_2 Normal company doo
UPI 106_941_2 Uniprom energy
UPI 106_941_1 Uniprom energy
UPI 106_932_9 Monte co doo
UPI 106_926_2 Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
UPI 106_914_1 Euromix-trade doo
UPI 106_890_17 Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
UPI 106_885_2 Opstina Mojkovac
UPI 106_881_5 S&V company
UPI 106_883_18 Ministarstvo saoraćaja i pomorstva
UPI 106_866_1 Direkcija javnih radova
UPI 106_858_1 Normal tours doo
UPI 106_827_1 Energo invest doo
UPI 106_825_1 CEDIS
UPI 106_816_1 Imperijo Holding Limited Doo
UPI 106_809_20 Azmont Investments doo
UPI 106_808_1 Elektroprivreda CG HE Piva Pluzine.pdf
UPI 106_801_1 Javno preduzece za nacionalne parkove Crne Gore
UPI 106_795_1 IM Goranovic doo
UPI 106_787_1 Opstina Plevlja
UPI 106_784_1 IM Goranovic doo
UPI 105_755_1 Mimoza group doo
UPI 106_757_16 Direkcija za saobracaj
UPI 106_734_10 Jugopetrol ad
UPI 106_743_1 ID Plus doo
UPI 106_706_1 Jugopetrol ad
UPI 106_685_11 CMC ad
UPI 106_675_1 CEDIS
UPI 106_674_2 Cedis
UPI 106_665_1 Cedis
UPI 106_664_1 CEDIS
UPI 106_663_1 CEDIS
UPI 106_662_1 CEDIS
UPI 105_755_1 Mimoza group doo
UPI 106_655_1 Doo Now BudvaPetrovic Maja i Nisavic Tanja
UPI 106_616_1 Crnogorski elektrodistributivni sistem doo
UPI 106_591_8 Jugopetrol ad
UPI 106_563_1 CEDIS
UPI 106_530_10 Direkcija za saobracaj
UPI 106_506_1 Minisarstvo unutrasnjih poslova
UPI 106_491_1 MInistarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 106_442_1 Velbos doo
UPI 106_438_18 Plava hydro power
UPI 106_436_1 Opstina Budva
UPI 106_423_1 ID Plus doo
UPI 106_299_1 Javno preduzece za nacionalne parkove Crne Gore
UPI 106_255_1 CEDIS
UPI 106_237_1 CEDIS
UPI 106_220_1 Direkcija za saobracaj
UPI 106_217_25 Monte Co doo.pdf
UPI 106_216_1 Doo Karisma hotels Adriatic Montenegro
UPI 106_214_1 CEDIS
UPI 106_193_1 Opstina Gusinje
UPI 106_192_1 Babovic Radivoje
UPI 106_191_1 Vodovod i kanalizacija doo Tivat
UPI 106_187_11 Direkcija javnih radova
UPI 106_175_1 Hifa - oil doo
UPI 106_143_1 Doo S&V company
UPI 106_142_1 Crnogoeski elektroprenosni sistem ad
UPI 106_141_1 Jugopetrol ad
UPI 106_117_1 Energo invest group doo
UPI 106_116_1 Adriatic marinas doo
UPI 106_113_1 Crnogorski elektroditributivni sistem ad
UPI 106_106_1 Direkcija za saobracaj
UPI 106_99_1 CEDIS
UPI 106_86_1 Tehno tours doo
UPI 106_75_1 Jugopetrol ad
UPI 1063_62_HTP Milocer doo
UPI 106_60_1 Bisernica ad Rozaje
UPI 106_40_1 CEDIS
UPI 106_39_1 CEDIS
UPI 106_38_1 CEDIS
UPI 106_37_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 106_26_1 Doo Modena gradnja
UPI 106_24_1 CEDIS
UPI 106_20_1 Stojanovic Milos
UPI 106_16_1 DOO Hills Kolasin
UPI 106_12_1 Hydro MHE Podgorica
UPI 106_11_1 Hydra MNE Podgorica
UPI 106_10_1 CGES
UPI 106_9_1 CEDIS


2017

UPI 105_1176_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_1167_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 105_1141_1 Celjic Semra
UPI 105_1130_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 1054_1114_1 Jugopetrol ad
UPI 105_1090_1 CEDIS
UPI 105_1089_1 CEDIS
UPI 105_1087_1 CEDIS
UPI 105_1082_1 CEDIS
UPI 105_1078_1 BB Hidro doo
UPI 105_1074_1 Jevrejska zajednica
UPI 1054_1069_1 Opstina Bijelo Polje
UPI 105_1068_1 Opstina Bijelo Polje
UPI 105_1067_1 Sea trade doo
UPI 105_1066_1 Talija company doo
UPI 105_1065_1 Doo A4
105_1064_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_1063_1 Sea trade
UPI 105_1062_1 Alexander Yusikov
UPI 105_1058_1 AD Ski Resort _Kolasin 1450
UPI 105_1057_1 Power ab group doo
UPI 105_1056_1 Opstina Bijelo Polje
