Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održana validaciona radionica za projekat „Pripreme za ratifikovanje i implementaciju Minamata konvencije o živi - inicijalna procjena za Crnu Goru”

Saopštenje: Održana validaciona radionica za projekat „Pripreme za ratifikovanje i implementaciju Minamata konvencije o živi - inicijalna procjena za Crnu Goru”
Datum objave: 13.06.2017 15:56 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT) održana validaciona radionica za projekat „Pripreme za ratifikovanje i implementaciju Minamata konvencije o živi - inicijalna procjena za Crnu Goru”, tokom koje je, od strane ekspertskog tima angažovanog na projektu, predstavljen nacrt Minamata inicijalne procjene za Crnu Goru i nacrt Komunikacione strategije, na osnovu kojih će se stvoriti uslovi za ratifikaciju i dalju implementaciju „Minamata konvencije o živi“.

Generalna direktorica za EU integracije i međunarodnu saradnju Marija Vukčević, iskazala je zadovoljstvo činjenicom da se planirane aktivnosti za 2017. godinu realizuju utvrđenom dinamikom, čime je potvrđena posvećenost Vlade Crne Gore kvalitetnoj implementaciji projekata koji će rezultirati konkretnim benefitima u oblasti životne sredine. Istakla da je tokom dosadašnjih aktivnosti ostvarena sinergija svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti, što je doprinijelo kvalitetnoj realizaciji predviđenih obaveza. Kako je ukazala, zajedničkim naporima ostvaruje se cjelovit pristup realizaciji obaveza, pri čemu poseban značaj imaju one koje proizilaze iz pretpristupnih pregovora sa EU za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Program menadžerka Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Snežana Dragojević naglasila da će projekat doprinijeti jačanju zakonskog i institucionalnog okvira u oblasti tretiranja žive, predložiti povećanje ili izgradnju kapaciteta za realizaciju potrebnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Ekspertski tim angažovan na projektu kojeg čine Dejvid Evers, Nebojša Pokimica i Nina Redžepagić, kao i predstavnik Centra za ekotoksikološka istraživanja, koji je radio inventar procjene količina žive, Dejan Jančić, predstavili su nacrt Minamata inicijalne procjene za Crnu Goru i nacrt Komunikacione strategije i plan narednih aktivnosti. Vodeći ekspert na projektu Dejvid Evers istakao zadovoljstvo kvalitetnim dokumentom koji predstavlja jasan prikaz procjene količina žive u Crnoj Gori, kao i plan aktivnosti koje u narednom periodu treba preduzeti kako bi se ojačao pravni i institucionalni okvir, administrativni kapaciteti kao i komunikacija prema široj javnosti.

Nakon radionice, nacrti dokumenata biće dostavljeni svim učesnicima u projektu na dalje upoznavanje i davanje komentara sa aspekta svojih nadležnosti, te se njihova finalizacija očekuje u septembru tekuće godine.

Projekat „Pripreme za ratifikovanje i implementaciju Minamata Konvencije o živi - inicijalna procjena za Crnu Goru“, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, od marta 2016. realizuje u saradnji sa Centrom za održivi razvoj, zajedničkim programom Vlade Crne Gore i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projektom će se kreirati uslovi za ratifikaciju Minamata konvencije o živi, koju je Crna Gora potpisala 24. septembra 2014.