Obavještenja

2020

03.12.2020. Obavještenje - Željko Usanović - Kotor
03.12.2020. Obavještenje - Nelovic Ismet - Ulcinj
02.12.2020. Obavještenje - Superba d.o.o. Kotor, Ivanović Jasmina - Kotor
02.12.2020. Obavještenje - Snack bar ''Forum'' d.o.o. Kotor, Radulović Pero - Kotor
02.12.2020. Obavještenje - Mitrović Jovana - Kotor
02.12.2020. Obavještenje - Kotor Bay Marinas d.o.o. - Kotor
02.12.2020. Obavještenje - Ivan Matković - Kotor
02.12.2020. Obavještenje - ''DP HOTEL FACILITY'' D.O.O. Kotor
02.12.2020. Obavještenje - AB ING d.o.o. Ulcinj i Atif Hasanagić - Ulcinj
01.12.2020. Obavještenje - Tehno Max doo - Podgorica
01.12.2020. Obavještenje - Rezident doo - Podgorica
24.11.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Ahmemulić Nadžija - Podgorica
19.11.2020. Obavještenje - CA PROPERTIES d.o.o. - Budva
19.11.2020. Obavještenje - TEHNO MAX d.o.o. - Bar
17.11.2020. Obavještenje - Popović Danilo - Kotor
17.11.2020. Obavještenje - Bućin Blažo - Kotor
16.11.2020. Obavještenje - Čelebić City d.o.o. - Podgorica
12.11.2020. Obavještenje - Dušan Ivanović - Kotor
10.11.2020. Obavještenje - Dom Global Montenegro doo - Kotor
10.11.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Goran Dedeić - Tivat
10.11.2020. Obavještenje - Opština Tivat - Glavni gradski arhitekta - Mijanović Božidar - Tivat
10.11.2020. Obavještenje - Opština Tivat - Glavni gradski arhitekta - C GROUP d.o.o. - Tivat
10.11.2020. Obavještenje - Adv. Ćuturić Hasan - Brčvak Hajriz - Bar
20.10.2020. Obavještenje - Milinović d.o.o. - Kotor
13.10.2020. Obavještenje - Opština Ulcinj - Glavni gradski arhitekta - Mustafa Ljirim - Ulcinj
09.10.2020. Obavještenje - Vukadinović Anđela - Kotor
09.10.2020. Obavještenje - CA Properties doo - Budva
08.10.2020. Obavještenje - Opština Tuzi - Služba predsjednika opštine, Tuzi
05.10.2020. Obavještenje - Tenth Planet d.o.o. Tivat
05.10.2020. Obavještenje - Miodrag Vučetić - Kotor
05.10.2020. Obavještenje - SLOMARK d.o.o., Boljević Ranko i Branko, Bojović Vladana i Puškić Danka - Podgorica
05.10.2020. Obavještenje - K.P.M. Limited d.o.o. - Kotor
30.09.2020. Obavještenje - Aneta Maliković - Kotor
25.09.2020. Obavještenje - DOM GLOBAL MONTENEGRO d.o.o. - Kotor
24.09.2020. Obavještenje - RTM Group d.o.o. - Bar
24.09.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - R&R INVEST d.o.o. - Podgorica
24.09.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Boljević Marko - Podgorica
23.09.2020. Obavještenje - Biskupović Marija - Kotor
22.09.2020. Obavještenje - Pajović Borivoj - Kotor
22.09.2020. Obavještenje - Montenegro Lubricants d.o.o. - Kotor
22.09.2020. Obavještenje - Krolbay d.o.o. - Kotor
17.09.2020. Obavještenje - Ventura Partners d.o.o. - Podgorica
17.09.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Bošković Dušan - Kolašin
17.09.2020. Obavještenje - EUROZOX d.o.o. - Podgorica
16.09.2020. Obavještenje - Ministarstvo kulture - Cetinje
14.09.2020. Obavještenje - Vukadinović Zoran - Kotor
10.09.2020. Obavještenje - Aneta Maliković - Kotor
09.09.2020. Obavještenje - Ivanović Mladen - Budva
08.09.2020. Obavještenje - Carinvest doo - 1449 - Kotor
08.09.2020. Obavještenje - Carinvest doo - 1448 - Kotor
04.09.2020. Obavještenje - Home Work d.o.o. - Kotor
03.09.2020. Obavještenje - G&I d.o.o. - Kotor
31.08.2020. Obavještenje - VOLI TRADE d.o.o. - Kotor
31.08.2020. Obavještenje - Slaven Moravčević - Beograd
31.08.2020. Obavještenje - Opština Ulcinj - Glavni gradski arhitekta - Ljirim Mustafa - Ulcinj
28.08.2020. Obavještenje - Vukadinović Zoran, TALAS E d.o.o. i Anđela Vukadinović - Kotor
25.08.2020. Obavještenje - Piper SLavko i Piper d.o.o. - Kotor
31.07.2020. Obavještenje - Miodrag Vučetić - Kotor
28.07.2020. Obavještenje - Opština Tuzi
28.07.2020. Obavještenje - 1449 - Carinvest d.o.o. - Kotor
28.07.2020. Obavještenje - 1448 - Carinvest d.o.o. - Kotor
28.07.2020. Obavještenje - 989 - Ulcinj
28.07.2020. Obavještenje - 51 - Ulcinj
28.07.2020. Obavještenje - Moravčević Slaven - Kotor
