Центар за одрживи развој

20.02.2014.

Меморандум о разумијевању између Владе Црне Горе и УНДП-ија у Црној Гори о успостављању Центра за одрживи развој

Меморандум о разумијевању између Владе Црне Горе и УНДП-ија у Црној Гори о успостављању Центра за одрживи развој