>

Politika za društvenu odgovornost Crne Gore

Datum objave: 26.02.2014 15:13 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Vlada Crne Gore je na sjednici od 18. decembra 2013. godine usvojila Politiku za društvenu odgovornost koji je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Mrežom za društvenu odgovornost.
Politika predstavlja prvi dokument koji na ovom nivou definiše koncept društvene odgovornosti u Crnoj Gori.
Politike za društvenu odgovornost u Crnoj Gori definiše tri cilja:

1. Promovisanje koncepta društvene odgovornosti i podizanje svijesti o vrijednostima i važnosti DO (putem kampanja, istraživanja, uključivanja DO u obrazovni sistem, obuke na svim nivoima, širenja informacija o DO, saradnje među društvenim akterima, međunarodne saradnje i sl.);
2. Stvaranje povoljnog okruženja za širenje i bržu primjenu DO (potrebno je donošenje stimulativnih politika i propisa, u skladu sa EU/međunarodnim politikama i smjernicama, primjena podsticajnih instrumenata, osiguravanje finansijske i druge podrške za primjenu DO u praksi itd.);
3. Povećanje broja preduzeća koja sistematično primjenjuju načela društvene odgovornosti u svom poslovanju (razvoj i primjena DO u poslovnom sektoru, jačanje sistema izvještavanja, obuka i razmjena iskustava, poboljšanje korporativne uprave i uvođenje odgovarajućih standarda, itd).