Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i priobalnim područjem

02.04.2013.

Rezime: Milenijumski razvojni ciljevi

Rezime: Milenijumski razvojni ciljevi - U septembru 2000. godine državnici tadašnjih 189 zemalja članica Ujedinjenih nacija usvojili su Milenijumsku deklaraciju, politički dokument UN-a za 21. vijek, koji utvrđuje ciljeve na pojedinim područjima od interesa za sve članice kao i međunarodnu zajednicu u cjelini, te aktivnosti koje trebaju doprinijeti njenom ostvarenju.

02.04.2013.

Mreža za društvenu odgovornost

Mreža za društvenu odgovornost

Mreža za društvenu odgovornost (Mreža za DO) je formirana u aprilu 2012. godine u okviru projekta „Podsticanje dijaloga i partnerstava za održivi razvoj između Vlade i biznis sektora u Crnoj Gori,“ koji je Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj (Odjeljenje za podršku NSzOR) u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore sprovodilo u saradnji sa Agencijom NL u Vladi Holandije...

20.03.2013.

Stručne konslutacije o unapredjenju znanja i kapaciteta za održivi razvoj u post Rio+20 eri

Stručne konslutacije o unapredjenju znanja i kapaciteta za održivi razvoj u post Rio+20 eri

Šefica Odeljenja za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj Bosiljka Vuković učestovala je na stručnim konslutacijama o unapredjenju znanja i kapaciteta za održivi razvoj u post Rio+20 eri. Stručne konstulacije održane su od 06.03 do 08.03 u gradu Inčeon, Južna Koreja a u organizaciji Kancelarije za održivi razvoj Ujedinjenih nacija (UNSOD).

20.02.2013.

Obavještenje Odjeljenja za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj

"Kancelarija za održivi razvoj od juna 2011. godine integrisana je u Ministarstvo odživog razvoja i turizma, kao Odeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj. Stari sajt Kancelarije za održivi razvoj www.kor.gov.me funkcioniše kao dio sajta Ministarstva za održivi razvoj i turizam www.mrt.gov.me/odrzivi i možete mu pristupiti od danas."

07.02.2013.

Nacionalna strategija sa akcionim planom - Procjena tehnoloških potreba za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje za Crnu Goru

Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj/ Ministarstvo održivog razvoja i turizma u periodu maj 2011 – oktobar 2012. sprovelo je Projekat “Procjena tehnoloških potreba u Crnoj Gori uz primjenu TNA Priručnika i pristupa 'učenje na primjerima'“ koji je finansirala NL agencija – dio holandskog Ministarstva za ekonomske poslove, poljoprivredu i inovacije. Proces je realizovan u skladu sa smjernicama inoviranog TNA priručnika koji su pripremili UNDP i UNFCCC na osnovu mandata dobijenog na Trinaestoj konferenciji zemalja članica Konvencije...

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8