Миленијумски развојни циљеви

19.06.2017.

Пети завршни годишњи извјештај о спровођењу Миленијумских развојних циљева

Пети завршни годишњи извјештај о спровођењу Миленијумских развојних циљева

25.05.2015.

Акциони план за запошљавање младих

Акциони план за запошљавање младих

18.05.2015.

Трећи годишњи извјештај о спровођењу Миленијумских развојних циљева у Црној Гори (01. јануара до 31. децембра 2013. године)

Међународни контекст: Миленијумски развојни циљеви (МРЦ) резултат су преговора Миленијумског самита одржаног 2000. године. У складу са усвојеном Миленијумском декларацијом Уједињених нација (УН), спровођење и праћење осам Миленијумских развојних циљева дефинисано је као једна од најважнијих обавеза земаља чланица УН-а до 2015. године, самим тим, они представљају и један од приоритета у развојној агенди Црне Горе...

25.09.2013.

Пројекат - Убрзање остваривања миленијумских развојних циљева у Црној Гори

Влада Црне Горе и Систем Уједињених нација у земљи спроводе пројекат Убрзање остваривања Миленијумских развојних циљева у Црној Гори, који ће се сконцентрисати на остваривање Циља 1 - смањење релативног сиромаштва и осталих димензија сиромаштва, са фокусом на повећање запослености младих. Пројекат спроводи Министарство одрживог развоја и туризма, у партнерству са Министарством просвјете (Управа за младе и спорт) и Министарством рада и социјалног старања. Систем УН у земљи пружа експертску, техничку и финансијску подршку пројекту...

04.07.2013.

Извјестај о напретку у остваривању Миленијумских развојних циљева (МРЦ) за 2013. годину

На бази Средњорочног извјештаја о спровођењу Миленијумских развојних циљева Одјељење за подршку Националном савјету за одрживи развој (некадашња Кнацеларија за одрживи развој) до сада је припремило два годишња извјештаја о спровођењу Миленијумских развојних циљева у Црној Гори...

02.04.2013.

Резиме: Миленијумски развојни циљеви

Резиме: Миленијумски развојни циљеви - У септембру 2000. године државници тадашњих 189 земаља чланица Уједињених нација усвојили су Миленијумску декларацију, политички документ УН-а за 21. вијек, који утврђује циљеве на појединим подручјима од интереса за све чланице као и међународну заједницу у цјелини, те активности које требају допринијети њеном остварењу.