23.07.2020. Obavještenje - Mršulja Nikša i Jovica - Kotor
22.07.2020. Obavještenje - ''JOVANOVIĆ CO'' doo - Kotor
17.07.2020. Obavještenje - Miodrag Vučetić - Kotor
22.07.2020. Obavještenje - Kotor bay Marinas - Tivat
21.07.2020. Obavještenje - Opština Ulcinj - Glavni gradski arhitekta - Mučović Enver - Podgorica
17.07.2020. Obavještenje - Neksan doo Nikšić - Kotor
10.07.2020. Obavještenje - Jovana Mitrović - Kotor
08.07.2020. Obavještenje - KASTEL d.o.o. - Kotor
07.07.2020. Obavještenje - DP Hotel Facility d.o.o. - Kotor
01.07.2020. Obavještenje - Goran Maslovar - Kotor
01.07.2020. Obavještenje - NEKSAN d.o.o. - Kotor
29.06.2020. Obavještenje - K.P.M. Limited d.o.o. - Kotor
29.06.2020. Obavještenje - AUŠRA d.o.o. - Kotor
26.06.2020. Obavještenje - HP Fjord AD - Kotor
23.06.2020. Obavještenje - Opština Tivat - Glavni gradski arhitekta - Jelena Petrušić - Podgorica
22.06.2020. Obavještenje - Milin Best d.o.o. - Kotor
22.06.2020. Obavještenje - Kotor Bay Marinas d.o.o. - Kotor
22.06.2020. Obavještenje - JOVANOVIĆ CO d.o.o. - Kotor
15.06.2020. Obavještenje - Uljarević Željko - Kotor
12.06.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Crnovršanin Abida, Seada i Jasmina - Podgorica
11.06.2020. Obavještenje - Bućin Ana - Kotor
09.06.2020. Obavještenje - Opština Berane - Berane
05.06.2020. Obavještenje - MI BAR d.o.o. - Kotor
05.06.2020. Obavještenje - MI BAR d.o.o. - Kotor
04.06.2020. Obavještenje - Željko Uljarević - Kotor
04.06.2020. Obavještenje - KASTEL d.o.o. - Kotor
03.06.2020. Obavještenje - Vladimir Evkovski - Kotor
03.06.2020. Obavještenje - Vladimir Evkovski - Kotor
03.06.2020. Obavještenje - Pansion Ruma d.o.o. - Kotor
02.06.2020. Obavještenje - Krstičević Risto - Kotor
02.06.2020. Obavještenje - Kotor Bay Marinas d.o.o. - Kotor
02.06.2020. Obavještenje - Kotor Bay Marinas d.o.o. - Kotor
01.06.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Kusovac Branka - Podgorica
01.06.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Kolos Mont d.o.o. i S&V Company d.o.o. - Podgorica
01.06.2020. Obavještenje - Pajović Borivoje - Kotor
01.06.2020. Obavještenje - Miljenović Miodrag - Kotor
01.06.2020. Obavještenje - KO Company d.o.o. - Kotor
28.05.2020. Obavještenje - Kuševija Vasilije - Kotor
27.05.2020. Obavještenje - TALIJA COMPANY D.O.O. - Kotor
26.05.2020. Obavještenje - Franović Miloš i Martinović Nikola - Kotor
26.05.2020. Obavještenje - Mejić Goran - Kotor
19.05.2020. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - Sp...
19.05.2020. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - AM...
15.05.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Željko Vuković - Podgorica
15.05.2020. Obavještenje - Branislav Lalošević - Kotor
14.05.2020. Obavještenje - NEKSAN d.o.o. - Kotor
14.05.2020. Obavještenje - G&I d.o.o. - Kotor
12.05.2020. Obavještenje - Serzman Incorporated d.o.o. - Kotor
28.04.2020. Obavještenje - Talija Company d.o.o. - Kotor
28.04.2020. Obavještenje - Milinović d.o.o. - Kotor
23.04.2020. Obavještenje - Popović Danilo - Kotor
23.04.2020. Obavještenje - Filipović Company d.o.o. - Kotor
01.04.2020. Obavještenje - Marija Dudić - Kotor
27.03.2020. Obavještenje - SANJA PRELEVIĆ - Kotor
25.03.2020. Obavještenje - K.P.M. Limited d.o.o. - Kotor
25.03.2020. Obavještenje - JOVANOVIĆ CO doo - Kotor
25.03.2020. Obavještenje - Branislav Lalošević - Kotor
23.03.2020. Obavještenje - Nebojša Čolan - Kotor
23.03.2020. Obavještenje - K.P.M. Limited d.o.o. - Kotor
18.03.2020. Obavještenje - SKI GOLF RESORT JALOVICA d.o.o. - Andrijevica
18.03.2020. Obavještenje - Lazarević Jovo - Kotor
17.03.2020. Obavještenje - SUPERBA d.o.o. - Kotor
17.03.2020. Obavještenje - Preduzetnik Forum - Kotor
17.03.2020. Obavještenje - Matković Ivan - Kotor
17.03.2020. Obavještenje - Dragica Akerman - Tivat
17.03.2020. Obavještenje - adv. Tomović Dragan - Kotor
16.03.2020. Obavještenje - Otašević Aleksandar - Kotor
13.03.2020. Obavještenje - Egoyan Karine - Kotor
12.03.2020. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - K...
