Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održan I sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija Master Planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izradu prvog nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive 91/271/EEC“

Saopštenje: Održan I sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija Master Planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izradu prvog nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive 91/271/EEC“
Datum objave: 29.05.2017 14:57 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan I sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija Master Planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izradu prvog nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive 91/271/EEC“, koji se finansira iz Operativnog programa za regionalni razvoj za 2012-2013. godine u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropske unije (IPA). Revizija Master Planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izradu prvog nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive 91/271/EEC su obaveze planirane kroz Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila 28. jula 2016. godine.

Upravni odbor projekta čine predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva evropskih poslova (Nacionalni koordinator za IPA podršku NIPAK), Direkcije javnih radova, D.O.O. „Project – Consulting“ (PROCON), Društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i opštinu Cetinje (VODACOM), Zajednice Opština Crne Gore, Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u svojstvu posmatrača.

Upravnim odborom je predsjedavala generalna direktorica za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marija Vukčević, koja je upoznala članove UO sa ciljevima projekta: izrada Master Plana za upravljanje otpadnim vodama za period 2018-2035, a kroz koji će biti revidovana dva postojeća Master Plana (Strateški Master Plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore i Master Plan za upravljanje otpadom crnogorskog primorja i Prijestonice Cetinje) i izrada prvog nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEC (DSIP).

Glavni ekspert na projektu Konstantinos Deligianis predstavio je presjek aktivnosti realizovanih u početnoj fazi projekta koja je rezultirala Početnim izvještajem. Kako je naveo, tokom prve faze uspostavljena je uspješna komunikacija sa nadležnim institucijama i koordinacija aktivnosti, te održani sastanci sa svim ključnim zainteresovanim stranama na projektu, na osnovu čega je pripremljen Početni izvještaj. Kroz isti su identifikovani nedostaci u dijelu upravljanja otpadnim vodama, kao i trenutni status, odnosno ostvareni napredak u ovoj oblasti. Konkretno, naglasio da su od posebnog značaja podaci o aglomeracijama i osjetljivim područjima na osnovu kojih će se dodatno sagledati potreba za daljim usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zahtjevima Direktive 91/271/EEC. Takođe, ekspertski tim je pripremio i procjenu potencijalnih troškova za aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kao i finansijsku analizu za opštine i javna komunalna preduzeća, kao i analizu postojeće tarifne politike.

Takođe, najavljeno da će u okviru implementacione faze biti urađen pregled dosadašnjih aktivnosti i rezultata postignutih kroz implementaciju postojećih Master Planova, revizija troškova za unapređenje infrastrukture u ovoj oblasti, pregled aglomeracija sa ekonomsko-socijalnog aspekta, analiza zakonodavnog, organizacionog i institucionalnog okvira u oblasti upravljanja otpadnim vodama te pripremljena ekonomska, finansijska i institucijalna analiza stanja u opštinama.

Realizacija projekta planirana je do decembra 2017. godine.