Aktuelnosti

20.03.2013.

Stručne konslutacije o unapredjenju znanja i kapaciteta za održivi razvoj u post Rio+20 eri

Stručne konslutacije o unapredjenju znanja i kapaciteta za održivi razvoj u post Rio+20 eri Šefica Odeljenja za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj Bosiljka Vuković učestovala je na stručnim konslutacijama o unapredjenju znanja i kapaciteta za održivi razvoj u post Rio+20 eri. Stručne konstulacije održane su od 06.03 do 08.03 u gradu Inčeon, Južna Koreja a u organizaciji Kancelarije za održivi razvoj Ujedinjenih nacija (UNSOD).

20.02.2013.

Obavještenje Odjeljenja za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj

"Kancelarija za održivi razvoj od juna 2011. godine integrisana je u Ministarstvo odživog razvoja i turizma, kao Odeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj. Stari sajt Kancelarije za održivi razvoj www.kor.gov.me funkcioniše kao dio sajta Ministarstva za održivi razvoj i turizam www.mrt.gov.me/odrzivi i možete mu pristupiti od danas."

07.02.2013.

Nacionalna strategija sa akcionim planom - Procjena tehnoloških potreba za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje za Crnu Goru

Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj/ Ministarstvo održivog razvoja i turizma u periodu maj 2011 – oktobar 2012. sprovelo je Projekat “Procjena tehnoloških potreba u Crnoj Gori uz primjenu TNA Priručnika i pristupa 'učenje na primjerima'“ koji je finansirala NL agencija – dio holandskog Ministarstva za ekonomske poslove, poljoprivredu i inovacije. Proces je realizovan u skladu sa smjernicama inoviranog TNA priručnika koji su pripremili UNDP i UNFCCC na osnovu mandata dobijenog na Trinaestoj konferenciji zemalja članica Konvencije...