UPI 105_1055_1 Jovic Nikola
UPI 1054_1051_1 Adriatic Investment doo
UPI 105_1050_1 Sas copany doo
UPI 105_1049_1 Seferovic Adnan
UPI 1047_1 Direkcija javnih radova
UPI 105_1037_1 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 1054_1036_1 Jugopetrol ad
UPI 105_1034_1 Kalamper doo
UPI 105_1030_1 Diamond developments doo
UPI 105_1130_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 105_1028_1 Petrovic Predrag
UPI 105_1022_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 105_1011_1 Celebic Milenko
UPI 105_1009_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_1008_1 Kostic Marko
UPI 105_1001_1 QD Hotel and Property Investment
UPI 105_1000_1 QD Hotel and Property Investment
UPI 105_997_1 Milo Bozovic
UPI 105_996_1 Krstovic Radoica
UPI 105_995_1 AD Porto of Adria
UPI 105_994_1 Direkcija javnih radova
UPI 1054_991_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_990_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_989_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_988_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_987_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_986_24 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_985_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_984_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 1054_983_1 Marijanovic Ilija i Markovic Nikola
UPI 105_982_1 Advokatska kancelarija Vukasin Simrak
UPI 105_981_1 QD Hotel Property Investment
UPI 105_980_1 QD Hotel Property Investment
UPI 105_978_1 Jugopetrol ad
UPI 105_969_1 QD Hotel and Property Investment
UPI 105_966_1 Direkcija javnih radova
UPI 105_965_1 Novakoic Vaso
UPI 105_962_1 CEDIS
UPI 105_960_1 JU Lovcen Becici
UPI 105_958_1 Boreta Ivan
UPI 105_956_1 Sea trade doo
UPI 105_950_1 AD Inpek
UPI 105_943_1Azmont investments doo
UPI 105_937_1 Adnan i Benjamin Seferovic
UPI 105_915_1 ZS san doo
UPI 105_863_1 Glavni grad Podgorica Sportski objekat i Kosarkaski savez Crne Gore
UPI 105_849_1 Lustica ad
UPI 105_817_1 Lika Enver
UPI 1054_814_1 Viridi Progressum doo
UPI 105_777_1 Sea residence doo
UPI 105_775_1 Ruza vjetrova
UPI 105_755_1 Mimoza group doo
UPI 105_723_1 H.P.P Milocer doo i Adriatic propertias doo
UPI 105_720_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_719_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_699_1 ID plus doo
UPI 105_695_1 Nreka Goncaj
UPI 105_680_1 Nord energy doo
UPI 105_674_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_673_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_660_1 Silk Resort&Spa
UPI 105_659_1 Socomp doo
UPI 105_650_1 Lustica development
UPI 105_649_1 Lustica development
UPI 105_642_1 Elektrotehna doo
UPI 105_616_1 Vrbnica doo
UPI 105_614_1 Sky Development doo
UPI 105_593_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_573_1 Advokatska kancelarija Simrak
UPI 105_569_1 CEDIS
UPI 105 534 1 PM 1.14
UPI 105_532_1 Lustica development
UPI 105_529_1 JU Srednja ETS Vaso Aligrudic
UPI 105_510_1 Inter nos 2000 doo
UPI 105_506_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_505_1 Elektroprivreda Crne Gora AD
UPI 105_504_1 Opstina Bijelo Polje
UPI 105_502_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 1054_498_1 Javna ustanova Osnovna ustanova Lubnice
UPI 105_489_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_475_1 Projekat Porto Montenegro
UPI 105_468_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_439_1 Djekic doo
UPI 105_434_1 Arco irts doo