11.03.2020. Obavještenje - Opština Berane - Novović Zlatimir - Berane
09.03.2020. Obavještenje - Borozan d.o.o. - lokacija 10.22. - Kotor
09.03.2020. Obavještenje - Borozan d.o.o. - lokacija 10.17. - Kotor
05.03.2020. Obavještenje - Konzulat Ukrajine u Crnoj Gori - Kotor
04.03.2020. Obavještenje - Magnus Moto d.o.o. - Kotor
26.02.2020. Obavještenje - Sudski savjet Crne Gore - Kotor
25.02.2020. Obavještenje - KO - COMPANY d.o.o. - Kotor
25.02.2020. Obavještenje - Bućin Blažo - Kotor
24.02.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - MONT - APPEL d.o.o. - Podgorica
24.02.2020. Obavještenje - MARETA d.o.o. - Kotor
24.02.2020. Obavještenje - INPRUS MONT d.o.o. - Kotor
21.02.2020. Obavještenje - Crnogorski Telekom - k.p. 775 - Berane
21.02.2020. Obavještenje - Crnogorski Telekom - k.p. 338 - Berane
19.02.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Univerzitet Crne Gore - Podgorica
19.02.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Milić Veselin - Podgorica
18.02.2020. Obavještenje - AQUASTATIN - M d.o.o. - Kotor
18.02.2020. Obavještenje - AQUASTATIN - M d.o.o. - Kotor
17.02.2020. Obavještenje - PEJOVIĆ d.o.o. - Kotor
17.02.2020. Obavještenje - Arsović Milovan - Berane
17.02.2020. Obavještenje - PEJANOVIĆ d.o.o. - Kotor
17.02.2020. Obavještenje - Arsović Milovan - Berane
14.02.2020. Obavještenje - Proroković Ranko, Krsto, Petar, Šćekić Vuk, Memedovski Dijana, Buzdovan Tomo, Čelanović Branislav i Vukčević Ivan - Kotor
14.02.2020. Obavještenje - G&I d.o.o. - Kotor
14.02.2020. Obavještenje - Jovanović Savo - Kotor
14.02.2020. Obavještenje - Adriatic Marine Montenegro d.o.o. - Kotor
13.02.2020. Obavještenje - Stijović Ljiljana - Kotor
13.02.2020. Obavještenje - Lazarević Jovo - Kotor
13.02.2020. Obavještenje - Egoyan Karine - Kotor
13.02.2020. Obavještenje - Černjakov Jaroslav - Kotor
12.02.2020. Obavještenje - VILA MIR d.o.o. - Andrijevica
12.02.2020. Obavještenje - RED COMMERCE d.o.o. - Tuzi
11.02.2020. Obavještenje - Tiganj Damir - Berane
05.02.2020. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - PS GRADNJA d.o.o. - Tivat
05.02.2020. Obavještenje - Opština Berane - Vešović Ivan - Berane
05.02.2020. Obavještenje - Opština Berane - Radičević Srđan - Berane
05.02.2020. Obavještenje - Opština Berane - Ličina Raško - Berane
05.02.2020. Obavještenje - Opština Berane - Dobrašinović Vladan - Berane
31.01.2020. Obavještenje - Mršulja Nikša i Mršulja Jovica - Kotor
31.01.2020. Obavještenje - MAYA MONTENEGRO d.o.o. - Kotor
31.01.2020. Obavještenje - Jaroslav Černjakov - Kotor
30.01.2020. Obavještenje - NAPREDAK A.D. - Kotor
30.01.2020. Obavještenje - Istanbul Consalting MNE d.o.o. - Kotor
28.01.2020. Obavještenje - LANMA d.o.o. - Kotor
28.01.2020. Obavještenje - DOM GLOBAL MONTENEGRO d.o.o. - UP 310,311 i 314 - Kotor
28.01.2020. Obavještenje - DOM GLOBAL MONTENEGRO d.o.o. - UP 302,305 i 315 - Kotor
24.01.2020. Obavještenje - Tintor Predrag - Danilovgrad
24.01.2020. Obavještenje - Krsmanović Dragica - Danilovgrad
24.01.2020. Obavještenje - Kovač Ina - Kotor
24.01.2020. Obavještenje - Jekić Miodrag - Kotor
24.01.2020. Obavještenje - Cerović Aleksandar - Danilovgrad
24.01.2020. Obavještenje - Ćeranić Igor - Danilovgrad
23.01.2020. Obavještenje - Krivokapić Slobodan - Kotor
22.01.2020. Obavještenje - Vukadinović Dragan - Danilovgrad
22.01.2020. Obavještenje - Lazarević Jovo - Kotor
22.01.2020. Obavještenje - Femić Nenad - Bijelo Polje
21.01.2020. Obavještenje - Ministarstvo kulture - Kotor
21.01.2020. Obavještenje - Opština Danilovgrad - Glavni gradski arhitekta - DON DON d.o.o. - Danilovgrad
21.01.2020. Obavještenje - KAVARIĆ GROUP d.o.o. - Kotor
17.01.2020. Obavještenje - Zvicer Nikola - Tivat
16.01.2020. Obavještenje - HEXAGON INVESTMENTS d.o.o. - Kotor
14.01.2020. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - ĆATIĆ CO d.o.o. - Podgorica
14.01.2020. Obavještenje - Bulatović Milisav - Bijelo Polje
13.01.2020. Obavještenje - Gligorovski Blagoje - Andrijevica


2019

