Manja slova Veća slova RSS

Podrška Crnoj Gori za razvoj Nacionalnih akcionih programa

19.01.2015.

Izvještaj o javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

19.12.2014.

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

21.10.2014.

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore...

07.04.2014.

Održan Sastanak interesnih strana povodom izrade Nacionalnog akcionog programa za zaštitu zemljišta u Crnoj Gori 2. aprila 2014. godine

Održan Sastanak interesnih strana povodom izrade Nacionalnog akcionog programa za zaštitu zemljišta u Crnoj Gori 2. aprila 2014. godine

U srijedu, 2. aprila 2014. godine u hotelu Aurel u Podgorici sa početkom u 9.30 održan je veliki Sastanak interesnih strana kojem su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija u javnom i privatnom sektoru...

24.03.2014.

Sastanak interesnih strana povodom izrade Nacionalnog akcionog programa za zaštitu zemljišta u Crnoj Gori, 2. april 2014. godine

Sastanak interesnih strana povodom izrade NAP-a će biti održan 2. aprila 2014. godine u hotelu Aurel u Podgorici sa početkom u 9.30h. Sastanak će imati za cilj da predstavi projektni tim, Prvi nacrt NAP dokumenta, te preliminarne rezultate i prikupljene podatke, ali i da diskutuje i dogovori sadržaj NAP-a sa relevantnim interesnim stranama...

24.03.2014.

Inicijalni sastanak povodom izrade Nacionalnog akcionog programa za zaštitu zemljišta u Crnoj Gori, 7. oktobar 2013. godine

Inicijalni sastanak povodom izrade Nacionalnog akcionog programa za zaštitu zemljišta u Crnoj Gori, 7. oktobar 2013. godine

Inicijalni sastanak je održan 7. oktobra 2013. u Podgorici. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti ključne informacije o projektu, predložiti metodologiju za implementaciju projekta, te dati kratku prezentaciju sa 11. konferencije zemalja članica UNCCD-a i obuke o usklađivanju NAP-a koji je organizovao Sekretarijat UNCCD-a u septembru 2013. godine u Namibiji...

21.03.2014.

Crna Gora na 11. konferenciji zemalja članica UNCCD-a

Crna Gora na 11. konferenciji zemalja članica UNCCD-a

Crna Gora na 11. konferenciji zemalja članica UNCCD-a