Пројекти

26.02.2014.

Припрема еколошке ремедијације области Порт Милена у Улцињу ископавањем и третманом контаминираног муља и седимента

Влада Словеније је посредством УНИДОа и уз подршку Министарства одрживог развоја и туризма Владе Црне Горе одобрила средства за имплементацију пројекта ,,Припрема еколошке ремедијације области Порт Милена у Улцињу ископавањем и третманом контаминираног муља и седимента” у износу од 257.900 еура...

04.07.2013.

Подстицање одрживог развоја - Јачање институционалних капацитета и техничке помоћи

Завршен је пројекат Подстицање одрживог развоја - Јачање институционалних капацитета и техничке помоћи, који се спроводи у сарадњи са Владом Аустрије (отпочет у јулу 2010. године, завршен 01.03.2013, укупна вриједност Еуро 143.400,00. У току пројекта...

04.07.2013.

Подстицање дијалога и партнерстава за одрживи развој између Владе и бизнис сектора у Црној Гори

Завршен је пројекат "Подстицање дијалога и партнерстава за одрживи развој између Владе и бизнис сектора у Црној Гори," (укупна вриједност Еуро 149.957,00 за 24 мјесеца, пројекат завршен у априлу 2013. године) у оквиру Влада Влади пројеката (Г2Г)...

07.02.2013.

Национална стратегија са акционим планом - Процјена технолошких потреба за ублажавање климатских промјена и прилагођавање за Црну Гору

Одјељење за подршку Националном савјету за одрживи развој/ Министарство одрживог развоја и туризма у периоду мај 2011 – октобар 2012. спровело је Пројекат “Процјена технолошких потреба у Црној Гори уз примјену ТНА Приручника и приступа 'учење на примјерима'“ који је финансирала НЛ агенција – дио холандског Министарства за економске послове, пољопривреду и иновације. Процес је реализован у складу са смјерницама иновираног ТНА приручника који су припремили УНДП и УНФЦЦЦ на основу мандата добијеног на Тринаестој конференцији земаља чланица Конвенције...