Nacionalna strategija održivog razvoja

26.02.2014.

Platforma za izradu revidirane Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore

U decembru 2013. godine pripremljena je Platforma za izradu revidirane Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore koja, kao krovni strateški dokument, treba da definiše dugoročne ciljane vrijednosti na čije sprovođenje će Crna Gora da se obaveže do 2020. odnosno 2030. godine i koji će biti osnov za planiranje kratkoročnih i srednjoročnih prioritetnih mjera i aktivnosti...

30.10.2013.

Nacrt Polazišta za izradu Nacionalne Strategije održivog razvoja 2014-2020. godine

Prva Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore (NSOR) usvojena 2007. godine i predstavljala je korak u nastojanju da se deklarativno opredjeljenje Crne Gore da bude ekološka država konkretizuje i realizuje. Od kada je usvojena, NSOR je kroz proces evaluacije pretrpjela reviziju u dijelu svog Akcionog plana kada su revidirani određeni ciljevi, mjere i sa njima povezani indikatori, u skladu sa izvještajima o implementaciji i progresom ostalih programa koji su se u međuvremenu realizovali...

05.07.2013.

Kratak pregled osnove procesa izrade nacionalne strategije održivog razvoja 2014-2020. godine

Osnova za reviziju dokumenta: NSOR CG propisuje da se, radi usaglašavanja Strategije sa ključnim društvenim okolnostima i međunarodnim procesima, Akcioni plan revidira tri godine nakon početka njegovog sprovođenja, a da se nakon pet godina od usvajanja Strategije korjenito revidira i sam dokument...

05.07.2013.

Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore 2007-2012

Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore (NSOR CG) usvojena je 2007. godine sa Akcionim planom za period 2007-2012. godine. NSOR CG se zasniva na globalno prihvaćenim principima održivog razvoja, definisanim kroz Deklaraciju iz Rija i Agendu 21, Deklaraciju i Plan implementacije iz Johanesburga, kao i na principima i ciljevima Milenijumske deklaracije UN-a...