UPI 105_431_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_430_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_419_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_418_1 Sea residence doo
UPI 105_387_1 Slavija doo
UPI 105_367_1 Sanpetrol doo
UPI 105_364_1 CEDIS
UPI 105_358_1 Rajko Mikelic
UPI 105_320_1 Zeljezicka infrastruktura Crne Gore ad
UPI 105_285_1 Lustica development ad
UPI 105_284_1 Lustica development ad
UPI 105_279_1 Rudi energy doo
UPI 105_274_ Kol energy
UPI 105_273_1 Jovicevic Zlatko
UPI 1054_271_1 AG projekt doo
UPI 105_270_1 Mark Pitman
UPI 105_269_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_268_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_267_1 Zardrima Drane
UPI 1054_261_1 Tenth Planet doo
UPI 105_260_1 Zivkovic Miodrag
UPI 1054_258_1 PM 1.5 doo
UPI 105_240_1 Direkcija za sobracaj
UPI 105_231_1 Gradnja invest
UPI 105_228_1 Celebic Milenko
UPI 105_221_1 Direkcija za saobracaj
UPI 1054_201_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 1054_192_1 Marija Djuric
UPI 105_177_1 Sea tradfe doo
UPI 105_176_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 105_164_1 Radulovic Andro i Darko
UPI 1054_158_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 1054_157_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_152_1 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 1054_150_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_144_1 Masser tehnogas ad
UPI 105_134_1 Buducnost doo
UPI 105_133_1 Glavni grad Podgorica
UPI 105_131_1 S & I invest doo
UPI 105_128_1 Simens inzinjering doo
UPI 105_124_1 Opstina TIvat
UPI 105_152_1 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 105_121_1 Petrovic Predrag
UPI 105_119_1 Opstina Berane
UPI 1054_114_1 Radulovic Andro i Darko
UPI 105_113 _1 Kordic Vladimir
UPI 105_112_1 Zeta energy doo
UPI 105_111_1 Zeta energy doo
UPI 105_101_1 Elektrotehna doo
UPI 105_97_1 Boreta Ivan
UPI 105_93_1 Real projekt doo
UPI 105_82_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_81_1 Montenegro Resort Company
UPI 105_75_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_73_1 Adriatik investment doo
UPI 1054_72_1 Maja Petrovic i Nisavic Tanja
UPI 1054_71_1 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 1054_70_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_62_1 Ivanovic Dusanka
UPI 105_60_1 Kordic Vladimir
UPI 105_59_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_49_1 Azmont investments doo
UPI 105_45_1 Bar kod doo
UPI 105_35_1 CG investment doo
UPI 105_30_1 QD Hotel and Property invenstment Montenegro doo
UPI 105_25_1 Lustica development ad
UPI 105_24_1 Lustica development ad
UPI 105_23_1 Lustica development ad
UPI 105_22_1 Lustica development ad
UPI 105_21_1 Lustica development ad
UPI 105_20_1 Lustica development ad


2016

UPI 105_1090_1 S & I Invest doo
UPI 105_1089_1 Capital estate doo
UPI 105_1088_1 Capital estate doo
UPI 105_1087_1 Adriatik investment doo
UPI 105_ 1086_1 Elektroprivreda Crne Gore ad
UPI 105_1084_1 PM Hotels doo
UPI 105_1083_1 Jelena Markovic
UPI 1054_1081_1 Bozovic Milo
UPI 105_1077_1 Opstina Bijelo Polje i Ministarstvo prosvjete i nauke
UPI 105_1076_1 CG investment doo
UPI 105_1075_1 Slavija doo
UPI 105_1074_1 Safiro beach resort doo
UPI 105_1073_1 Sea trade doo
UPI 105_1071_1 Pomorski fakultet Bar
UPI 105_1070_1 HTP Miloce
UPI 105_1060_1 KAP Uniprom doo
UPI 105_1056_1 JU Lovcen _Becici Cetinje
UPI 105_1053_1 Terna Crna Gora
UPI 105_1050_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 105_1047_1 QD Hotel and Property Investment Montenegro doo
