>

Saopštenje: Održan sastanak Upravnog odbora za projekat Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija za remedijaciju Port Milene

Saopštenje: Održan sastanak Upravnog odbora za projekat Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija za remedijaciju Port Milene
Datum objave: 31.07.2017 15:26 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Završni sastanak Upravnog odbora za realizaciju projekta Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija za remedijaciju kanala Port Milena održan je u Podgorici 31. jula ove godine.

Vrijednost projekta iznosi 257.900 eura od čega 210.000 eura obezbjeđuje Vlada Slovenije kao donaciju Organizaciji Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) za realizaciju projektnih aktivnosti. Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa opštinom Ulcinj u obliku negotoivnskog kofinansiranja obezbjeđuje podršku projektnim aktivnostima u visini od 47.900 eura.

Cilj projekta je razvoj dokumentacione osnove za utvrđivanje sveobuhvatnog koncepta za čišćenje i ekološku sanaciju kanala Port Milena primjenom ekološki prihvatljivih tehnologija odnosno eko-remedijacijom i to u 3 faze:

- Analiza zagađenja sedimenta, vode i okolnog zemljišta;
- Analiza raspoloživih, ekološki prihvatljivih tehnologija za vađenje, obradu i odlaganje mulja/sedimenta, kao i izrada sveobuhvatnog koncepta za sanaciju postojećeg zagađenja primjenom ekološki prihvatljivih tehnologija;
- Izrada pilot projekta za testiranje primjene ekološki prihvatljivih tehnologija za hotel Otrant (za čiju realizaciju je nadležna Opština Ulcinj).

Na današnjem sastanku predstavljen je Četvrti izvještaj Strateški plan za čišćenje kanala Port Milena koji je pripremila firma Limnos na bazi rezultata u okviru prethodno urađenih analiza.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Ulcinj i nezavisni eksperti su u okviru diskusije iznijeli sugestije za unapređenje izvještaja koje se odnose na pojašnjenje budžetskih konstrukcija za predstavljene opcije za vađenje (mehaničko i hidraulično), obradu (što uključuje tri mogućnosti za sušenje) i odlaganje mulja odnosno korišćenje za sanaciju odlagališta Hije, sređivanje obale kanala, sprečavanje poplava i sl.

Ključna poruka sa sastanka jeste da radove na sanaciji zagađenja u kanalu Port Milena nije održivo preduzimati dok se ne završi izgradnja kanalizacione mreže za četiri naselja: Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica koji gravitiraju potoku Bratica i koji danas predstavljaju ključni izvor zagađenja kanala Port Milena.

Očekuje se da će, nakon dopune Izvještaja u skladu sa komentarima iznesenim na sastanku, finalni izvještaj sa predlogom sanacije biti dostupan tokom septembra ove godine.