Manja slova Veća slova RSS

Kako započeti građenje zgrade


Urbanističko-tehnički uslovi


- Zahtjevi za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Izdati urbanističko-tehnički uslovi
- Broj žiro računa za uplatu naknade za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova: 832-7077-15 Budžet CG


Saglasnosti glavnog državnog arhitekte


- Obrazac 3 - Zahtjev za davanje saglasnosti glavnog državnog/gradskog arhitekte
- Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti glavnog državnog arhitekte
- Zahtjevi za propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata
- Zahtjevi za davanje saglasnosti na spoljni izgled privremenih objekata
- Zahtjevi za davanje saglasnosti o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnih objekata
- Obavještenja
- Idejna rješenja objekata
- Idejna rješenja privremenih objekata
- Rješenja glavnog državnog arhitekte
- Rješenja po žalbi glavnog državnog arhitekte
- Rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnih objekata
- Rješenja o saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenih objekata
- Smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata
- Obavještenje o administrativnoj taksi GDA


Građevinske dozvole


- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
- Izdate građevinske dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Obustava postupka za izdavanje građevinske dozvole
- Prekid postupka za izdavanje građevinske dozvoleUpotrebne dozvole


- Tehnički pregled
- Zahtjevi za izdavanje upotrebne dozvole
- Izdate upotrebne dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Obustava postupaka za izdavanje upotrebne dozvolePrijava gradnje, licence


- Prijava gradjenja objekta
- Prijava radova adaptacije
- Prijava za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta
- Promjena imena investitora
- Licence
- Drugostepeni postupak - Direktorat za inspekcijske poslove I licenciranjeUklanjanje objekata


- Zahtjevi za uklanjanje objekata
- Rješenja o uklanjanju objekataUpravni spor i vanredni pravni ljekovi


- Odbijanje predloga inspektora za poništaj građevinske dozvole
- Ništavost - Poništaj građevinske dozvole
- Vanredna pravna sredstva
- Upravni spor po tužbi na prvostepena rješenjaDrugostepeni postupak

Mišljenja – tumačenja


- Mišljenja – tumačenja
- Upustva
- ZaključciAdaptacija

Urbanističko tehnički uslovi, građevinske dozvole i upotrebne dozvole po opštinama