26.12.2019. Obavještenje - WTC Company d.o.o. - Kotor
10.12.2019. Obavještenje - Icattarini d.o.o. i Bet Pietro - Kotor
02.12.2019. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - R.E.C. Limited Liability Company d.o.o. - Budva
27.11.2019. Obavještenje - Tuku Contracting and Investment d.o.o. - Tivat
22.11.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Damir Ivanović - Tivat
19.11.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - LUŠTICA DEVELOPMENT d.o.o. - Tivat
07.11.2019. Obavještenje - Bajzek Boris - Tivat
06.11.2019. Obavještenje - Montenegro Lubricants d.o.o. - Kotor
05.11.2019. Obavještenje - Mikromont d.o.o. - Tivat
30.10.2019. Obavještenje - Teskera Saša - Tivat
30.10.2019. Obavještenje - Matković Zlatko, Matković Đani i Matković Igor - Tivat
18.10.2019. Obavještenje - Manor Construction d.o.o. - Tivat
15.10.2019. Obavještenje - Yuri Burlakov - Tivat
10.10.2019. Obavještenje - Rašković Marko - Kotor
01.10.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Milošević Dušan - UP352 - Tivat
01.10.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Milošević Tanja - Tivat
01.10.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Milošević Dušan - UP352 - Tivat
01.10.2019. Obavještenje - Bektašević Mensur - Gusinje
01.10.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Normal Company d.o.o. - Podgorica
07.10.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - LIFESTYLE BOUTIQUE d.o.o. - Tivat
07.10.2019. Obavještenje - Prijestonica Cetinje - Glavni gradski arhitekta - SPES - ING d.o.o. - Cetinje
04.10.2019. Obavještenje - Stambena zgrada u ul. Palih Boraca br 26 - Tivat
30.09.2019. Obavještenje - Opština Rožaje - Glavni gradski arhitekta - Opština Gusinje - Plav
30.09.2019. Obavještenje - Opština Pljevlja - Glavni gradski arhitekta - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Pljevlja
26.09.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Vukoje Mirjana - Tivat
26.09.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Šakotić Radomir i Čorak Željka - Tivat
26.09.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - MOVIDA d.o.o. - Tivat
26.09.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Filipp Petar Orlik - Tivat
20.09.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Žižić Vlado - Šavnik
20.09.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Dević Luka - Žabljak
20.09.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Berilaža Momir - Podgorica
20.09.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Basisvita d.o.o. - Podgorica
17.09.2019. Obavještenje - Larionov Gleb - Tivat
13.09.2019. Obavještenje - Spiridonov Sergej - Tivat
13.09.2019. Obavještenje - Bert Julien Vangroenweghe - Tivat
12.09.2019. Obavještenje - Krstičević Slobodan - Kotor
11.09.2019. Obavještenje - Milinović Dragoslav - Kotor
11.09.2019. Obavještenje - Overseas Assets Managment d.o.o. - Kotor
11.09.2019. Obavještenje - Milin Best d.o.o. - Kotor
05.09.2019. Opština Bijelo Polje - Glavni gradski arhitekta - MInistarstvo održivog razvoja i turizma - Bijelo Polje
04.09.2019. Obavještenje - Redžepagić Mensur - Plav
03.09.2019. Opština Bijelo Polje - Glavni gradski arhitekta - Studio IFA d.o.o. - Bijelo Polje
28.08.2019. Obavještenje - Opština Bijelo Polje - Glavni gradski arhitekta - Ustić Latif - Bijelo Polje
28.08.2019. Obavještenje - Opština Bijelo Polje - Glavni gradski arhitekta - Šabanović Džemal - Bijelo Polje
28.08.2019. Obavještenje - Opština Bijelo Polje - Glavni gradski arhitekta - Abazović Munevera - Bijelo Polje
28.08.2019. Obavještenje - Opština Berane - Glavni gradski arhitekta - Delević Đorđe i Delević Aleksandar - Berane
16.08.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Marković Savo - Podgorica
02.08.2019. Obavještenje - JU Nacionalni Parkovi Crne Gore - Nacionalni Park Prokletije - Plav
01.08.2019. Obavještenje - Opština Gusinje - Gusinje
19.07.2019. Obavještenje - Hexagon d.o.o. - Kotor
19.07.2019. Obavještenje - Ćeha Nedeljko i Ćeha Vladislav - Tivat
