Manja slova Veća slova RSS

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:

1. Direktorat za planiranje prostora
1.1. Direkcija za praćenje stanja u prostoru
1.2. Direkcija za planska dokumenta

2. Direktorat Glavnog državnog arhitekte

3. Direktorat za građevinarstvo
3.1. Direkcija za razvoj građevinarstva
3.2. Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
3.3. Direkcija za izdavanje dozvola
3.4. Direkcija za normativno pravne poslove

4. Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje
4.1. Direkcija za inspekcijski nadzor
4.1.1 Odsijek za inspekcijski nadzor za južni region
4.1.2 Odsijek za inspekcijski nadzor za centralni region
4.1.3 Odsijek za inspekcijski nadzor za sjeverni region
4.1.4 Odsjek za zastupanje i izvještavanje iz oblasti inspekcijskog nazora
4.2. Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

5. Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu
5.1. Direkcija za turistički razvoj i unapređenje konkurentnosti u turizmu 
5.1.1. Odsjek za propise
5.1.2. Odsjek za međunarodnu saradnju
5.2. Direkcija za praćenje investicionih projekata i ugostiteljstvo

6. Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu
6.1. Direkcija za strateško planiranje i posebne oblike turizma
6.2. Direkcija za diversifikaciju turističke ponude

7. Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa
7.1. Direkcija za praćenje turističkih tokova
7.2. Direkcija za upravni postupak

8. Direktorat za razvoj stanovanja
8.1. Direkcija za stanovanje
8.2. Direkcija za legalizaciju

9. Direktorat za životnu sredinu
9.1. Direkcija za horizontalno zakonodavstvo
9.2. Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
9.3. Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama i zaštitu prirode
9.4. Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima 

10. Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj
10.1. Direkcija za upravljanje otpadom
10.2. Direkcija za komunalni razvoj

11. Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove
11.1. Direkcija za klimatske promjene
11.2. Direkcija za mediteranske poslove

12. Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta
12.1. Direkcija za monitoring i koordinaciju prioritetnih projekata
12.2. Direkcija za podršku projektima regionalnog razvoja

13. Kabinet ministra
13.1 Biro za odnose sa javnošću

14. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

15. Odeljenje za unutrašnju reviziju

16. Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku
16.1. Kancelarija za opšte poslove
16.2. Kancelarija za ljudske resurse
16.3. Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
16.4. Kancelarija za logističku i tehničku podršku