>

Saopštenje: Održana sjednica UO Centra za održivi razvoj

Saopštenje: Održana sjednica UO Centra za održivi razvoj
Datum objave: 28.03.2016 19:07 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Centra za održivi razvoj kao zajedničkog programa UNDP-a i Vlade Crne Gore razmotren je niz zajedničkih inicijativa koje treba da omoguće značajne pomake na putu ka održivosti nacionalnog razvoja. Sjednicom je predsjedavao Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma, a učešće su uzeli i Fiona Mekluni, stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva ekonomije i Ministarstva nauke.

Usvojen je Plan rada za 2016. godinu koga čini osam tekućih i devet planiranih projekata. Među tekućim projektima posebno je značajan razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori, te projekti - Lijepo Cetinje, Lijepi Mojkovac, jačanje sistema zaštićenih područja, priprema nacionalnog izvještaja u oblasti klimatskih promjena i inventara gasova s efektom staklene bašte, upravljanje otpadom koji sadrži PCB. Od planiranih projekata posebno je značajan prijedlog koji ima za cilj omogućavanje legalizacije uključujući mjere energetske efikasnosti kako bi se na taj način unaprijedio kvalitet izgrađene sredine. Treba pomenuti i pripremu projekta koji ima za cilj razvoj zelenih poslova u Crnoj Gori kroz podsticaj ozelenjavanju ekonomije i rast broja zelenih radnih mjesta u turizmu, kroz spoj turizma i poljoprivrede, te održivo upravljanje otpadom.

Posebna pažnja poklonjena je Projektu niskokarbonskog turizma koji se finansira iz donatorskih sredstava u iznosu od 3 miliona dolara, u okviru nacionalne alokacije u Globalnom fondu za životnu sredinu. Implementacija projekta počela je u januaru 2015. i trajaće do 2019. godine. Cilj projekta je smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u sektoru turizma, kroz niz praktičnih aktivnosti koje treba da omoguće ekološki optimalan razvoj sektora turizma.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da se u okviru ovog projekta, za potrebe Prostornog plana posebne namjene obalnog područja Crne Gore, definiše ruta za biciklizam - Euro Velo 8 ruta. Takođe, da se definiše ruta za saobraćanje s morske strane ekološki optimalnim prevoznim sredstvima, a sve u okviru razvoja ukupne mreže za integrisani saobraćaj u obuhvatu Boko-kotorskog zaliva. Predloženo je i instaliranje opreme za smanjenje emisija ugljen dioksida u Luci Kotor. Takođe, razmotreni su i pilot inovativni projekti u turizmu koji treba da doprinesu ublažavanju klimatskih promjena, a koji bi bili finansijski podržani sredstvima iz ovog projekta. Među prispjelim konceptima na Upravnom odboru pozitivnim su ocijenjeni predlozi kao što su: upravljanje sistemom javne rasvjete u Herceg Novom, uspostavljanje lokalnog brodskog prevoza brodovima na solarni pogon radi unapređenja turističke ponude u Boki kotorskoj, rekonstrukcija gradske rive Pine, izgradnja biciklističke staze u okviru izgradnje saobraćajnice od Tivatskih solila do raskrsnice za Pržno.

Riječ je o prijedlozima koji su do sada prispjeli, a o kojim će odluke donijeti Komisija za ocjenjivanja projekata. Očekuju se i dodatne aplikacije, a ovom prilikom Upravni odbor je dao smjernice u pogledu kompletiranja projektne dokumentacije i utvrđivanja strukture kofinansiranja iz izvora van projektnih aktivnosti. Posebno je ukazano na značaj uspostavljanja privatno-javnih partnerstava i potrebe aktivnijeg učešća privatnog sektora u finansiranju pilot projekata u okviru uspostavljanja nisko-karbonskog turizma.

Na današnjoj sjednici odlučieno je da Centar za održivi razvoj nastavi da djeluje kao zajednički program koji po modelu bliskog partnerstva, sprovode Vlada i UNDP do 2020. godine. Pritom, odlučeno je da se proširi njegov programski portfolio tako da je proširenje programskih aktivnosti usklađeno s potrebama sprovođenja nove Nacionalne strategije održivog razvoja, odnosno sprovođenja UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine, izlazeći na taj način iz uskog okvira pružanja programske podrške samo za održivost životne sredine. Riječ je o širem programu koji će podržati aktivnosti u sve četiri grupe nacionalnih resursa: ljudskim, društvenim, ekonomskim i prirodnim, u skladu sa mogućnostima opredjeljivanja sredstava kroz okvire koji će biti dostupni UNDP-u. Pored projektnog dijela programa, u okviru programskih aktivnosti za podršku politici održivog razvoja, važna komponenta odnosiće se na stručnu pomoć u obradi indikatora održivog razvoja za koje nacionalne institucije - zvanični proizvođači statistike nemaju dovoljno kapaciteta.

Istovremeno, u okviru Vlade biće ojačani postojeći kapaciteti u Ministarstvu održivog razvoja za sprovođenje politike održivog razvoja. Revizija ukupnog institucionalnog okvira biće izvršena 2020. godine, kako bi objedinjavanjem sa programom UNDP-a bila uspostavljena jedinstvena nacionalna institucija koja će se sveobuhvatno baviti svim pitanjima od značaja za održivost nacionalnog razvoja.