18.07.2019. Obavještenje - Luštica Development d.o.o. - Tivat
17.07.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - DING d.o.o. - Podgorica
17.07.2019. Obavještenje - QD Hotel and Property Investment Montenegro d.o.o. - Tivat
16.07.2019. Obavještenje - Saniteko Group d.o.o. - Tivat
16.07.2019. Obavještenje - Mucević Samir - Bijelo Polje
16.07.2019. Obavještenje - Bulatović Milisav - Bijelo Polje
04.07.2019. Obavještenje - Kazarinov Viktor - Tivat
02.07.2019. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - BRANKO ĆUPIĆ - Budva
02.07.2019. Obavještenje - IP INVEST d.o.o. i ALM BUSINESS d.o.o. - Tivat
01.07.2019. Obavještenje - DON DON d.o.o. - Danilovgrad
01.07.2019. Obavještenje - KVANTEX d.o.o. - Danilovgrad
28.06.2019. Obavještenje - Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Popović Anđa - Tivat
25.02.2019. Obavještenje - Opština Kotor - Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora - Kotor
25.02.2019. Obavještenje - Eurozox, Mikromont i Božinović Mira -Tivat
25.02.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - COREIT - Andrej Minevski - Podgorica
25.02.2019. Obavještenje - prenamjena prostora - Marković Vidosava - Kotor
22.02.2019. Obavještenje o konkursu - Direkcija za izgradnju i investicije - Bijelo Polje
20.02.2019. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - SUNRAF beach properties d.o.o. - Budva
13.02.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - G Podgorica
12.02.2019. Obavještenje - Bećirovski Refik - Plav
08.02.2019. Obavještenje - Jovićević Andrija - Kolašin
08.02.2019. Obavještenje - Kordić Miško i Kordić Vladimir - Kotor
07.02.2019. Obavještenje - RATTAN SEDIA D.O.O. - Kotor
07.02.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - HOLDING ONE D.O.O. - Podgorica
06.02.2019. Obavještenje - Hasanđekaj Kadri - Gusinje
06.02.2019. Obavještenje - Nyul Daniel - Tivat
06.02.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - IGP FIDIJA D.O.O. - Podgorica
06.02.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - HOLDING ONE D.O.O. - Podgorica
05.02.2019. Obavještenje - Radovanović Mato - Kolašin
05.02.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Van Riel Frans Joannes Maria - UP 8 - Žabljak
05.02.2019. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Van Riel Frans Joannes Maria - UP 7 - Žabljak
29.01.2019. Obavještenje - VIB BETON D.O.O. - Kolašin
29.01.2019. Obavještenje - UNIVERZUM D.O.O. - Kolašin
29.01.2019. Obavještenje - Božarić Dražen - Kolašin
28.01.2019. Obavještenje - Danijela Erceg - Tivat
28.01.2019. Obavještenje - ALMECO D.O.O. - Tivat
25.01.2019. Obavještenje - Prijestonica Cetinje - Glavni gradski arhitekta - Martinović Igor - Cetinje
23.01.2019. Obavještenje - Optina Bar - Glavni gradski arhitekta - Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore - Bar
23.01.2019. Obavještenje - Deković Anton - Tivat
21.01.2019. Obavještenje - Milović Mina i Marija Brauer - Tivat
21.01.2019. Obavještenje - Ćuković Dimitrije - Plužine
21.01.2019. Obavještenje - Igor Bredikhina - UP 23 - Tivat
21.01.2019. Obavještenje - Igor Bredikhina - UP 22 - Tivat
21.01.2019. Obavještenje - Elena Bredikhina - UP 24 - Tivat
21.01.2019. Obavještenje - Elena Bredikhina - UP 21 - Tivat
18.01.2019. Obavještenje - Hasanđekaj Kadrija - Gusinje
18.01.2019. Obavještenje - d.o.o. Imperijal i d.o.o. S-gradnja komerc - Bijelo Polje
18.01.2019. Obavještenje - Jovićević Andrija - Kolašin
16.01.2019. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Podgorica
11.01.2019. Obavještenje - Opština Budva -Civil Engineer d.o.o. - Budva

 

2018

27.12.2018. Obavještenje - Radonjić Marko - Tivat
26.12.2018. Obavještenje - Novović Nevenka i Ćosić Nenad - Tivat
26.12.2018. Obavještenje - SANRAF beach properties d.o.o. - Budva
26.12.2018. Obavještenje - Opština Bar - Glavni gradski arhitekta - Mitropolija Crnogorsko - Primorska - Bar
26.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - NOVI VOLVOX D.O.O. - Podgorica
25.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - ENTEXT INVEST D.O.O. - Podgorica
