>

Saopštenje: Održana treća sjednica Upravnog odbora Centra za održivi razvoj

Saopštenje: Održana treća sjednica Upravnog odbora Centra za održivi razvoj
Datum objave: 11.07.2014 16:51 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović, predsjedavao je danas trećom sjednicom Upravnog odbora Centra za održivi razvoj, održanoj u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, u Podgorici. Na sjednici su predstavljene aktivnosti Centra i rezultati ostvareni u proteklih šest mjeseci, od njegovog osnivanja, a posebna pažnja bila je posvećena organizovanju Regionalne konferencije o održivom razvoju, koja će se održati u novembru ove godine. 

Ministar Gvozdenović, tom prilikom, istakao je važnost rada Centra, u cilju rješavanja postojećih izazova održivog razvoja društva, a u narednom periodu moćiće se govoriti o konkretnim rezultatima. „Regionalna konferencija o održivom razvoju imaće poseban značaj u smislu promocije djelovanja Centra, kako u nacionalnom tako i u regionalnom kontekstu, ali i u donatorskoj zajednici. Ovaj događaj biće dobra prilika da se osvrnemo na trenutno stanje i potrebe zemalja regiona u pogledu održivog razvoja. S obzirom da je jedan od ciljeva Centra upravo unapređenje saradnje sa zemljama regiona, smatram da je pokretanje dijaloga o zajedničkim prioritetima, budućim projektima i izgradnja partnerstava od ključne važnosti“, naglasio je ministar Gvozdenović. 

Na konferenciji se očekuje učešće istaknutih zvaničnika sistema UN, EU i drugih međunarodnih organizacija, kao i ministara zaduženih za pitanja održivog razvoja u zemljama regiona. Izlaganja i tematske sesije vodiće istaknuti pojedinci i međunarodno priznati eksperti iz oblasti održivog razvoja. 

Rastislav Vrbenski, stalni predstavnik UNDP/koordinator Sistema UN, naglasio je da je Centar jedna od najvažnijih inicijativa pokrenutih u partnerstvu sa Vladom Crne Gore i da kao takav ima punu podršku Kancelarije UNDP u našoj zemlji i Centrale UNDP u Njujorku. Podsjetio da je Centar osnovan u pravom trenutku imajući u vidu proces definisanja ciljeva održivog razvoja nakon 2015. godine, kao i kompleksne zahtjeve pridruživanja Evropskoj uniji i značaj regionalne saradnje u tim procesima. „Nakon Samita Rio+20 UNDP i Vlada Brazila su osnovali Globalni centar za održivi razvoj. Veze našeg Centra u Crnoj Gori sa Rio Centrom i globalnom mrežom centara otvoriće ogromne mogućnosti za razmjenu iskustava, znanja, praksi i unapređenje partnerstava. Nadamo se da ćemo uz našu saradnju i uz podršku partnera i Evropske unije postati jedna od važnih tačaka u ovoj mreži“, istakao je Vrbenski.

Upravni odbor je usvojio polugodišnji izvještaj o rezultatima i konstatovao da je u prethodnom periodu urađen detaljan pregled projekata koji se sprovode u okviru Centra i relevantnih ministarstava, kako bi se obezbijedila njihova usklađenost i podstakla međusektorska saradnja. U proteklih šest mjeseci, tim Centra za održivi razvoj, u saradnji sa partnerima, postigao je brojne rezultate: završena je rekonstrukcija bolnice Danilo I u skladu sa mjerama energetske efikasnosti; objavljen je prvi Izvještaj o stanju životne sredine na bazi indikatora; izrađen je nacrt Izvještaja druge nacionalne komunikacije o klimatskim promjenama prema okvirnoj Konvenciji UN o klimatskim promjenama; unaprijeđena je Strategija biodiverziteta; izrađen je geoportal i mobilna aplikacija za inovativnu promociju aktivnog turizma u zaleđu primorskog regiona; sačinjen Regionalni izvještaj o upravljanju ekološkim crnim tačkama; završen konsultativni proces za područje budućih regionalnih parkova Piva i Komovi; razvijen informacioni sistem za Nacionalne parkove; potvrđene ekološke vrijednosti i aranžmani za upravljanje postojećim zaštićenim područjima; urađena procjena izvodljivosti i usaglašen plan proglašenja za uspostavljanje morskog zaštićenog područja na Platamunima, itd. 

