Мања слова Већа слова РСС

Унутрашње организационе јединице Министарства су:

1. Директорат за планирање простора
1.1. Дирекција за праћење стања у простору
1.2. Дирекција за планска документа

2. Директорат Главног државног архитекте

3. Директорат за грађевинарство
3.1. Дирекција за развој грађевинарства
3.2. Дирекција за издавање урбанистичко-техничких услова
3.3. Дирекција за издавање дозвола
3.4. Дирекција за нормативно правне послове

4. Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање
4.1. Дирекција за инспекцијски надзор
4.1.1 Одсијек за инспекцијски надзор за јужни регион
4.1.2 Одсијек за инспекцијски надзор за централни регион
4.1.3 Одсијек за инспекцијски надзор за сјеверни регион
4.1.4 Одсјек за заступање и извјештавање из области инспекцијског назора
4.2. Дирекција за лиценце, регистар и другостепени поступак

5. Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму
5.1. Дирекција за туристички развој и унапређење конкурентности у туризму 
5.1.1. Одсјек за прописе
5.1.2. Одсјек за међународну сарадњу
5.2. Дирекција за праћење инвестиционих пројеката и угоститељство

6. Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру
6.1. Дирекција за стратешко планирање и посебне облике туризма
6.2. Дирекција за диверсификацију туристичке понуде

7. Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета
7.1. Дирекција за праћење туристичких токова
7.2. Дирекција за управни поступак

8. Директорат за развој становања
8.1. Дирекција за становање
8.2. Дирекција за легализацију

9. Директорат за животну средину
9.1. Дирекција за хоризонтално законодавство
9.2. Дирекција за заштиту ваздуха и заштиту од буке у животној средини
9.3. Дирекција за контролу индустријског загађења и управљања хемикалијама и заштиту природе
9.4. Дирекција за управљање претприступном подршком ЕУ и осталим фондовима 

10. Директорат за управљање отпадом и комунални развој
10.1. Дирекција за управљање отпадом
10.2. Дирекција за комунални развој

11. Директорат за климатске промјене и медитеранске послове
11.1. Дирекција за климатске промјене
11.2. Дирекција за медитеранске послове

12. Директорат за валоризацију туристичких локалитета
12.1. Дирекција за мониторинг и координацију приоритетних пројеката
12.2. Дирекција за подршку пројектима регионалног развоја

13. Кабинет министра
13.1 Биро за односе са јавношћу

14. Одјељење за међународну сарадњу и ЕУ интеграције

15. Одељење за унутрашњу ревизију

16. Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку
16.1. Канцеларија за опште послове
16.2. Канцеларија за људске ресурсе
16.3. Канцеларија за финансијско-рачуноводствене послове
16.4. Канцеларија за логистичку и техничку подршку