>

Saopštenje: Održan sastanak Upravnog odbora za sprovođenje projekta Transfer ekološki ispravnih tehnologija (TEST) za čišćenje kanala Port Milena

Saopštenje: Održan sastanak Upravnog odbora za sprovođenje projekta Transfer ekološki ispravnih tehnologija (TEST) za čišćenje kanala Port Milena
Datum objave: 24.07.2014 11:10 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Održan sastanak Upravnog odbora za sprovođenje projekta Transfer ekološki ispravnih tehnologija (TEST) za čišćenje kanala Port Milena

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je prvi sastanak Upravnog odbora za sprovođenje projekta Transfer ekološki ispravnih tehnologija (TEST) za čišćenje kanala Port Milena.

Cilj projekta je da razvije sveobuhvatan koncept za čišćenje i ekološku sanaciju kanala Port Milena, kao osnov za transfer ekološki ispravnih tehnologija, uzimajući u obzir sve potencijalne zainteresovane subjekte. Na sastanku je predstavljena dinamika sprovođenja projektnih aktivnosti od strane slovenačkih firmi Vekton d.o.o. i Limnos d.o.o. koje su angažovane na projektu.

Projekat su pripremili Program Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa opštinom Ulcinj.

Jedan od najvažnijih segmenata ovog projekta je upravo da utvrdi izvore zagađenja, te kvalitet i količinu samog mulja i sedimenta koji su se nagomilali u kanalu. Posebna pažnja će se posvetiti različitim mogućnostima za iskopavanje mulja, kao i za bezbjedno prečišćavanje i odlaganje, odnosno, ponovnu upotrebu (reciklažu) izvađenog sedimenta/mulja i iskopanog materijala.

Takođe, koncept treba da pokaže kako se ekonomičnim mjerama za ekološku obnovu može pobijediti zagađenje i obnoviti ekološka funkcionalnost kanala Port Milena, sa fokusom na naselje Štoj, gdje će biti izrađen i pilot projekat za prečišćavanje otpadnih voda za jedan od hotela.

Ukupna vrijednost projekta je 257.900 eura, od čega 210.000 eura obezbjeđuje Vlada Slovenije, dok 47.900 eura obezbjeđuje opština Ulcinj u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore kroz ne-finansijsku podršku (in-kind). Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 2 godine.