25.12.2018. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - Mrvaljević Milan - Budva
25.12.2018. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - Marakhovskiy Sergey - Budva
25.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Grujić Dušan - Podgorica
24.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Vukčević Rade - Podgorica
20.12.2018. Obavještenje - Lavander Skies ltd. - Tivat
19.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - IGP FIDIJA D.O.O. - Podgorica
19.12.2018. Obavještenje - Opština Pljevlja - Glavni gradski arhitekta - Uprava za šume Crne Gore - Pljevlja
17.12.2018. Obavještenje - Prosis holding & finance lnc d.o.o. - Budva
17.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Raković Nikola - Podgorica
14.12.2018. Obavještenje - Kesler Snežana - Kotor
14.12.2018. Obavještenje - API INVESTMENT D.O.O. - Kotor
13.12.2018. Obavještenje - Opština Bijelo Polje - Direkcija za izgradnju i investicije - Bijelo Polje
13.12.2018. Obavještenje - Erbez Mirjana - Tivat
11.12.2018. Obavještenje - Lavander skies ltd - Tivat
10.12.2018. Obavještenje - Krstović Radojica i Krstović Sandra - Tivat
10.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Ostojić Žarko - Podgorica
07.12.2018. Obavještenje - Prosis holding & finance lnc d.o.o. - Budva
07.12.2018. Obavještenje - Novović Nevenka i Ćosić Nenad - Tivat
07.12.2018. Obavještenje - Jovović Zdravko - Danilovgrad
06.12.2018. Obavještenje - EFEL MOTORS D.O.O. - Kotor
05.12.2018. Obavještenje - LAURISIMA D.O.O. - Kotor
03.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Lakićević Ivan - Podgorica
03.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Lakićević Bojan - Podgorica
03.12.2018. Obavještenje - IP INVEST d.o.o. - Tivat
03.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - COKYASAR WINE INDUSTRIES D.O.O. - Podgorica
03.12.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Glavni gradski arhitekta - Skupština etažnih vlasnika ul. Vaka Đurovića - Podgorica
30.11.2018. Obavještenje - EFEL MOTORS D.O.O. - Kotor
30.11.2018. Obavještenje - Krstović Radojica - Tivat
28.11.2018. Obavještenje - Opština Pljevlja - Glavni gradski arhitekta - Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. - Pljevlja
23.11.2018. Obavještenje - Radonjić Marko - Tivat
23.11.2018. Obavještenje - Mihailović Milorad - Bijelo Polje
23.11.2018. Obavještenje - Jabučanin Vladislav - Tivat
22.11.2018. Obavještenje - Popović Saša - Kotor
22.11.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Vukčević Rade - Podgorica
20.11.2018. Obavještenje - Opština Pljevlja- Glavni gradski arhitekta - Vuković Nenad - Pljevlja
20.11.2018. Obavještenje - Malić Nada - Tivat
20.11.2018. Obavještenje - Ćuković Nemanja - Tivat
20.11.2018. Obavještenje - Ćeranić Nadežda - Tivat
19.11.2018. Obavještenje - Opština Budva -Milošević Davor i Pero - Budva
19.11.2018. Obavještenje - Bulatović Mladen - Kolašin
16.11.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Indira Međedović - Podgorica
16.11.2018. Obavještenje - ADC D.O.O. - blok B2 - Kotor
16.11.2018. Obavještenje - ADC D.O.O. - blok B1 - Kotor
16.11.2018. Obavještenje - Prijestonica Cetinje - RAVIL D.O.O. - Cetinje
15.11.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Popović Aleksandar - Podgorica
15.11.2018. Obavještenje - Vujović Dragutin - Cetinje
15.11.2018. Obavještenje - Sekulić Konstantin - Danilovgrad
15.11.2018. Obavještenje - Piper Slavko - Kotor
15.11.2018. Obavještenje - Jokić Danilo - Kotor
14.11.2018. Obavještenje - Sbutega Milan - Kotor
14.11.2018. Obavještenje - MS AUTO CO D.O.O. - Bijelo Polje
14.11.2018. Obavještenje - Baljaj Mustafa - Tivat
13.11.2018. Obavještenje - Femić Ivan - Kolašin

 

28.09.2018. Obavještenje - Vučelić Ivan - Podgorica
28.09.2018. Obavještenje - Blešić Nikola - Podgorica
27.09.2018. Obavještenje - Milošević Đuro - Kolašin
27.09.2018. Obavještenje - Bulatović Tatjana - Kolašin
26.09.2018. Obavještenje - Martinović Saldin - Bijelo Polje
