Manja slova Veća slova RSS
>

Održan VIII sastanak Upravnog odbora za projekat ,,Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“

Održan VIII sastanak Upravnog odbora za projekat ,,Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“
Datum objave: 09.06.2017 14:27 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT) održan osmi sastanak Upravnog odbora (UO) za projekat ,,Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“.

Rukovodilac direkcije za međunarodnu saradnju, Andrej Lakić, pozdravio je članove Upravnog odbora, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da se sve aktivnosti predviđene Planom rada za 2017, realizuju planiranom dinamikom, te da će se tokom ove godine, postići puna implementacija projektnih aktivnosti sa očekivanim rezultatima, budući da se sada nalazimo na polovini implementacije projektnih aktivnosti. Kao posebno značajno istakao realizaciju II Javnog poziva za obezbjeđenje finansijske podrške za inovativne investicione projekte koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma, koji se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore (PKCG), a kroz koji će se podržati 24 projekta.

Menadžerka projekta ispred Centra za održivi razvoj Aleksandra Kiković predstavila realizovane aktivnosti u pogledu razvoja regulatornog okvira. S tim u vezi, u cilju podrške procesu integracija u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene, kroz projekat je osigurana stručna podrška za transpoziciju Direktive o industrijskim emisijama (IED). Posebno značajna je i aktivnost koja se odnosi na izradu Programa uspostavljanja Eko fonda u Crnoj Gori, za šta je odabran Energetski institut „Hrvoje Požar“ iz Hrvatske, te informisala da je intenzivirana realizacija aktivnosti po ovom pitanju.

Takođe, od posebnog značaja je činjenica da su u periodu januar-maj 2017. ekološki sertifikat dobila 4 ugostiteljsta objekta-hotela čime je broj sertifikovanih objekata u Crnoj Gori udvostručen. Kako je istakla, do kraja 2017. Crna Gora će imati 14 sertifikovanih objekata što svakako doprinosi prepoznavanju Crne Gore kao ekološke turističke destinacije.

U cilju podizanja svijesti javnosti o značaju smanjenja emisija gasova ugljendioksida u vazduh, u okviru projekta pokrenuta je kampanja ,,Ugasi motor“ koja će u prvoj fazi biti usmjerena na turiste, dok će se druga faza fokusirati na saradnju sa školama. Ugasi motor je zajednička inicijativa da se smanje nepotrebne emisije štetnih gasova iz automobila kada vozilo nije u pokretu, kroz koju će se javnost informisati o negativnim uticajima izduvnih gasova iz automobila na životnu sredinu i zdravlje kao i akcijama koje se mogu preduzeti kako bi se ublažili ti učinci.

Generalni direktor za klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Srđan Mugoša informisao o rezultatima drugog Javnog poziva za projekte, realizovanog u periodu februar – april 2017, koji je, shodno zaključku sa prethodne sjednice UO (održanoj 22.12.2016.) proširen na čitavu teritoriju Crne Gore, pri čemu je uključen i privatni sektor. S tim u vezi, Sporazum sa PKCG potpisan je 07.02.2017. Kroz poziv su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 865,986.00 EUR. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 10,008,717 EUR, dok je ukupno traženi iznos finansijske podrške 1,682,525 EUR. Sufinansiranje projekata iz privatnog sektora je 547,646.00 a iz javnog 318,340.00 EUR. Planirano je da Privredna komora potpiše ugovore tokom juna 2017. godine gdje će se precizirati dinamika implementacije odobrenih projekata.

Projekat ,,Razvoj niskokarbonskog turizma" realizuje se u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za održivi razvoj, programa koji sprovode Kancelarija Ujedinjenih nacija programa za razvoj (UNDP) i Vlada Crne Gore po principu bliskog partnerstva. Projekat se finasira iz Globalnog fonda za životnu sredinu, u iznosu od 3.090.000 američkih dolara. Realizacija projekta počela je u 2015. i trajaće do 2019.