Manja slova Veća slova RSS
>

Održana I sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“

Održana I sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“
Datum objave: 01.08.2017 14:35 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je I sastanak Upravnog odbora na projektu „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropske unije (IPA) kroz Godišnji akcioni program 2014. Ovaj projekat ima za cilj postizanje potpunog usaglašavanja sa zahtjevima Direktive EU o kvalitetu vazduha. U prvoj fazi projekta biće izvršena analiza postojećih zona za mjerenje kvaliteta vazduha i mreže za praćenje kvaliteta vazduha, nakon čega će se raditi na proširenju monitoring mreže sa novim stanicama.

Upravni odbor projekta čine generalna direktorica Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju Marija Vukčević i rukovoditeljka Direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini Direktorata za životnu sredinu Tamara Đurović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Bojana Usančević iz Ministarstva finansija, v.d. direktor Nikola Medenica iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, rukovodilac Odsijeka za kvalitet vazduha Pavle Đurašković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, savjetnik u Direktoratu za EU fondove Bojan Vujović iz Ministarstva evropskih poslova (Nacionalni koordinator za IPA podršku NIPAK), kao i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Slađan Maslać.

Upravnim odborom je predsjedavala generalna direktorica za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marija Vukčević, koja je upoznala članove Upravnog odbora sa osnovnim ciljevima projekta i pozvala eksperte angažovane na projektu da predstave dosadašnje postignute rezultate.

Glavni ekspert na projektu Carlo Trozzi, predstavio je presjek aktivnosti realizovanih u početnoj fazi projekta. Kako je naveo, tokom prve faze uspostavljena je uspješna komunikacija sa svim ključnim zainteresovanim stranama na projektu i koordinacija aktivnosti, nakon čega je pripremljen Početni izvještaj. Kroz isti su identifikovani inicijalni nalazi i progres u prikupljanju potrebnih podataka o kvalitetu vazduha i emisiji štetnih materija u proteklom periodu.

Takođe, najavljeno je da će u narednoj fazi, biti organizovana i studijska posjeta regionalnoj Agenciji za zaštitu životne sredine (ARPA) u regiji Umbria u Italiji gdje će učesnici imati priliku da se upoznaju sa organizacijom i radom ove Agencije u oblasti kvaliteta vazduha i iskoriste iskustva kolega iz Italije u razvoju svojih mreža za praćenje.

Na kraju, prisutnima se obratio i v.d. direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, a ujedno i član Upravnog odbora, Nikola Medenica koji je istakao značaj samog projekta i iz ugla Agencije jer će se kroz njegovu realizaciju unaprijediti rad crnogorske mreže za praćenje kvaliteta vazduha i obezbijediti razmjena iskustva u ovoj oblasti za stručnjake u Agenciji. Takođe je naglasio značajnu ulogu Agencije i njenih službenika kako u početnoj fazi, tako i daljim fazama u implementaciji projekta i istakao spremnost njenih predstavnika za nastavak saradnje u narednom periodu kad se očekuje veći intezitet aktivnosti.

Upravni odbor je usvojio Početni izvještaj koji su eksperti pripremili a koji predstavlja analizu početnog stanja i osnovu za dalje aktivnosti u cilju uspješne realizacije projekta. Realizacija projekta planirana je do decembra 2017. godine.