Projekti

26.02.2014.

Priprema ekološke remedijacije oblasti Port Milena u Ulcinju iskopavanjem i tretmanom kontaminiranog mulja i sedimenta

Vlada Slovenije je posredstvom UNIDOa i uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore odobrila sredstva za implementaciju projekta ,,Priprema ekološke remedijacije oblasti Port Milena u Ulcinju iskopavanjem i tretmanom kontaminiranog mulja i sedimenta” u iznosu od 257.900 eura...

04.07.2013.

Podsticanje održivog razvoja - Jačanje institucionalnih kapaciteta i tehničke pomoći

Završen je projekat Podsticanje održivog razvoja - Jačanje institucionalnih kapaciteta i tehničke pomoći, koji se sprovodi u saradnji sa Vladom Austrije (otpočet u julu 2010. godine, završen 01.03.2013, ukupna vrijednost Euro 143.400,00. U toku projekta...

04.07.2013.

Podsticanje dijaloga i partnerstava za održivi razvoj između Vlade i biznis sektora u Crnoj Gori

Završen je projekat "Podsticanje dijaloga i partnerstava za održivi razvoj između Vlade i biznis sektora u Crnoj Gori," (ukupna vrijednost Euro 149.957,00 za 24 mjeseca, projekat završen u aprilu 2013. godine) u okviru Vlada Vladi projekata (G2G)...

07.02.2013.

Nacionalna strategija sa akcionim planom - Procjena tehnoloških potreba za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje za Crnu Goru

Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj/ Ministarstvo održivog razvoja i turizma u periodu maj 2011 – oktobar 2012. sprovelo je Projekat “Procjena tehnoloških potreba u Crnoj Gori uz primjenu TNA Priručnika i pristupa 'učenje na primjerima'“ koji je finansirala NL agencija – dio holandskog Ministarstva za ekonomske poslove, poljoprivredu i inovacije. Proces je realizovan u skladu sa smjernicama inoviranog TNA priručnika koji su pripremili UNDP i UNFCCC na osnovu mandata dobijenog na Trinaestoj konferenciji zemalja članica Konvencije...