Manja slova Veća slova RSS
>

Posvećenost Crne Gore odgovornom odnosu prema životnoj sredini ostaje u fokusu politike Ministarstva održivog razvoja i turizma

Posvećenost Crne Gore odgovornom odnosu prema životnoj sredini ostaje u fokusu politike Ministarstva održivog razvoja i turizma
Datum objave: 26.05.2017 14:53 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan uvodni sastanak za projekat „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori“ koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORiT) sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Tokom sastanka predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj prezentovali su koncept projekta i njegove ciljeve, kao i predstojeće faze i aktivnosti u okviru realizacije istog.

Kako je naveo direktor za komunalni razvoj i upravljanje otpadom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dragan Asanović, projekat je značajan sa više aspekata, a posebno zbog činjenice da će se isti obezbijediti neophodna tehnička i finansijska pomoć u cilju identifikovanja i odlaganja preostalog otpada koji sadrži PCB čestice. Takođe, kao posebno važan benefit projekta naglasio izgradnju adekvatnih kapaciteta za upravljanje otpadom koji sadrži PCB čestice, nakon realizacije projekta, što daje poseban impuls ispunjenju obaveza u procesu pretpristupnih pregovora sa EU, konkretno u okviru Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene.

On je takođe istakao da će se projektom takođe osigurati pravovremeno i kvalitetno ispunjavanje obaveza u okviru Stokholmske konvencije koju je Crna Gora potpisala 2010. godine, a koje se odnose na eliminisanje upotrebe PCB-a u opremi, uništavanje ili dekontaminaciju količine tečnih PCB-a korišćenih u opremi u skladu sa principima zaštite životne sredine. Upoznao prisutne sa podacima Uprave za inspekcijske poslove za 2015, koji pokazuju da je najveća koncentracija PCB otpada pronađena kod Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), ali i ostali privrednih subjekata čiji su predstavnici danas sa nama. S tim u vezi, istakao da posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da je tokom pripreme projektnog zadatka zabilježeno veliko interesovanje svih relevantnih strana, uz čiju pomoć su i prepoznate ključne potrebe i aktivnosti usmjerene ka ispunjavanju istih. Izrazio uvjerenje da će se nastavkom intenzivne komunikacije svih zainteresovanih strana ostvariti pravovremena realizacije projektnih aktivnosti i naglasila posvećenost Ministarstva održivog razvoja i turizma kao kredibilnog partnera u ovom procesu.

Program menadžer u UNDP-u Snežana Dragojević izrazila zadovoljstvo što je Vlada Crne Gore prepoznala UNDP kao pouzdanog partnera u realizaciji ovako značajnog projekta za Crnu Goru, posebno za privredne subjekte koji predstavljaju jedne od glavnih pokretača crnogorske industrije. Istakla da će se kroz ovaj projekat ostvariti sinergija između industrije i ekologije, što je jedan od glavnih principa održivog razvoja. Izrazila uvjerenje da će projekat rezultirati benefitima za sve relevantne partnere te napomenula da UNDP stoji na raspolaganju kao dokazani partner Vlade Crne Gore i cijele zajednice.

Nakon Uvodnog sastanka, održan je sastanak Upravnog odbora projekta na kome su predstavljene nadležnosti članova Upravnog odbora, koji će rukovoditi procesom i projektnim aktivnostima. Članove Upravnog odbora čine predstavnici MORiT-a, Ministarstva ekonomije, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema i Kombinata aluminijuma Podgorica i UNDP-a.

Ukupna vrijednost projekta je 23.353.691 američkih dolara, od čega je 3.500.000 obezbijeđeno kroz grant Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a 19.853.691 obezbijediće se kroz ko-finansiranje glavnih partnera na projektu – Vlade Crne Gore, UNDP-a, Kombinata alumunijuma Podgorica (KAP) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS). Implementacija projekta trajaće do kraja 2021. godine. Polihlorovani bifenili (PCB) smješa organskih jedinjenja proizvedenih hlorovanjem bifenilnih molekula i najčešće se nalaze u opremi poput transformatora i kondenzatora.

Video materijal sa današnjeg sastanka dostupan je na sajtu: http://www.infobiro.tv/index.php