Образац 3 - Захтјев за давање сагласности главног државног/градског архитекте


Обавјештење о административној такси ГДА


Захтјеви инвеститора за давање сагласности главног државног архитекте


Захтјеви за прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката


Захтјеви за давање сагласности на спољни изглед привремених објеката


Захтјеви за давање сагласности о усклађености спољног изгледа бесправних објеката


Захтјеви за давање сагласности на Програм привремених објеката


Обавјештења


Идејна рјешења објеката


Идејна рјешења привремених објеката


Рјешења главног државног архитекте


Рјешења по жалби главног државног архитекте


Рјешења о усклађености спољног изгледа бесправних објеката


Рјешења о сагласности у погледу спољног изгледа привремених објеката


Рјешења о сагласности на Програм привремених објеката


Смјернице за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката