Мања слова Већа слова РСС

Одјељење за одрживи развој и интегрално управљање морем и приобалним подручјем

02.04.2013.

Резиме: Миленијумски развојни циљеви

Резиме: Миленијумски развојни циљеви - У септембру 2000. године државници тадашњих 189 земаља чланица Уједињених нација усвојили су Миленијумску декларацију, политички документ УН-а за 21. вијек, који утврђује циљеве на појединим подручјима од интереса за све чланице као и међународну заједницу у цјелини, те активности које требају допринијети њеном остварењу.

02.04.2013.

Мрежа за друштвену одговорност

Мрежа за друштвену одговорност

Мрежа за друштвену одговорност (Мрежа за ДО) је формирана у априлу 2012. године у оквиру пројекта „Подстицање дијалога и партнерстава за одрживи развој између Владе и бизнис сектора у Црној Гори,“ који је Одјељење за подршку Националном савјету за одрживи развој (Одјељење за подршку НСзОР) у Министарству одрживог развоја и туризма Владе Црне Горе спроводило у сарадњи са Агенцијом НЛ у Влади Холандије...

20.03.2013.

Стручне конслутације о унапредјењу знања и капацитета за одрживи развој у пост Рио+20 ери

Стручне конслутације о унапредјењу знања и капацитета за одрживи развој у пост Рио+20 ери

Шефица Одељења за подршку Националном савјету за одрживи развој Босиљка Вуковић учестовала је на стручним конслутацијама о унапредјењу знања и капацитета за одрживи развој у пост Рио+20 ери. Стручне констулације одржане су од 06.03 до 08.03 у граду Инчеон, Јужна Кореја а у организацији Канцеларије за одрживи развој Уједињених нација (УНСОД).

20.02.2013.

Обавјештење Одјељења за подршку Националном савјету за одрживи развој

"Канцеларија за одрживи развој од јуна 2011. године интегрисана је у Министарство оџивог развоја и туризма, као Одељење за подршку Националном савјету за одрживи развој. Стари сајт Канцеларије за одрживи развој www.кор.гов.ме функционише као дио сајта Министарства за одрживи развој и туризам www.мрт.гов.ме/одрзиви и можете му приступити од данас."

07.02.2013.

Национална стратегија са акционим планом - Процјена технолошких потреба за ублажавање климатских промјена и прилагођавање за Црну Гору

Одјељење за подршку Националном савјету за одрживи развој/ Министарство одрживог развоја и туризма у периоду мај 2011 – октобар 2012. спровело је Пројекат “Процјена технолошких потреба у Црној Гори уз примјену ТНА Приручника и приступа 'учење на примјерима'“ који је финансирала НЛ агенција – дио холандског Министарства за економске послове, пољопривреду и иновације. Процес је реализован у складу са смјерницама иновираног ТНА приручника који су припремили УНДП и УНФЦЦЦ на основу мандата добијеног на Тринаестој конференцији земаља чланица Конвенције...