Мања слова Већа слова РСС

Одјељење за одрживи развој и интегрално управљање морем и приобалним подручјем

05.07.2013.

Мрежа за друштвену одговорност

Мрежа за друштвену одговорност

05.07.2013.

Први годишњи извјештај о имплементацији Комуникационе стратегије одрживог развоја Црне Горе

Први годишњи извјештај о имплементацији Комуникационе стратегије одрживог развоја Црне Горе

05.07.2013.

Комуникациона стратегија одрживог развоја Црне Горе 2011-2013

Комуникациона стратегија одрживог развоја Црне Горе 2011-2013.

05.07.2013.

Национални савјет за одрживи развој (НСзОР)

Национални савјет за одрживи развој (НСзОР) основан је 2002. године уочи Свјетског Самита о одрживом развоју у Јоханесбургу као савјетодавно тијело Влади Црне Горе са мисијом да савјетима утиче на владину политику у области одрживог развоја...

05.07.2013.

Кратак преглед основе процеса израде националне стратегије одрживог развоја 2014-2020. године

Основа за ревизију документа: НСОР ЦГ прописује да се, ради усаглашавања Стратегије са кључним друштвеним околностима и међународним процесима, Акциони план ревидира три године након почетка његовог спровођења, а да се након пет година од усвајања Стратегије корјенито ревидира и сам документ...

05.07.2013.

Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе 2007-2012

Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе (НСОР ЦГ) усвојена је 2007. године са Акционим планом за период 2007-2012. године. НСОР ЦГ се заснива на глобално прихваћеним принципима одрживог развоја, дефинисаним кроз Декларацију из Рија и Агенду 21, Декларацију и План имплементације из Јоханесбурга, као и на принципима и циљевима Миленијумске декларације УН-а...

04.07.2013.

Подстицање одрживог развоја - Јачање институционалних капацитета и техничке помоћи

Завршен је пројекат Подстицање одрживог развоја - Јачање институционалних капацитета и техничке помоћи, који се спроводи у сарадњи са Владом Аустрије (отпочет у јулу 2010. године, завршен 01.03.2013, укупна вриједност Еуро 143.400,00. У току пројекта...

04.07.2013.

Подстицање дијалога и партнерстава за одрживи развој између Владе и бизнис сектора у Црној Гори

Завршен је пројекат "Подстицање дијалога и партнерстава за одрживи развој између Владе и бизнис сектора у Црној Гори," (укупна вриједност Еуро 149.957,00 за 24 мјесеца, пројекат завршен у априлу 2013. године) у оквиру Влада Влади пројеката (Г2Г)...

04.07.2013.

Извјестај о напретку у остваривању Миленијумских развојних циљева (МРЦ) за 2013. годину

На бази Средњорочног извјештаја о спровођењу Миленијумских развојних циљева Одјељење за подршку Националном савјету за одрживи развој (некадашња Кнацеларија за одрживи развој) до сада је припремило два годишња извјештаја о спровођењу Миленијумских развојних циљева у Црној Гори...

30.04.2013.

Одржана конференција „Лансирање Смјерница за друштвену одговорност ИСО 26 000“

Одржана конференција „Лансирање Смјерница за друштвену одговорност ИСО 26 000“

Одржана конференција „Лансирање Смјерница за друштвену одговорност ИСО 26 000“