26.09.2018. Obavještenje - Bošković Alma - Tivat
25.09.2018. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - Prosis Holding - Budva
24.09.2018. Obavještenje - MONTE - CO d.o.o. - Budva
21.09.2018. Obavještenje - Tempo trade d.o.o. - Danilovgrad
21.09.2018. Obavještenje - Milenija Stojković Helgesen - Kotor
21.09.2018. Obavještenje - Stambena zgrada - Lamela I - Tivat
21.09.2018. Obavještenje - Miroslav Stanić - Bijelo Polje
19.09.2018. Obavještenje - Subotić Bogdan - Podgorica
18.09.2018. Obavještenje - Milan Zejak - Podgorica
18.09.2018. Obavještenje - Centralna banka Crne Gore - Tivat
17.09.2018. Obavještenje - GP Mićoni d.o.o. - Podgorica
17.09.2018. Obavještenje - Mervan Kurgaš - Bijelo Polje
13.09.2018. Obavještenje - LL&GG D.O.O. - Kotor
11.09.2018. Obavještenje - Univerzitet Crne Gore - Nikšić
10.09.2018. Obavještenje - Kralj Gojko - Tivat
10.09.2018. Obavještenje - Atena - Bohor d.o.o. - Kotor
10.09.2018. Obavještenje - Subotić Bogdan - Podgorica
10.09.2018. Obavještenje - Veljić Uroš, Veljić Nataša i Horvat Mišel - Tivat
10.09.2018. Obavještenje - Nebojša Perović - Podgorica
10.09.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Gradska Opština Golubovci - Podgorica
06.09.2018. Obavještenje - Opština Budva - Glavni gradski arhitekta - Budva
05.09.2018. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Žabljak
05.09.2018. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Branko Nerić - Žabljak
05.09.2018. Obavještenje - Opština Nikšić - Glavni gradski arhitekta - Bijelić Šćepan - Žabljak
05.09.2018. Obavještenje - Kryuchkov Andrey - Tivat
03.09.2018. Obavještenje - Fuad Hasanović - Tivat
31.08.2018. Obavještenje - Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Podgorica
29.08.2018. Obavještenje - Vujisić Nada - Podgorica
29.08.2018. Obavještenje - Khudiev Elnur - Kotor
29.08.2018. Obavještenje - JUOŠ VUKO JOVOVIĆ - Danilovgrad
28.08.2018. Obavještenje - METALFEER STEEL MILL D.O.O. - Kotor
27.08.2018. Obavještenje - Samardžić Špiro i Larisa company - Tivat
27.08.2018. Obavještenje - Olivera Dlncau i Maurice Dlncau - Žabljak
20.08.2018. Obavještenje - Gradski saobraćaj PG d.o.o. - Podgorica
14.08.2018. Obavještenje - Banović Božidar - Cetinje
08.08.2018. Obavještenje - Marašević Bojan - Podgorica
09.08.2018. Obavještenje - Opština H.N. - Glavni gradski arhitekta - Herceg Novi
27.07.2018. Obavještenje - Montenegro Eco Adventures d.o.o. - Cetinje
26.07.2018. Obavještenje - Radončić Hasret - Gusinje
26.07.2018. Obavještenje - Mrčarica Radomir - Podgorica
26.07.2018. Obavještenje - Merkator - Internal d.o.o. - Bijelo Polje
26.07.2018. Obavještenje - Glavni grad Podgorica - Gradska Opština Golubovci - Podgorica
23.07.2018. Obavještenje - METALFER STEEL MILL D.O.O. - Kotor
23.07.2018. Obavještenje - TURO D.O.O. - Cetinje
23.07.2018. Obavještenje - Regionalni vodovod Crnogorsko primorje - Budva
23.07.2018. Obavještenje - NETWORK COMMUNICATION - Danilovgrad
23.07.2018. Obavještenje - Montenegro Eco Adventures d.o.o. - Cetinje
23.07.2018. Obavještenje - AICC CONSTRUCTION D.O.O. - Tivat
20.07.2018. Obavještenje - PELENGIĆ TRADE D.O.O. - Bijelo Polje
20.07.2018.Obavještenje - Goran Vukčević Veselinka Vukčević, Eurozox d.o.o. - Podgorica
16.07.2018. Obavještenje - Opština Šavnik - Šavnik
16.07.2018. Obavještenje - PRIAP LTD d.o.o. - Budva
16.07.2018. Obavještenje - Krsmanović Milovan - Šavnik
10.07.2018. Obavještenje - Ivošević Mitra - Tivat
12.07.2018. Obavještenje - I-WINE D.O.O. - Podgorica
18.06.2018. Obavještenje - Samardžić Špiro i Larisa company - Tivat
08.05.2018. Obavještenje - Blečić Željko - Tivat
08.05.2018. Obavještenje - Lilić Nenad - Podgorica
07.05.2018. Obavještenje - Opština Bar - Glavni gradski arhitekta - Bikaljević Rozana - Bar
07.05.2018. Obavještenje - Opština Bar - Glavni gradski arhitekta - Drašković Dragan - Bar
07.05.2018. Obavještenje - Opština Bar - Glavni gradski arhitekta - Filipović Milorad - Bar
07.05.2018. Obavještenje - Opština Bar - Glavni gradski arhitekta - Kalezić Ibrahim - Bar