UPI 105_1036_1 Boreta Dragoljub i Rajko
UPI 105_1034_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_1033_1 Petrovic Predrag
UPI 105_1032_1 Ministarstvo unutrasnjih poslova
UPI 105_1028_1 Doo Southinvest
UPI 105_1026_1 Inventa doo
UPI 105_1022_1 Adriatik investment doo
UPI 1054_1018_1 Buducnost doo
UPI 1054_1017_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_1016_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_1015_1 Doo Mesopromet
UPI 105_1013_1 Zivanovic Djordjije
UPI 105_1008_1 Stan prom doo
UPI 105_1006_1 Normal company doo
UPI 105_1001_1 Imperio
UPI 105_1000_1 Imperio
UPI 105_997_1 PM 1.5 doo
UPI 105_996_1 Zeta film ad
UPI 105_995_1 Lustica Development ad
UPI 105_994_1 Lustica devepment ad
UPI 105_991_1 Azmont invesments doo
UPI 105_990_1 Azmont invesments doo
UPI 105_988_1 Slavija doo
UPI 105_985_1 Petrovic Maja i Nisavic Tanja
UPI 1054_983_1 Sea trade doo
UPI 1054_982_1 Ivanovic Dusanka
UPI 105_979_ Vujovic Jovo
UPI 105_978_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_977_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_976_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_972_1 Celebic doo
UPI 105_971_1 Spunulovic Nadica
UPI 105_966_1 Doo Celebic
UPI 105_952_1 Arhibiro doo
UPI 105_945_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_929_1 Navigator finance limited
UPI 105_947_1 Navigator finance limited Despic Goran i Djurovic Dejan
UPI 105_944_1 Normal company doo
UPI 105_938_1 Normal company doo
UPI 105_937_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_925_1 AD Port of adria
UPI 105_924_1 Jugopetrol ad
UPI 1054_918_1 Jelene Markovic
UPI 105_910_1 Doo Celebic
UPI 105_909_1 Doo Celebic
UPI 105_908_1 Zivanovic Djordje
105_900_1 Adriatic Marinas doo i Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom
UPI 105_899_1 Prisis holding finance inc.
UPI 105_898_1 Neksan doo
UPI 105_892_1 Ruza vjetrova doo
UPI 105_889_1 Small hydro powerplant mojanska doo
UPI 105_888_1 Small hydro powerplant mojanska doo
UPI 105_885_1 Small hydro powerplant mojanska doo
UPI 105_884_1 Small hydro powerplant mojanska doo
UPI 105_883_1 Small hydro powerplant mojanska doo
UPI 105_879_1 Univerzitet Crne Gore
UPI 105_874_1 CEDIS
UPI 105_871_1 Ruza vjetrova doo
UPI 105_870_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_866_1 Jugopetrol ad
UPI 105_861_1 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo
UPI 105_860_1 Azmont investment doo
UPI 105_857_1 Kornic Dragica
UPI 105_856_1 Kornic Dragica
UPI 105_852_ Petrovic Predrag
UPI 105_850_1 Praxis doo
UPI 105_849_1 Imperio holdings limited
UPI 105_848_1 Arhibiro doo
UPI 105_847_1 Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotor
UPI 105_843_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105 828 1 KAP AD u Stecaju
UPI 105 827 1 KAP AD u Stecaju
UPI 105-822-1 Vuk Petrol doo Kotor i Pavgord CG doo Kotor
UPI 105-820-1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UP I 105_818_1 Atlas Banka
UPI 105_817_1 Voli Trade doo Podgorica
UP I 105-816-1 Velma doo
UPI 105_811_1 Sea trade doo
UPI 105 810 1 Olive Construction doo Tivat
UPI 105 804 1 CEDIS
UPI 105_791_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_790_1 Doo Montenegrino
UPI 105_776_1 JU Lovcen Becici
UPI 105_768_1 Imperio holding limited
UPI 105_763_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_762_1 Doo Velma
UPI 105_754_1 Rajkovic Sanja
UPI 105_748_1 Carine doo
UPI 105_716_1 Milkraft leche doo
UPI 105_691_1 Lucic Dragana
UPI 105_682_1 ME II doo
