Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Javna rasprava o Nacrtu Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama
Datum objave: 15.05.2020 14:24 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O NACRTU TREĆEG NACIONALNOG IZVJEŠTAJA CRNE GORE O KLIMATSKIM PROMJENAMA

Vrijeme trajanja javne rasprave: 15. maja – 04. juna 2020. Godine

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja):

-postavljanjem  Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- postavljanjem Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama na portalu e-uprave;

Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  na portal e-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Treći nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama”).

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa kontakt podacima):

Milica Mudreša (tel:020/446-350);
email:(milica.mudresa@mrt.gov.me).

 

Naziv organizacione jedinice Ministarstva koja je odgovorna za pripremu Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama: Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove.