Društvena odgovornost

04.10.2016.

Info paket o Društveno odgovornom poslovanju, koju je pripremila Mreža za društvenu odgovornost

Info paket o Društveno odgovornom poslovanju, koju je pripremila Mreža za društvenu odgovornost Info paket o Društveno odgovornom poslovanju, koju je pripremila Mreža za društvenu odgovornost

04.10.2016.

Priručnik za društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća

Priručnik za društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća

Priručnik za društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća

29.10.2015.

Saopštenje: Crna Gora na Međunarodnoj konferenciji o nacionalnim kapacitetima za evaluaciju (NEC)

Saopštenje: Crna Gora na Međunarodnoj konferenciji o nacionalnim kapacitetima za evaluaciju (NEC)

U periodu od 28-30. oktobra u Bangkoku, Tajland, održava se četvrta međunarodna konferencija o nacionalnim kapacitetima za evaluaciju (NEC), u organizaciji Vlade Tajlanda i Nezavisne kancelarije za evaluaciju (IEO) UNDP-a. Konferenciji prisustvuju predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, Marija Mijušković i predstavnca Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori, Sanja Bojanić...

18.07.2014.

Saopštenje: Održan 11. sastanak Mreže za društvenu odgovornost

Saopštenje: Održan 11. sastanak Mreže za društvenu odgovornost

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je 11. sastanak Mreže za društvenu odgovornost, kojim su predsjedavali ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović i državna sekretarka i koordinatorka Mreže za društvenu odgovornost Daliborka Pejović...

26.02.2014.

Politika za društvenu odgovornost Crne Gore

Vlada Crne Gore je na sjednici od 18. decembra 2013. godine usvojila Politiku za društvenu odgovornost koji je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Mrežom za društvenu odgovornost...

26.02.2014.

Tehnički komitet za društvenu odgovornost (TK 007)

Tokom 2013. godine, Odjeljenje je rukovodilo Tehničkim komitetom za društvenu odgovornost (TK 007) Instituta za standardizaciju Crne Gore.

05.07.2013.

Mreža za društvenu odgovornost

Mreža za društvenu odgovornost