UPI 105_671_1 Vukic Djordje
UPI 105_665_1 Prva banka CG ad
UPI 105_662_1 Voli trade doo
UPI 105_651_1 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 105_633_1 Terna Crna Gora doo
UPI 105_632_1 Sik Polimlje doo
UPI 105_623_1 Vrcan Darko
UPI 105_571_1 Voli trade doo
UPI 105_570_1 Hidroenergija Montenegro doo
UPI 105_561_1 Spaic Davor
UPI 105_549_1 ZS San doo
UPI 105_542_1 Direkcija za saobacaj
UPI 105_516_1 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 105_500_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_499_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_408_1 Pivatna ustanova British international school arcadia academy
UPI 105_359_1 JU Dom starih Grabovac Risan
UPI 105_493_1 Beton grop Popovic Berane
UPI 105_342_1 Igma energy doo.pdf
UPI 105_330_1 Sik Polimlje
UPI 105_322_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_321_1 Sea trade doo
UPI 105_320_1 Lojd auto
UPI 105_315_1 Doo Kadmons
UPI 105_311_1 Ministarstvo saobracaja i pomorstva
UPI 105_297_1 Sea trade doo
UPI 105_292_1 Navigator finance limited Despic Goran Djurovic Dejan
UPI 105_282_1 Arcadia Academy
UPI 105_281_1 Hidroenergija Montenegro doo
UPI 105_280_1 Hidroenergija Montenegro doo
UPI 105_267_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 105_257_1 Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom CG
UPI 105_251_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 105_250_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI105_240_1 Jugopertol ad
UPI 105_239_1 Green elepant doo
UPI 105_238_1 Sea trade doo
UPI 105_237_1 Sea trade doo
UPI 105_236_1 Sea trade doo
UPI 105_235_1 Sea trade doo
UPI 105_234_1 Sea trade doo
UPI 105_222_1 Lustica development ad
UPI 105_221_1 Jugopetrol ad
UPI 105_207_1 Opstina Berane
UPI 105_176_1 Sea trade d.o.o.
UPI 105_175_1 Olive construction doo
UPI 105_144_1 Bozovic Milo
UPI 105_143_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_131_1 Kornic Dragica
UPI 105_112_1 Djordje Medin
UPI 105_109_1 Carine d.o.o.
UPI 105_98_1 Dusko Rondovic
UPI 105_90_1 Vrcan Vladimir i Danijela
UPI 105_87_1 MJ property doo
UPI 105_79_1 Pantelic Boris i Pantelicova Larisa
UPI105_71_1 Elektrotehna d.o.o.
UPI105_70_1 Elektrotehna d.o.o.
UPI105_69_1 Elektrotehna d.o.o.
UPI 105_66_1 Spaic Davor
UPI 105_63_1 Zeljeznicka inafrastruktura CG ad
UPI 105_62_1 Sea trade d.o.o.
UPI 105_47_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_46_1 Direkcija za saobracaj
UPI 105_40_1 Hit Montenegro doo
UPI 105_33_1 San petrol d.o.o.
UPI 105_29_1 Osnovna Skola Savo Ilic Kotor
UPI 105_27_1 Olive construction
UPI 105_21_1 Direkcija za saobaracaj
UPI 105_20_1 Boreta Dragoljub i Rajko
UPI 105_6_1 Navar incorporated
UPI 105_4_1 Larisa Pantelicova i Boris Pantelic


2015

UPI 05_885_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_884_1 Imperio Holdings Limited d.o.o.
UPI 05_883_1 Imperio Holdings Limited d.o.o.
UPI 05_882_1 Imperio Holdings Limited d.o.o.
UPI 05_881_1 Imperio Holdings Limited d.o.o.
UPI 05_880_1 Davor Spaic
UPI 05_879_1 Navar incorporated d.o.o.
UPI 0503_875_1 Sato
UPI 05_878_1 MJ property d.o.o.
UPI 05_870_1 Alexander Yusikov
UPI 0503_867_1 Azmont investments d.o.o.
UPI 05_847_1 Serzman incorporated doo
UPI 0504_774_5 Elektroprivreda CG
UPI 05_861_1 Olive construction d.o.o.
UPI 05_860_1 Rizo Hot
UPI 05_852_1 Imperio holding limited d.o.o.
UPI 05_843_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_842_1 Petrovic Maja i Nisavic Tanja
UPI 05_840_1 Sea trade d.o.o.
UPI 05_833_1 Sarz trade d.o.o.
