Национална стратегија одрживог развоја

26.02.2014.

Платформа за израду ревидиране Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе

У децембру 2013. године припремљена је Платформа за израду ревидиране Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе која, као кровни стратешки документ, треба да дефинише дугорочне циљане вриједности на чије спровођење ће Црна Гора да се обавеже до 2020. односно 2030. године и који ће бити основ за планирање краткорочних и средњорочних приоритетних мјера и активности...

30.10.2013.

Нацрт Полазишта за израду Националне Стратегије одрживог развоја 2014-2020. године

Прва Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе (НСОР) усвојена 2007. године и представљала је корак у настојању да се декларативно опредјељење Црне Горе да буде еколошка држава конкретизује и реализује. Од када је усвојена, НСОР је кроз процес евалуације претрпјела ревизију у дијелу свог Акционог плана када су ревидирани одређени циљеви, мјере и са њима повезани индикатори, у складу са извјештајима о имплементацији и прогресом осталих програма који су се у међувремену реализовали...

05.07.2013.

Кратак преглед основе процеса израде националне стратегије одрживог развоја 2014-2020. године

Основа за ревизију документа: НСОР ЦГ прописује да се, ради усаглашавања Стратегије са кључним друштвеним околностима и међународним процесима, Акциони план ревидира три године након почетка његовог спровођења, а да се након пет година од усвајања Стратегије корјенито ревидира и сам документ...

05.07.2013.

Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе 2007-2012

Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе (НСОР ЦГ) усвојена је 2007. године са Акционим планом за период 2007-2012. године. НСОР ЦГ се заснива на глобално прихваћеним принципима одрживог развоја, дефинисаним кроз Декларацију из Рија и Агенду 21, Декларацију и План имплементације из Јоханесбурга, као и на принципима и циљевима Миленијумске декларације УН-а...