Manja slova Veća slova RSSIntervjui

05.06.2011.

Izjava ministra Predraga Sekulica povodom Svjetskog dana zastite zivotne sredine

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine u ovom trenutku ima posebnu težinu za Crnu Goru, budući da ove godine obilježavamo važan jubilej, a to je 20 godina od proglašenja ekološkom državom. Način na koji se Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava širom svijeta pokazuje da je svakom kraju planete Zemlje potrebna promjena i drugačija životna matrica, a to je okretanje ka prirodi i očuvanju životne sredine. I upravo to je jedan i od prioriteta u radu Ministarstva održivog razvoja i turizma – napori ka zaštiti i unaprijeđenju prirodnih ljepota Crne Gore, kao i prevencija ekoloških problema i incidenata...

08.04.2011.

Dnevni list Pobjeda: Ukidanjem monopola do čistijih gradova

Komunalna preduzeća će sa lokalnim upravama zaključivati ugovore nakon javnog nadmetanja. Objekta se mora priključiti na komunalnu infrastrukturu, i koristiti komunalne usluge, a vlasnik treba da svoj dio obaveza obavlja na način koji obezbjeđuje poštovanje standarda...