07.05.2018. Obavještenje - Opština Bar - Glavni gradski arhitekta - Sekulović Vladimir - Bar
27.04.2018. Obavještenje - Soner Kiran - Tivat
25.04.2018. Obavještenje - Tripović Sanja - Tivat
25.04.2018. Obavještenje - Direkcija za izgradnju i investicije - Bijelo Polje
24.04.2018. Obavještenje - Kašćelan Đuro - Kotor
24.04.2018. Obavještenje - Benchaoui Hafid Abdelaali - Tivat
24.04.2018. Obavještenje - TEKOM PROMET doo i SLAVISAN DDD doo - Podgorica
23.04.2018. Obavještenje - Skupština etažnih vlasnika stambene zgrade - Podgorica
20.04.2018. Obavještenje - Sušić Nenad - Tivat
20.04.2018. Obavještenje - Komolova Viktorija - Bar
20.04.2018. Obavještenje - Božović Milovan - Budva
19.04.2018. Obavještenje - Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Gusinje
18.04.2018. Obavještenje - Marković Gordana - Budva
18.04.2018. Obavještenje - Samardžić Špiro i Larisa company doo - Tivat
18.04.2018. Obavještenje - Murić Hajradin - Bar
18.04.2018. Obavještenje - Fuad Hasanović - Tivat
18.04.2018. Obavještenje - Brajović Zvjezdan - Bar
17.04.2018. Obavještenje - Direkcija za izgradnju i investicije - Bijelo Polje
13.04.2018. Obavještenje - Opština Berane - Glavni gradski arhitekta - Berane
13.04.2018. Obavještenje - Nikolina Liudmila - Budva
13.04.2018. Obavještenje - GALOP INŽENJERING doo - Budva
13.04.2018. Obavještenje - AD UTIP - Crna Gora - City hotel - Podgorica
13.04.2018. Obavještenje - Maričić Nebojša - Budva
12.04.2018. Obavještenje - Stambena zgrada Lamela I - Tivat
12.04.2018. Obavještenje - Glavni gradski arhitekta - Ulcinj
12.04.2018. Obavještenje - Glavni gradski arhitekta - Berane
12.04.2018. Obavještenje - Cerović Aleksandar - Tivat
10.04.2018. Obavještenje - Radović Darko - Pljevlja
05.04.2018. Obavještenje - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Podgorica - Bar
05.04.2018. Odbijanje predloga za poništaj - Ćulafić Zoran i Ćulafić Vera - Budva
04.04.2018. Odbijanje predloga za poništaj - Ćetković Olivera - Budva
04.04.2018. Odbijanje predloga za poništaj - Vujičić Nenad - Budva
03.04.2018. Odbijanje predloga za poništaj - Pribilović Anastasja i Jelena - Budva
03.04.2018. Obavještenje - Babović Radoje - Kotor
02.04.2018. Obavještenje - Vujičić Nenad - Budva
02.04.2018. Obavještenje - Rajković Željko - Tivat
02.04.2018. Obavještenje - Radović Darko - Pljevlja
30.03.2018. Obavještenje - Opština Ulcinj - Glavni gradski arhitekta - Ulcinj
30.03.2018. Obavještenje - Gobović Velibor, Milović Andija i Milović Anđela - Tivat
29.03.2018. Obavještenje - 13 JUL - PLANTAŽE - Podgorica
28.03.2018. Obavještenje - ALLAMONT doo - Budva
28.03.2018. Obavještenje - ALLAMONT doo - Budva
27.03.2018. Obavještenje - Opština Ulcinj - Ulcinj
27.03.2018. Obavještenje - Opština Ulcinj - Glavni gradski arhitekta - Ulcinj
26.03.2018. Obavještenje - RAŠKETIĆ d.o.o. - Bar
23.03.2018. Obavještenje - DANA COMMERC DOO - Tivat
23.03.2018. Obavještenje - Opština B. Polje
22.03.2018. Obavještenje - UNION ALIMENT doo - Podgorica
22.03.2018. Obavještenje - Bernad Lukač - Bijelo Polje
22.03.2018. Obavještenje - Čelebić doo - Podgorica
22.03.2018. Obavještenje - Adžić Slobodan - Kotor
21.03.2018. Obavještenje - Luštica Development - Tivat
21.03.2018. Obavještenje - Luštica Development - Tivat
19.03.2018. Obavještenje -Mikuličić Željko - Kotor
19.03.2018. Obavještenje - Laković Boban - Podgorica
19.03.2018. Obavještenje - Opština Ulcinj - Ulcinj
16.03.2018. Obavještenje - Centralna banka Crne Gore - Tivat
16.03.2018. Obavještenje - Đurović Nebojša - Bar
15.03.2018. Obavještenje - Liješević Dragan - Budva
15.03.2018. Obavještenje - Rađenović Miško - Budva
14.03.2018. Obavještenje - Slomark doo - Podgorica
12.03.2018. Obavještenje - Ovečkin Ilija - Bar
05.03.2018. Obavještenje - Mašović Maja - Bar
01.03.2018. Obavještenje - Mavrić Džanan - Bar
01.03.2018. Obavještenje - Mavrić Džanan - Ulcinj
26.02.2018. Obavještenje - MIC D.O.O. - Budva
07.02.2018. Obavještenje - JPU Naša radost - Herceg Novi