>

Saopštenje: Održan 11. sastanak Mreže za društvenu odgovornost

Saopštenje: Održan 11. sastanak Mreže za društvenu odgovornost
Datum objave: 18.07.2014 10:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizmaU Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je 11. sastanak Mreže za društvenu odgovornost, kojim su predsjedavali ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović i državna sekretarka i koordinatorka Mreže za društvenu odgovornost Daliborka Pejović.

Predstavljanje Izvještaja o radu Mreže za prvih šest mjeseci 2014. godine, te najava aktivnosti tokom druge polovine godine, među kojima je posebno istaknuta organizacija okruglog stola ,,Mediji i društvena odgovornost“, bile su teme sastanka. U skladu sa strukturom Akcionog plana Mreže za 2014. godinu koncipiran je Izvještaj i podijeljen u dva segmenta, normativni i dio koji se tiče konkretnih aktivnosti.

Na sastanku je istaknut značaj organizovanja niza aktivnosti u narednom periodu, kojim bi svakog mjeseca različita organizacija, članica Mreže, organizovala jedan događaj i kroz konkretne primjere, promovisali koncept društvene odgovornosti, a neke od prisutnih članova/ica Mreže već su najavili aktivnosti koje bi mogle da uđu u kalendar društveno odgovornih aktivnosti.

Jedna od preporuka sa sastanka odnosila se na aktivniju ulogu Mreže za društvenu odgovornost, kako u dijelu izrade zakona i strateških dokumenata, koji se odnose na društvenu odgovornost, tako i na iskorišćavanja potencijala koji Mreža, kao tijelo koje čine predstavnici različitih struktura, ima u pogledu uticaja na kreiranje zakonodavnog okvira, ali i poslovnog ambijenta.

***

Mreža za društvenu odgovornost (http://www.drustvenaodgovornost.me)  uspostavljena je u julu 2013. godine kao savjetodavno tijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma za oblast društvene odgovornosti. Tijelom koordiniše Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministarstvu, a čine ga 37 članova/ica, predstavnici različitih institucija, javnih, stručnih i poslovnih organizacija, te pojedinaca, koji svojim radom dnevno promovišu koncept društvene odgovornosti. Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj je, kao sekretarijat Mreže, u aktivnoj saradnji sa članovima Mreže.