Na osnovu prijedloga sa prethodne sjednice, Upravni odbor je usvojio odluku o proširenju, tako da će u daljem radu ovog tijela učestvovati tri nova člana: Sanja Vlahović, ministarka nauke, Ljubiša Perović, ambasador u Stalnoj misiji Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi i Milorad Šćepanović, ambasador Crne Gore u Stalnoj misiji Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Članovi Upravnog odbora od njegovog osnivanja su: ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, stalni predstavnik UNDP/koordinator Sistema UN u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski, ministar ekonomije Vladimir Kavarić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić i savjetnik u kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku Nebojša Kaluđerović.

* * *
Centar za održivi razvoj počeo je sa radom 1. januara 2014. godine, a njegova misija je promovisanje održivog razvoja u kontekstu pristupanja EU. U tom pogledu aktivnosti su koncentrisane na četiri oblasti: a) održivi turizam; b) održivu energiju; c) upravljanje resursima i ekosistemima i d) prilagođavanje na efekte klimatskih promjena i sigurnost u oblasti životne sredine. Rad Centra će biti usmjeren prije svega na pitanja od interesa za Crnu Goru, sa ciljem postepenog okupljanja drugih zemalja u regionu sa sličnim interesima, kao partnera i korisnika usluga.

Funkcije Centra obuhvataju: 
• Povezivanje globalnih i regionalnih procesa sa nacionalnim aktivnostima: Strategija Evropa 2020, Milenijumski razvojni ciljevi/Ciljevi održivog razvoja, razvoj po mjeri čovjeka, efikasnost korišćenja resursa, globalni sporazumi iz oblasti životne sredine, itd., i sprovođenje odgovarajućih aktivnosti na nacionalnom nivou.
• Primijenjeno istraživanje i analizu javnih politika: Pružanje podrške u kreiranju politika i donošenju odluka sa partnerima, uključujući kreatore politika u Vladi, donosioce odluka u privredi i civilno društvo. 
• Djelovanje i ulogu mosta između nauke i politike: Snažna istraživačka funkcija u oblastima od interesa za održivi razvoj, gdje bi naučni dokazi bili presudni za informisanje donosilaca javnih politika i pomoć u osmišljavanju opcija za rješavanje problema. Težište će biti na interdisciplinarnim izazovima za održivi razvoj u Crnoj Gori.
• Inovativnost u oblasti održivog razvoja: Izrada prototipa najnovijih naučnih, istraživačkih i tehnoloških pristupa i alatki za unapređenje ciljeva održivog razvoja.
• Upravljanje znanjem, zastupanje i unapređenje partnerstava: Podrška uspostavljanju partnerstava za zastupanje i širenje znanja.
• Sprovođenje projekata: Razvijanje i sprovođenje projekata sa ciljem postizanja specifičnih ciljeva održivog razvoja i EU integracija.

Centar za održivi razvoj trenutno sprovodi ukupno 12 projekata: Razvoj turizma uz smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte; Razvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodi; Beautiful Cetinje; Održivi Nikšić; Priprema Druge nacionalne komunikacije Crne Gore prema okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama; Dvogodišnje ažuriranje izvještaja o klimatskim promjenama; Indikatori životne sredine; Jačanje sistema zaštićenih područja; Jačanje finansijske održivosti sistema zaštićenih područja; Priprema nove i ažurirane Strategije biodiverziteta; Program upravljanja priobalnim područjem; i Transformacija rizika iz oblasti životne sredine i bezbjednosti u saradnji zemalja regiona jugoistočne Evrope. Dodatno, aktivnosti Centra se osim sprovođenja odobrenih projekata, odnose i na razvoj novih ideja, pripreme projektnih aplikacija i podnošenje istih relevantnim donatorima. Takođe aktivnosti su usmjerene na uspostavljanje i pozicioniranje Centra kao nezavisne institucije, kao i na niz aktivnosti koje se tiču podrške održivom razvoju u Crnoj Gori.