>

Saopštenje: U Beranama održan treći Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacionalnoj strategiji aproksimacije za oblast životne sredine

Datum objave: 23.03.2016 14:22 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U okviru Javne rasprave o Nacionalnoj strategiji aproksimacije za oblast životne sredine (NEAS) s Akcionim planom za period 2016 - 2020. godine, održan je treći okrugli sto, na kojem je predstavljen nacrt dokumenta sa fokusom na podoblast klimatskih promjena.

Prisutnima su se obratili Marija Vukčević, generalna direktorica za EU integracije i međunarodnu saradnju i Srđan Mugoša, generalni direktor za klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Vukčević je pozdravila prisutne ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma i izrazila zadovoljstvo zbog održavanja okruglog stola, koji ima za cilj predstavljanje trenutno najvažnijeg dokumenta u oblasti životne sredine, zainteresovanoj stručnoj i laičkoj javnosti.

Istakla je da strateški dokument predstavlja osnov za sprovođenje aktivnosti u cilju postizanja potpune usklađenosti s pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, te da će Vlada isti usvojiti u junu o.g.

Vukčević je predstavila strukturu dokumenta i ključne elemente, posebno naglašavajući značaj ekonomske i finansijske analize stanja i projekcija koje su njegov dio. Upoznala je prisutne da se Nacrt temelji na prvobitno sprovedenoj analizi stanja po pitanju transpozicije, implementacije i primjene pravne tekovine EU na osnovu koje su definisane mjere koje treba realizovati do 2020. Istaknuto je takođe da će realizacija mjera predviđenih strategijom, posebno one koje se odnose na jačanje kadrovskih kapaciteta i ulaganja u izgradnju adekvatne infrastrukture, zahtijevati ozbiljne napore svih resornih institucija, ali i cjelokupnog društva.

Mugoša je upoznao prisutne sa dosadašnjim aktivnostima resornog ministarstva i Vlade u oblasti klimatskih promjena, istakavši značaj koje ova oblast dobija na globalnom nivou. Naglasio da je pitanje klimatskih promjena veoma važno i u agendi evropskih integracija. S tim u vezi, informisao o planiranim aktivnostima u narednom periodu. Posebno je ukazano na značaj potpisivanja Pariskog sporazuma o promjeni klime utvrđenog u okviru 21. Konferencije Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC), u decembru 2015.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je diskusija, tokom koje su prisutni izložili svoja mišljenja na nacrt dokumenta. Prisutni su posebno interesovanje iskazali za pitanja koja se odnose na upravljanje otpadom i formiranje eko-fonda.

Dobijene sugestije tokom diskusije će u narednom periodu biti analizirane od strane stručnog tima sa ciljem unapređenja ovog značajnog strateškog dokumenta i pripreme njegovog konačnog predloga.

Sve zainteresovane strane mogu dostaviti dodatne komentare i sugestije u pisanoj formi na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me.

Programom Javne rasprave predviđeno je održavanje još 3 okrugla stola, a naredni će se održati u petak, 25.03.2016. sa početkom u 11:00 časova, u Baru.