UPI 05_810_1 Elektroprivreda CG
UPI 05_804_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_801_1 Doo Sanpetrol
UPI 05_799_1 Mugosa Sinisa
UPI 05_794_1 Sarz trade d.o.o.
UPI 05_797_1 Ruza vjetrova
UPI 05_790_1 Rusinvest group
UPI 05_775_1Ministarstvo prosvjete
UPI 05_769_1 Bolnica Codra
UPI 05_763_1 Direkcija javnih radova
UPI 05_760_1 Opstina Tivat i Mesopromet d.o.o.
UPI 05_751_1 Bozovic Milo
UPI 05_750_1 Olive construction d.o.o.
UPI 05_748_1 Kalamper d.o.o.
UPI 05_747_1 Celebic d.o.o.
UPI 05_742_1 Carine d.o.o.
UPI 05_735_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_733_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_707_1 Ruza vjetrova d.o.o.
UPI 05_706_1 Nebojsa Petkovic
UPI 05_703_1 Dusan Delic
UPI 05_683_1 JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
UPI 05_674_1 EPCG
UPI 05_659_1 Direkcija javnih radova
UPI 05_665_1 Mesihat islamske zajednice
UPI 05_674_1 EPCG
UPI 05_675_1 Crnogorski elektroprenosni sistem Crne Gore
UPI 05_679_1 Ruza vjetrova d.o.o.
UPI 05_656_1 Direkcija za izgradnju i investicije
UPI 05_655_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 05_652_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_639_1 Star of Montenegro d.o.o.
UPI 0503_87_19 Kaludjerovina d.o.o.
UPI 05_603_1 Jugopetrol a.d.
UPI 05_597_1 PM 1.5.
UPI 05_596_1 Papan Nikola
UPI 05_595_1 Delic Esad
UPI 05_572_1 Ruza vjetrova d.o.o.
UPI 05_563_1 Opstina Tivat
UPI 05_537_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 05_512_1 Mujanovic Sadik
UP I 05_471_1 Delic Dusan
UP I 05_445_1 Wireless Montenegro d.o.o.
UPI 05_483_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_438_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_418_1 Hotel Kuc
UPI 05_412_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 05_387_1 Carinvest d.o.o.
UPI 05_350_1 Mitropolija crnogorsko - primorska
UPI 05_264_21_2014 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_327_1 Petrovic Maja i Nisavic Tanja
UPI 05_252_1 EPCG a.d.
UPI 05_223_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 05_224_1 Ministarstvo ekonomije
UPI 05_219_1 Carine d.o.o.
UPI 05_212_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_206_1 Kontrola letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.
UPI 05_182_1 AD ski resort Kolasin 1450
UPI 05_169_8 Carine d.o.o.
UPI 05_167_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05 157_1 Markovic Marko
UPI 05_151_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_150_1 Kalamper d.o.o.
UPI 05_135_12 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 05_101_1 Helada mont d.o.o.
UPI 05_100_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_97_1 Porto Montenegro
UPI 05_93_1 Smakovic Nedzad
UPI 05_92_1 Mujanovic Sadik
UPI 05_87_1 Kaludjerovina d.o.o.
UPI 05_82_1 Prijestonica Cetinje
UPI 05_71_1 MD Enterprise doo Kotor
UPI 05_69_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_68_1 Novakovic Vaso
UPI 05_63_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_45_1 Gradjevinar d.o.o.
UPI 05_43_1 Elektroprivreda Crne Gore
UPI 05_37_1 Lustica development
UPI 05_24_1 Crnogorski elektroprenosni sistem
UPI 05_18_1 WTE otpadne vode Budva
UPI 05_13_1 Hydro Bistrica
UPI 05_12_1 Rafailovic Ratko
UPI 05_8_1 Kaludjerovina d.o.o.


2014

UPI 05_837_1 Smakovic Nedžad
UPI 05_836_1 Montenegro resort company d.o.o.
UPI 05_835_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_790_1 Rusinvest group
UPI 05_777_1 Navar inc d.o.o.
UP I 05_783_1 Labovic Miodrag
UP I 05_776_1 Lustica Development a.d.
UPI 05_803_1 Azmont Investment d.o.o.
