>

Saopštenje: Održana TAIEX radionica o sprovođenju Okvirne direktive o morskoj strategiji-MSFD

Saopštenje: Održana TAIEX radionica o sprovođenju Okvirne direktive o morskoj strategiji-MSFD
Datum objave: 27.06.2016 10:48 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem, u saradnji sa TAIEX programom Evropske komisije organizovalo stručnu radionicu za podršku u razvoju i sprovođenju Okvirne direktive o morskoj strategiji (MSFD).

Radionicu je vodila Prof.dr.sci Nada Krstulović, ekspert sa Instituta za okeanografiju i ribarstvo u Splitu, zajedno sa Rukovodiocem Odjeljenja za održivi razvoj i upravljanje morem i obalnim područjem, Jelenom Knežević.

Pored predstavnika MORiT-a, iz Odjeljenja za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem, te Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju, Direktorata planiranja prostora i Direkcije za zaštitu prirode, u radionici su učestvovali i predstavnici Instituta za biologiju mora, Centra za ekotoksikoliška ispitivanja, Agencije za zaštitu životne sredine, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i JP Morsko dobro, kao i Direktorata za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Tokom prezentacija i diskusija objašnjen je proces izrade dokumenata za transpoziciju MSFD u zakonodavtsvo, sa posebnim osvrtom na sve poteškoće i prepreke sa kojima se ekspertkinja susrela tokom rukovođenja istim procesom kroz koji je prošla Republika Hrvatska u periodu od 2009. do 2015. godine.

Zaključeno je da je u cilju izrade početne procjene stanja i pritisaka na morsku sredinu potrebno odmah formirati stručnu radnu grupu za inventarizaciju postojećih podataka relevantnih za izradu ovog dokumenta, kao prvi korak u okviru transpozicije MSFD.

Učesnici su ocijenili da je radionica bila odlično organizovana i da im je omogućila uvid u specifična stručna znanja i iskustva stečena u RH, te organizacione potrebe relevantne za predstojeći petogodišnji proces transpozicije MSFD. Naročito je ocijenjeno značajnim što je ekspert predstavnik RH, obzirom na sličnu institutucionalnu organizaciju s CG, a prije svega obzirom na ekosistemske sličnosti srednjeg i južnog Jadrana. S tim u vezi, zaključeno je i da će biti upućen zahtjev da se organizuju još 1-2 radionice u periodu oktobar-novembar 2016. godine, sa ciljem da se uđe u proces pisanja početne procjene stanja i pritisaka, koji će poslužiti za izradu GES-a (dobrog stanja životne sredine).