>

Saopštenje: Crna Gora na Međunarodnoj konferenciji o nacionalnim kapacitetima za evaluaciju (NEC)

Saopštenje: Crna Gora na Međunarodnoj konferenciji o nacionalnim kapacitetima za evaluaciju (NEC)
Datum objave: 29.10.2015 13:47 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U periodu od 28-30. oktobra u Bangkoku, Tajland, održava se četvrta međunarodna konferencija o nacionalnim kapacitetima za evaluaciju (NEC), u organizaciji Vlade Tajlanda i Nezavisne kancelarije za evaluaciju (IEO) UNDP-a. Konferenciji prisustvuju predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, Marija Mijušković i predstavnca Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori, Sanja Bojanić. Predstavnice Crne Gore prezentovale su dosadašnje rezultate kao i planove Crne Gore u narednom periodu u pogledu procesa prevođenja Agende za održivi razvoj do 2030. godine na nacionalni nivo.

Mijušković je predstavila rezultate u sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva, kao i tok nacionalnih konsultacija sprovedenih u Crnoj Gori tokom prethodne dvije godine, sa posebnim naglaskom na tekući proces izrade Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine.

Naglašen je značaj nacionalnog odgovora na Agendu za održivi razvoj do 2030. godine, posebno u kontekstu definisanja optimalnog modela praćenja i evaluacije sprovođenja politike održivog razvoja Crne Gore.

Konferencija je prilika da se informišemo o planovima na globalnom nivou u dijelu koji se odnosi na obezbjeđenje podrške zemljama u primjeni indikatora održivog razvoja i prevođenju globalne agende na nacionalni nivo, kao i relevantnih praksi zemalja članica UN-a.

Organizovanje ove konferencije je rezultat nedavno usvojene Agende za održivi razvoj do 2030. godine na Generalnoj skupštini UN-a u septembru ove godine u Njujorku, a u susret predstojećim procesima prevođenja globalne razvojne agende u nacionalne okvire, sa posebnim naglaskom na potrebe jačanja kapaciteta javnih institucija za proces monitoringa i evaluacije sprovođenja javnih politika.