UPI 05_786_1 Adriatic marinas
UPI 05_774_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_771_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_767_1 Rafailovic Ratko
UPI 05_765_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_750_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_742_1 Vodakom d.o.o Tivat
UPI 05_741_1 Opstina Niksic
UPI 05_739_1 Mitrovic Zeljko
UPI 05_738_1 Labovic Miodrag
UPI 05_735_1 Adriatic marinas d.o.o.
UPI 05_713_1 Tehnoput d.o.o.
UPI 05_700_1 Opstina Herceg Novi
UPI 05_704_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_730_1 Elektroprivreda FC Elektrodistribucija Bar
UPI 05_729_1 Navar inc d.o.o.
UPI 05_704_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_699_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_698_1 Gradjevinar d.o.o.
UPI 05_696_1 Telenor d.o.o.
UPI 05_687_1 EPCG distribucija elektrodistribucija Tivat
05_677_1 Inc d.o.o
UPI 05_672_1 Doo Debt managment projekt Montenegro
UPI 05_669_1 Korporacija ten Moskva
UPI 05_667_1 Rajkovic Nikola
UPI 05_664_1 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 05_655_1 Igma Grand d.o.o.
UPI 05_649_1 Petrol Crna Gora MNE d.o.o.
05_641_1 Dekar hidro d.o.o.
UP I 05_636_1 Lustica development
UPI 05_635_1 Korporacija ten
UPI 05_634_1 Adriatic marinas
UPI 05_751_1 Montrnegroflight d.o.o.
UPI 0503_629_1 Hemomont d.o.o. Podgorica
UPI 0503_626_1 Direkcija za saobracaj
UPI 05_614_1 Hidroenergija Montenegro
UPI _619_1 Tehnoput d.o.o.
UPI 05_565_1 Dekar d.o.o.
UPI 050_564_1 Ministarstvo prosvjete
UPI 05_614_1 Hidroenergija Montenegro
UPI 05_553_1 Mozura wind park d.o.o.
UP I 05-542-1 Ministarstvo unutrasnjih poslova
UPI 05_508_1 Vladimir Vaso Sekulovic
UPI 05_484_1 CMC AD
UPI 05_467_1 ARS Montenegro
UPI 05_471_1 Rafailovic Ratko
UPI 05_444_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica
UP I 05_453_ 1 Adriatic Marinas d.o.o.
UPI 05_392_1 Synergy d.o.o.
UPI 05_386_1 Kharkin Vladislav
UPI 05_316_1 Carine d.o.o.
UPI 05_272_1 Synergy doo
UPI 05_248_1 Vuk Petrol
UPI 05_269_1 Adriatic marinas
UP I 05_235_1 Filotic Zoran, Dragan i Aleksandar
UPI 05_271_1 Hunguest hotels Montenegro
UPI 05_331_1 Hidroenergija Montenegro d.o.o.
UPI 05_330_1 Čelebić d.o.o.
UPI 05_268_1 Adriatic marinas
UPI 05_246_1 Opstina Herceg Novi
UPI 05_3481_14_2011 JP Nacionalni parkovi
UPI 05_264_1 Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
UPI 05_250_1 Stojanovic Milos
UPI 05_133_1 Devin doo
UPI 05_83_1 Knezevic Veljko
UPI 05_229_1 Navar inc d.o.o.
UPI 05_231_1 Krnovo green energy doo
UPI 05-212-1 Opstina Tivat.
UPI 05-141-1 Crnogorski elektroprenosni sistem ad
UPI 05-162-1 Navar inc doo
UPI 05-441 Ponovni postupak za izdavanje građevinske dozvole Doo Lukoil Montenegro
UPI 05-134-1 Ministarstvo prosvete
UPI 05-47-1 TOSCELIK NIKSIC
UP I 0503_99_2 Ruza vjetrova d.o.o.
UPI 05-41-1 Opstina Bilelo Polje
UPI 05-35-1 Operatino trade Montenegro doo
UPI 05_29_1 Mozura wind park doo


2013

UPI 05-823 Vuk petrol
UPI 05-799-1 Opstina Bijelo Polje
UPI 05-715-1 Porto Montenegro
UPI 05-711-1 Vuk Petrol
UPI 05-707-1 Vuk Petrol doo
UPI 05-702-1 Lustica Development
UPI 05-672-1 Ministarstvo prosvete
UP I 05-622-1 Politropus Alternative doo
UPI 05-609-1 Vaso Novakovic