Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Početak aktivnosti na izradi Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori za oblast životne sredine i klimatskih promjena za period 2017-2020.

Saopštenje: Početak aktivnosti na izradi Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori za oblast životne sredine i klimatskih promjena za period 2017-2020.
Datum objave: 02.02.2017 13:54 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao institucija nadležna za proces koordinacije aktivnosti u okviru Poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene, iniciralo je početak izrade Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori za oblast životne sredine i klimatskih promjena za period 2017-2020.

Obrazovana je Radna grupa i održani su inicijalni sastanci 1. i 2. februara 2017. godine sa predstavnicima svih relevantnih institucijama na državnom i lokalnom nivou, koji će kao stalno tehničko tijelo u predstojećem periodu pripremiti Plan reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta, čije usvajanje na Vladi je planirano krajem drugog kvartala ove godine. Na sastancima su razmijenjena mišljenja i stavovi u pogledu postojećeg institucionalnog i administrativnog okvira te usaglašena dinamika i koncepcija daljih aktivnosti na izradi dokumenta.

Osnov izrade Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta predstavlja Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016 – 2020., usvojena na Vladi 28. jula 2016, kao i posljednji izvještaj Evropske komisije o potrebi daljeg jačanja administrativnih kapaciteta na svim nivoima, a posebno u oblasti inspekcije.

Prioritet prilikom izrade Plana jačanja administrativnih kapaciteta predstavljaće racionalno sagledavanje postojećih kapaciteta, stavljanjem akcenta na reorganizaciju i podizanje funkcionalnosti, kroz dodatne obuke i sticanje novih znanja i vještina, u odnosu na dodatna zapošljavanja, sem u slučajevima kada su ista nužna, posebno imajući u vidu ograničena finansijska sredstva koja se izdvajaju Budžetom.