Milenijumski razvojni ciljevi

19.06.2017.

Peti završni godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva

Peti završni godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva

25.05.2015.

Akcioni plan za zapošljavanje mladih

Akcioni plan za zapošljavanje mladih

18.05.2015.

Treći godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori (01. januara do 31. decembra 2013. godine)

Međunarodni kontekst: Milenijumski razvojni ciljevi (MRC) rezultat su pregovora Milenijumskog samita održanog 2000. godine. U skladu sa usvojenom Milenijumskom deklaracijom Ujedinjenih nacija (UN), sprovođenje i praćenje osam Milenijumskih razvojnih ciljeva definisano je kao jedna od najvažnijih obaveza zemalja članica UN-a do 2015. godine, samim tim, oni predstavljaju i jedan od prioriteta u razvojnoj agendi Crne Gore...

25.09.2013.

Projekat - Ubrzanje ostvarivanja milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore i Sistem Ujedinjenih nacija u zemlji sprovode projekat Ubrzanje ostvarivanja Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori, koji će se skoncentrisati na ostvarivanje Cilja 1 - smanjenje relativnog siromaštva i ostalih dimenzija siromaštva, sa fokusom na povećanje zaposlenosti mladih. Projekat sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete (Uprava za mlade i sport) i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Sistem UN u zemlji pruža ekspertsku, tehničku i finansijsku podršku projektu...

04.07.2013.

Izvjestaj o napretku u ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) za 2013. godinu

Na bazi Srednjoročnog izvještaja o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj (nekadašnja Knacelarija za održivi razvoj) do sada je pripremilo dva godišnja izvještaja o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori...

02.04.2013.

Rezime: Milenijumski razvojni ciljevi

Rezime: Milenijumski razvojni ciljevi - U septembru 2000. godine državnici tadašnjih 189 zemalja članica Ujedinjenih nacija usvojili su Milenijumsku deklaraciju, politički dokument UN-a za 21. vijek, koji utvrđuje ciljeve na pojedinim područjima od interesa za sve članice kao i međunarodnu zajednicu u cjelini, te aktivnosti koje trebaju doprinijeti njenom ostvarenju.